Onlangs zat Luc Onclin, voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank, aan tafel met een aantal bedrijfsleiders ter gelegenheid van de Trends Inside Lunch-gesprekken. De anekdotes over inbraken, carjackings, hold-ups - in eigen bedrijf, thuis of bij goede vrienden - knetterden als een repeteergeweer. Ook in de directiekamer waar de Dexia-topman vorige week met Trends samen zat - en waar enkele bont gekleurde doeken van Rik Wouters de wanden sieren - was het risicogehalte niet uit de lucht.
...

Onlangs zat Luc Onclin, voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank, aan tafel met een aantal bedrijfsleiders ter gelegenheid van de Trends Inside Lunch-gesprekken. De anekdotes over inbraken, carjackings, hold-ups - in eigen bedrijf, thuis of bij goede vrienden - knetterden als een repeteergeweer. Ook in de directiekamer waar de Dexia-topman vorige week met Trends samen zat - en waar enkele bont gekleurde doeken van Rik Wouters de wanden sieren - was het risicogehalte niet uit de lucht. Kriskras op- en neergaande aandelenkoersen, perikelen over de integratie van de Bacob- en Artesia-kantoren, stakingsdreigingen van de vakbond, crisismanagement in Nederland, de naweeën van Artesia in de Lernout & Hauspie-affaire en een ongunstige economische conjunctuur: het viel Dexia dit jaar allemaal te beurt. En dat voor een bank die al jarenlang doorgaat als het 'veiligste brave-huisvaderaandeel'. LUC ONCLIN (DEXIA). "IK HEB DE RUST - TUSSEN AANHALINGSTEKENS - GEKEND VAN EEN BEDRIJF DAT NIET OP DE BEURS NOTEERDE, DAT GEDURENDE 120 JAAR EEN ZEER BESCHERMDE SITUATIE KENDE, EN DAT IN 1989 DOOR FRANçOIS NARMON MET DE OVERNAME VAN DE LUXEMBURGSE BANK BIL EN ZEKER NA 1996 EEN VOLLEDIG ANDER BANKBEDRIJF IS GEWORDEN. NU ZIT JE MET TRIMESTRIëLE RESULTATEN EN WORD JE GEROOSTERD. "IK VERTELDE ONLANGS AAN PIERRE RICHARD ( NVDR - DE FRANSE VOORZITTER VAN HET EXECUTIEF COMITé VAN DE DEXIA GROEP) DAT IK GRAAG EENS AAN DE MARKT ZOU WILLEN MELDEN DAT DE WINSTGROEI VOLGEND JAAR NUL OF MIN TIEN PROCENT ZAL ZIJN. STEL DAT WE DAARNA BETER SCOREN, DAN REAGEREN DE ANALISTEN DAT DEXIA FANTASTISCH IS, WAARNA DE KOERS PROMPT MET 5% STIJGT. JE MOET SEXY ZIJN. IK HEB MOETEN LACHEN TOEN VORIGE WEEK EEN KRANT IN ZIJN BEURSCOMMENTAAR SCHREEF DAT DEXIA EEN SOORT BESCHUTTENDE WERKPLAATS IS. DIE JOURNALIST HAD HET DUIDELIJK OVER VIJFTIG JAAR GELEDEN. RECENTELIJK SCHREEF EEN ANALIST: ' LA CROISSANCE N'EST PAS AU RENDEZ-VOUS, MAIS LE PROFIL RISQUE RESTE TOUT A FAIT ACCEPTABLE' EN DAT DOET DEUGD. DEXIA PUURT 57% VAN ZIJN INKOMSTEN UIT DE FINANCIERING VAN LOKALE OVERHEDEN. IK WEET DAT DIE MARGES GEEN 150 BASISPUNTEN BEDRAGEN, MAAR IK KAN OP BASIS VAN DE BESTAANDE KREDIETPORTEFEUILLES RAMEN WAT ONZE INKOMSTEN ZULLEN ZIJN VOOR DE KOMENDE JAREN." ONCLIN. "NEE, WIJ ZIJN ALLEMAAL IN HETZELFDE BEDJE ZIEK. SURFEN OP DE GOLF WAS ZALIG, MAAR NU IS DIE GOLF WEG. EEN AAP MET EEN HOED OP KON TOEN DE ANALISTEN EN DE BEURS KLOPPEN. DEXIA IS EEN BANK MET EEN VOORTREFFELIJK VERKOOPAPPARAAT EN HEEFT OOG VOOR DE LANGETERMIJNBELANGEN VAN DE KLANT. MAAR ONDER DRUK VAN DE CONCURRENTEN ZIJN WIJ, LATER DAN DE ANDEREN, BUITENBALANSPRODUCTEN BEGINNEN VERKOPEN. IK GEEF TOE DAT WE DIE AAN BEPAALDE SEGMENTEN VAN ONZE CLIëNTEEL BETER NIET HADDEN AANGEPREZEN. KLANTEN DACHTEN DAT HETGEEN ZE KOCHTEN ZO STABIEL WAS ALS EEN KASBON, WAT NIET KLOPT. "TWEE JAAR GELEDEN SCHREVEN DE KRANTEN OPENLIJK: EEN KASBON IS EEN PRODUCT VOOR SIMPELE ZIELEN, WANT MET EEN SICAV MAAKT U OP DRIE MAANDEN WAT U HEBT MET EEN KASBON OP VIJF JAAR. HET ENIGE WAT JE VANDAAG KAN VERKOPEN, ZIJN KORTLOPENDE PRODUCTEN, DUS ZEKERHEID IN BOEKJES EN KASBONS. WIJ HEBBEN NOG NOOIT ZOVEEL SALDI OP ZICHTREKENINGEN GEHAD ALS VANDAAG. DE MENSEN WACHTEN, MAAR NIEMAND WEET WAAROP. OP EEN RENTEVERHOGING DIE ER BLIJKBAAR NIET KOMT OF OP EEN HERNEMEND BEURSKLIMAAT DAT ZICH STILAAN BLIJKT AAN TE KONDIGEN? DE DEXIA-KOERS MAAKTE ZIGZAGBEWEGINGEN: DE ENE DAG WAS ER EEN STIJGING VAN 9%, DE DAG NADIEN DAALDE DE KOERS MET 5%. IK HEB DAT VROEGER NOOIT GEZIEN." ONCLIN. "HET GEVOLG IS DAT ONDER MEER DE BUITENBALANSPRODUCTEN DIE RECURRENTE INKOMSTEN BRACHTEN - DUS BUITEN HET RENTEGEBEUREN - VER ACHTER LIGGEN OP ONZE PROGNOSES. JE ZIET BOVENDIEN DE KMO'S EN DE GROTE ONDERNEMINGEN MINDER INVESTEREN. DUS DE RENTE-INKOMSTEN EN DE COMMISSIE-INKOMENS ZAKKEN EVENEENS. JE MOET EEN TIJD DE BUI LATEN PASSEREN. WIJ BLIJVEN LEIDER IN KASBONS MET 30% VAN DE MARKT. MAAR JE MOET EENS ZIEN HOE DIE MARKT IN ELKAAR IS GEKLAPT. WIJ ZAKTEN VAN RUIM 25 NAAR 15 MILJARD EURO. OP VERVALDAGEN HADDEN WIJ VROEGER HERPLAATSINGSCOëFFICIëNTEN VAN MEER DAN 100%." Overvallen met geweldONCLIN. "JAAP BLOKKER DIST STRAFFE KOST OP EN ZIJN VERKLARINGEN ZOU IK NIET WILLEN HERHALEN. 2000 WAS VOOR ONS EEN TOPJAAR INZAKE OVERVALLEN MET GEWELD; 2001 GAF EEN LICHTE KENTERING TE ZIEN EN DIT JAAR TEKENDEN WE TOT VANDAAG SLECHTS EEN DERDE OP VAN DE GEWELDDADEN. IK KREEG IN 1981 DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE AGENTSCHAPPEN VAN HET GEMEENTEKREDIET. OP TWINTIG JAAR KENDEN WIJ DRIE ZWARE GIJZELINGSACTIES. ZONDER DODEN, GELUKKIG. DE VEILIGHEID VAN DE MEDEWERKERS EN DE KLANTEN IS MIJ ZEER DIERBAAR. HOEVEEL IS EEN MENSENLEVEN WAARD? WE HEBBEN VANAF 1981 FORS GEïNVESTEERD IN VEILIGE KANTOREN. DE BEVEILIGINGSKOSTEN, BIJVOORBEELD VOOR KOGELVRIJ GLAS, TRILLINGSDETECTOREN EN CAMERA'S BEDRAGEN DERTIG PROCENT VAN DE INVESTERINGSKOST VOOR EEN AGENTSCHAP. ONZE REGEL VOOR HET GEDRAG BIJ OVERVALLEN IS SIMPEL: GEEF ZO VLUG ALS JE KAN WAT DE GANGSTERS VRAGEN, PLEEG GEEN VERZET. EEN BANKOVERVAL HEEFT EEN FLITSEND RITME EN IS MEER TIJDSGEBONDEN DAN EEN GIJZELING THUIS. JE MOET DE GROOTSTE GEMENE DELER VINDEN. UITEINDELIJK BEN IK VERANTWOORDELIJK VOOR DUIZEND AGENTSCHAPPEN WAAR DE CLIëNT NOG BINNEN MOET KUNNEN. DE ULTIEME OPLOSSING IS DE CASHLOZE SAMENLEVING MET VEEL AUTOMATEN, HOE VERVREEMDEND OOK." ONCLIN. "NIET IN DE ZIN VAN: HET ZIJN ALTIJD ALBANEZEN OF NOORD-AFRIKANEN. DE HOLD-UPS MET GEWELD WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELEN, DAT IS DE ENIGE CONSTANTE. DIE PROFESSIONELEN WILLEN GELD EN GEEN DODEN OF GEWONDEN. ZIJ ZEGGEN KOUDWEG: MAAK U NIET DIK, WIJ ZULLEN U NOCH UW FAMILIE RAKEN. OPEN DE KOFFERS EN DAARNA ZIET U ONS NOOIT MEER TERUG." ONCLIN. "IK PIEKER DIKWIJLS OVER DIE VRAAG EN DENK OOK ENKELE REDENEN TE KENNEN. ZO IS BELGIë KLEIN; HET LAND WORDT DOORKRUIST DOOR INTERNATIONALE AUTOWEGEN. EEN OVERVALLER IN LEUVEN IS EEN UUR LATER IN FRANKRIJK, DUITSLAND OF NEDERLAND. OOK INTRIGEREND EN IRRITEREND IS DE LAGE GRAAD VAN OPGELOSTE OVERVALLEN. DAAR SCOREN WIJ SLECHTER DAN DE BUURLANDEN. MISSCHIEN HEEFT DAT EVENEENS TE MAKEN MET HET VERSCHIJNSEL DAT DE CRIMINELEN OPEREREN VAN ACHTER GRENZEN." ONCLIN. "DAT ZOU KUNNEN. IK HOORDE DAT MINISTER VAN FINANCIEN DIDIER REYNDERS DE INSTALLATIE VAN ALARMINSTALLATIES FISCAAL AFTREKBAAR WIL MAKEN. DAT IS ENERZIJDS GOED, ANDERZIJDS EEN SIGNAAL DAT DE MISDAADWERELD MACHTIG IS. HET IS PIJNLIJK DIT TE MOETEN DOEN. BOVENDIEN ZAL ZO'N INITIATIEF HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL NOG VERSTERKEN." Interne controleONCLIN. "ER IS STEEDS MEER CONTROLE, WAT MANKRACHT VERGT. JE MOET DOORLOPEND OP JE HOEDE ZIJN, WANT AL BEN JE EEN BONAFIDE BANKIER OF NIET, JE EIGEN CIRCUITS WORDEN HOE DAN OOK AANGEVALLEN. ADVOCATEN TESTEN ONZE STERKTE UIT MET KLEINE DOSSIERTJES. MAAR ALS JE TIENMAAL EEN DOSSIERTJE MOET SLIKKEN EN DE BEDRAGEN WORDEN OPGETELD, DAN ZEG JE: KIJK, WE ZIJN HIER MISBRUIKT. WIJ WORDEN CONTINU ONDERVRAAGD DOOR DE BELGISCHE EN DE INTERNATIONALE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN. NA DE AANSLAG VAN 11 SEPTEMBER ONTVING DEXIA WASLIJSTEN VAN CRYPTISCHE NAMEN WAARVOOR JE EEN ARABIST MOET RAADPLEGEN OM ZE TE ONTCIJFEREN. OP DIE MANIER SPEELDEN WE DOOR EEN VERGISSING BIJVOORBEELD EEN BELANGRIJKE EN BONAFIDE TAPIJTHANDELAAR UIT HET MIDDEN-OOSTEN KWIJT." ONCLIN. "NONSENS. HET FINANCIEREN VAN HET BEDRIJFSLEVEN IS OOK ONZE ROEPING. MAAR DAN KRIJG JE UITERAARD GIFTIGE ZINNEN IN DE KRANTEN. LAS IK NIET OVER EEN GROTE VLAAMSE BANK IN EEN BEPAALD FAILLISSEMENTSDOSSIER: AHA, ZE ZIJN ER WEER BIJ? WAT ZOU DIE JOURNALIST WILLEN? WIE KREDIETEN VERSTREKT, LOOPT RISICO'S EN ALS ZE ER NIET BIJ ZOUDEN ZIJN, DAN ZOU JE LEZEN: HET IS GODGEKLAAGD, DIE BANK STAAT AAN DE KANT." ONCLIN. "AAN DE OVERZIJDE ZITTEN STEEDS BEKWAMERE MENSEN, GEDIPLOMEERDEN DIE GESOFISTIKEERDE DOSSIERS KUNNEN OPSTELLEN. STEDEN BRENGEN NU BIJVOORBEELD EEN INVESTERINGSPAKKET VOOR DRIE JAAR OP DE MARKT. EéN AANBESTEDING EN GEDAAN, OM NIET ELK JAAR DE PAPIERMOLEN OPNIEUW TE DOEN DRAAIEN. MEER CONCURRENTIE ONTSTAAT BIJ DE LOKALE OVERHEDEN. ALS WIJ ERGENS KENNIS HEBBEN, DAN IS HET IN DEZE MARKTNICHE. WE ZATEN IN EEN VER VERLEDEN OP 98%. DIT PERCENTAGE IS LICHTJES GEDAALD, MAAR WE ZITTEN NOG ALTIJD BOVEN DE 90%. HET PERCENTAGE IS VANDAAG WEER REDELIJK STABIEL. JE ZIET CONCURRENTEN ééN OF TWEE DOSSIERS AFSNOEPEN DOOR PRIJSZETTING OM MARKTAANDEEL TE KOPEN. MAAR DE DAG NADIEN ZAL ONZE EX-KLANT NIET DEZELFDE DIENSTVERLENING KRIJGEN. WIJ BEOEFENEN HET METIER VAN GEMEENTEBANK AL 150 JAAR. U MOET WETEN DAT BELGIë, SAMEN MET ITALIë, HET ENIGE EUROPESE LAND IS DAT DE EU-RICHTLIJN TOEPAST OVER DE OPENBARE AANBESTEDING VAN DE FINANCIERING VAN DE PUBLIEKE SECTOR. DAT IS EEN VOLUMINEUZE PAPIERBERG EN WIJ HELPEN DE GEMEENTEN DAARBIJ - EIGENLIJK DOEN WE OP DIE MANIER OOK HET WERK VAN ONZE CONCURRENTEN. WAT ZIEN WIJ? DAT IN HET BEGIN ONS MARKTAANDEEL SLABAKTE, MAAR VANDAAG HALEN WIJ WEER ONS HISTORISCH MARKTAANDEEL. DE MARGES IN DEZE SECTOR ZIJN BESCHEIDEN EN DAAROP CONCURREREN IS NIET VANZELFSPREKEND." Bankverzekeren is een mytheONCLIN. "IK ZAL U SHOCKEREN, MAAR BANKVERZEKEREN BESTAAT EIGENLIJK NIET. U MOET ZICH REKENSCHAP GEVEN DAT EEN VERZEKERINGSRISICO NIETS TE MAKEN HEEFT MET EEN BANKRISICO. U KUNT EEN PERFECTE HUISVADER ZIJN EN MIJ UW LENING TERUGBETALEN EN KASBONS PLAATSEN, MAAR U KUNT TEGELIJK EEN BROKKENCHAUFFEUR ZIJN. WAT IS BANKVERZEKEREN DAN? EEN BANKIER DIE VERZEKERINGSPRODUCTEN VERKOOPT LANGS EEN BANKNET. BEGIN DE JAREN ZEVENTIG VERKOCHTEN WIJ VOOR HET EERST HYPOTHECAIRE LENINGEN MET EEN BRANDVERZEKERING OF EEN SCHULDSALDOVERZEKERING VAN OMOB. DUS WIJ WAREN BANKVERZEKERAAR AVANT-LA-LETTRE. NU IS HET MODIEUS OM DAAR PLECHTIG EN INGEWIKKELD OVER TE DOEN. MAAR NATUURLIJK IS HET EEN INTELLIGENTE MANIER OM HET VERKOOPAPPARAAT TE OPTIMALISEREN. BOVENDIEN IS HET EEN MIDDEL OM DE AFKEER VOOR KASBONS EN SPAARPRODUCTEN OP TE VANGEN, GETUIGE DAARVAN DE VERZEKERINGSPRODUCTEN à LA TAK 23." ONCLIN. "WE ZIJN EEN JAAR TE LAAT OP DE MARKT GEKOMEN MET ONZE TAK 23-PRODUCTEN. DAT JAAR ZAL IK NOOIT MEER KUNNEN INHALEN. ALS WE DIE PRODUCTEN NIET HADDEN GELANCEERD , DAN ZOUDEN WE EEN DEEL VAN DE MARGE HEBBEN AFGESTAAN AAN DE VERZEKERAAR EN OP TERMIJN KLANTEN HEBBEN VERLOREN. DIE LAATTIJDIGE START HEEFT ALLES TE MAKEN MET OMOB. WE HEBBEN LANG ONDERHANDELD MET OMOB, MAAR OMOB WEIGERDE EEN KAPITAALPARTICIPATIE VAN DEXIA. DIE LEEK ONS VOOR DE STRATEGISCHE SAMENWERKING INTERESSANT EN NOODZAKELIJK TE ZIJN. OMOB WEIGERDE EN BERIEP ZICH OP ZIJN ROL IN DE SOCIALE ECONOMIE. DE REST VAN HET VERHAAL IS DAT WE ELVIA EN ARTESIA MET DVV KOCHTEN." ONCLIN. "WE HEBBEN EIGENLIJK VIER NETTEN EN DAT STOORT MIJ NIET. TEN EERSTE IS ER EEN BANKNET DAT WE PRIORITAIR AAN HET INTEGREREN ZIJN. TEN TWEEDE LAAT IK DE VERZEKERAAR DVV MET ZIJN 250 CONSULENTEN RUSTIG AAN DE SLAG BLIJVEN. TEN DERDE, EURAL BESTAAT VANDAAG EN MORGEN. EURAL IS EEN PERFECT GEOLIEDE MACHINE, WIJ MOETEN DAAR VRIJWEL GEEN MANAGEMENTTIJD IN STEKEN. ANDEREN VRAGEN ME ZELFS OM EURAL TE VERKOPEN, DUS MOET HET GOED ZIJN. TEN VIERDE ZIJN ER DE MAKELAARS VAN DEXIA KREDIETMAATSCHAPPIJ, VAN BELSTAR EN VAN FLEXIA. DAAROVER MOET MEN BIJ MIJ NIET MET GROTE THEORIEëN AFKOMEN. IK ZEG U UITDRUKKELIJK: ER IS NIET ONDERHANDELD OVER EEN TWEEDE NET EN DUS IS ER NIETS MISLUKT, ZOALS DE KOPPEN VAN DE KRANTEN MELDEN." ONCLIN. "EEN JUISTE VRAAG EN IK HEB ZE VORIGE WEEK OOK GESTELD AAN DE TOP VAN DVV, DIE MIJ VERZEKERDE DAT OP 24 JULI LAATSTLEDEN, TOEN WE OP ONZE BODEMKOERS ZATEN, DE MEERWAARDES NIET WAREN OPGESOUPEERD. MOOI. IN DE PORTEFEUILLE ZIT VOOR MAXIMAAL 20% AANDELEN EN DE MEERWAARDEN ZIJN VANDAAG ALWEER AANGEDIKT. IK HAD WEL EEN TWEEDE VRAAG: HOE ZIT HET MET ONS PENSIOENFONDS? ANTWOORD: WIJ ZITTEN ACTUARIEEL OP ROZEN EN KUNNEN AL ONZE VERPLICHTINGEN NAKOMEN. IK HEB GEEN SCHRIK VAN DE VERZEKERAARS EN HUN RESERVES. VANDAAG BEDRAAGT DE GROEPSOMZET IN VERZEKERINGEN 3,5% EN EEN VERDUBBELING LIJKT ME NOODZAKELIJK, DUS HOUDEN WE OP EEN RUSTIGE MANIER - IK HERHAAL HET WOORD 'RUSTIG' - MOGELIJKE ACQUISITIES IN DE GATEN. PAS OP, IK HEB MOMENTEEL NIETS IN MIJN HOOFD. PIERRE RICHARD ZEI DAT ER DIT JAAR GEEN SUBSTANTIëLE AANKOPEN ZOUDEN GEBEUREN, JE MOET VERTEREN WAT JE GEKOCHT HEBT. MAAR ALS JE DE BEURSKOERSEN VAN DE VERZEKERAARS ZIET, ZOU ER WEL EEN OPPORTUNITEIT KUNNEN OPDUIKEN." ONCLIN ( LACHT). "WAAROM ZOU IK? ALS DE NAAM 'DVV VERZEKERINGEN' GOED DOET VERKOPEN, DAN ZIE IK GEEN REDEN OM DIE NAAM TE VERANDEREN IN 'DEXIA VERZEKERINGEN'. KEES STORM VAN AEGON, EEN HELE GROTE MIJNHEER, ZEI ME HIER IN BRUSSEL: ACH, U HEBT GELIJK, IK VERKOOP VERZEKERINGEN IN DE VS ONDER 156 NAMEN EN ZOLANG IK VERKOOP, STOORT MIJ DAT NIET." ONCLIN. "ONS NU BEKRITISEREN DAT WE TOEN TE VEEL BETAALDEN, IS AL TE GEMAKKELIJK. ALS WE DAN HADDEN GEWETEN WAT WE NU WETEN, LAGEN DE ZAKEN ANDERS. WELLICHT ZOU DE PRIJS DAN OOK LAGER GEWEEST ZIJN. KEMPEN IS VOOR MIJ SLECHTS EEN CONJUNCTUREEL PROBLEEM. DIE VERMOGENSBEHEERDER IS EEN ZWITSERS UURWERK. HET LEGIO-VERHAAL IS ANDERS. WIJ ZITTEN MET 450.000 LEGIO-LEASECONTRACTEN. DIE ZIJN GEBOUWD OP DE BEURSBUBBEL EN OP DE FISCALE AFTREKBAARHEID. AAN DIE FISCALE AFTREKBAARHEID KOMT EEN EINDE, DAT WISTEN WE. AAN DE BEURSBUBBEL OOK, MAAR DAT KONDEN WE NIET VOORZIEN BIJ DE AANKOOP. ALS WE VROEGEN AAN DE KLANTEN: WAT GAAT U DOEN OP DE VERVALDAG, DAN WAS HET ANTWOORD VOOR 70% OF 80%: WIJ STAPPEN OPNIEUW IN EEN LEGIO-CONTRACT. DE REALITEIT WERD ANDERS. "EN DAN IS ER NOG EEN TOTAAL NIEUW PROBLEEM. IK HEB HET OVER ZIJ DIE GELEEND HEBBEN EN DE INTREST AFTROKKEN VAN HUN IN ONDERPAND GEGEVEN AANGEKOCHTE EFFECTEN. JE KAN JE VOORSTELLEN DAT HET ONDERPAND MOMENTEEL IN EEN AANTAL GEVALLEN ONVOLDOENDE IS VOOR HET UITSTAANDE SALDO. DE CONSUMENTEN VERENIGEN ZICH EN PROCEDEREN, WAT ZE NIET DEDEN TOEN DE BEURZEN BLEVEN STIJGEN. JOOP KRANT VAN DOCHTER LABOUCHèRE VERTELDE MIJ OVER EEN MAN MET ACHTTIEN LEGIO-CONTRACTEN DIE ZEI: VOOR VEERTIEN BEN IK WINNAAR, VOOR DE VIER WAAROP IK VERLIES MOET JE ME ANNULEREN EN SCHADELOOS STELLEN. WE ZIJN MOMENTEEL DIT DOSSIER GRONDIG AAN HET BESTUDEREN. DE KOMENDE MAANDEN ZULLEN CRUCIAAL ZIJN. LEGIO-LEASE IS NIET ALLEEN EEN PROBLEEM VAN LABOUCHèRE. NOG ANDERE BANKIERS VERKOCHTEN DIE CONSTRUCTIE OP DE NEDERLANDSE MARKT. DE CONTRACTEN WAARVAN DE ONDERLIGGENDE WAARDE VANDAAG NIET MEER VOLDOET VOOR HET SALDO VAN DE LENINGEN KUNNEN MORGEN DOOR DE STIJGING VAN DE BEURS MET 10%, ZOALS VERLEDEN WEEK, WEER OPBLOEIEN EN DAN VERDWIJNT EEN DEEL VAN MIJN PROBLEMEN. HET IS KOFFIEDIK KIJKEN." ONCLIN. "TEN EERSTE, DE DROOM OM TE INTEGREREN HEEFT HIER NOOIT GELEEFD. DUS, DAT IS GEEN ONTGOOCHELING. DE EERSTE OVERWEGING VOOR DE ARTESIA-DEAL WAS DE UITBREIDING VAN DE KRITISCHE MASSA: 800.000 KLANTEN BINNENHALEN IN ééN KLAP. IK ZOU NOG ZEVENHONDERD JAAR HARD HEBBEN MOETEN WERKEN MET DEXIA EN DAN NOG ZOU IK NOOIT ZOVEEL KLANTEN HEBBEN KUNNEN WERVEN. IK BEN HIER AL DERTIG JAAR ACTIEF EN ONS MARKTAANDEEL BEWOOG NAUWELIJKS. DE TWEEDE REDEN WAS DVV. DE DERDE REDEN: DE EXPERTISE IN CORPORATE FINANCE EN DE NON-PROFITSECTOR. DE KOMST VAN ARTESIA MOCHT HET RISICOPROFIEL VAN DE GROEP NIET FUNDAMENTEEL VERZWAREN. DAN ZOU JE DE KOST OP DE KAPITAALMARKT VOOR DE GROEP DEXIA VERHOGEN EN DAT IS STOM. ONZE ACTIVITEITEN IN RISICOKAPITAAL, BEWEERDEN DE KRANTEN, VALLEN WEG BIJ DEXIA. SORRY, MAAR DAT IS FOUT. WE HEBBEN HET GEïNCORPOREERD BIJ CORPORATE FINANCE. WIJ ZAGEN DAT BEESTJE EEN EIGEN LEVEN BEGINNEN LEIDEN MET EEN DIRECTEUR, EEN SECRETARESSE, WAGENS, EN, MORGEN, EEN PERSONEELSAFDELING." ONCLIN. "DAT WAS EEN TEGENVALLER DIE INGECALCULEERD WAS. WIJ WISTEN WAT DE SCENARIO'S KONDEN ZIJN EN ZIJN INTUSSEN IN BEROEP GEGAAN. IN DIE ZAAK STAAN WE ER NIET SLECHT VOOR. IK MOET WEL OPKOMEN IN NAAM VAN DE BANK TEGEN COLLEGA'S DIE DE PLAATSING VAN DE L&H-STUKKEN HEBBEN GEDAAN." SchijnzelfstandigenONCLIN. "DAT ZEGT ROGER BLANPAIN, MIJN OUD-PROFESSOR. HET DEBAT ZAL BESTAAN TOT AAN MIJN PENSIOEN EN MIJN OPVOLGER ZAL ER EVENEENS MEE LEVEN. LUISTER, IK HOUD MIJ BEZIG MET HET NET SINDS 1981. IK HEB NOOIT EEN AGENT GEGIJZELD MET ONS CONTRACT. ALS IK HEM ZEG: MIJNHEER, DIT IS EEN CONTRACT VAN EEN ZELFSTANDIGE, EN HIJ TEKENT DAT, DAN MOET HIJ MIJ NADIEN NIET ZEGGEN DAT HIJ EEN SCHIJNZELFSTANDIGE IS. "WIE ZEGT DAT WIJ SCHIJNZELFSTANDIGEN HEBBEN? ZIJ DIE VERTREKKEN BIJ CONFLICTEN OF OPGEJUT WORDEN DOOR ADVOCATEN MET DE SMOES DAT JE JE MOET VOORDOEN ALS EEN BEDIENDE, WANT DAN BEGINT DE WET-CLAEYS TE TIKKEN. WAT DIE RAADSLUI NIET VERTELLEN, IS DAT IK TWEE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE HEB DIE STELLEN: WIE BEDIENDEN TEWERKSTELT, IS EEN ZELFSTANDIGE. AL ONZE AGENTEN STELLEN BEDIENDEN TEWERK. HET HOF VAN CASSATIE ONTKRACHT HET ARGUMENT DAT DEXIA INSTRUCTIES GEEFT. WAT MOET IK DOEN? IK WERK MET DUIZEND AGENTEN. IK MOET TOCH MINSTENS KUNNEN ZEGGEN: ALS U EEN KASBON VERKOOPT, MOET U FORMULIER X EN DAN Y INVULLEN ENZOVOORT." ONCLIN. "EERLIJK GEZEGD, HET VERBOD OP EEN BESTUURSZITJE HAD MEER VOOR- DAN NADELEN. IL NE FAUT PAS MéLANGER LES GENRES. JE ZAL OPNIEUW BELANGENCONFLICTEN ZIEN ONTSTAAN. DIT LIJKT MIJ EEN STAP TERUG INZAKE CORPORATE GOVERNANCE. IK STA NIET TE SPRINGEN VOOR MANDATEN, ER ZIJN SLECHTS 24 UUR IN EEN DAG. OM DE KREDIETPLANNEN OF DE BUSINESSPLANNEN VAN EEN BEDRIJF TE VOLGEN, MOET IK NIET IN EEN RAAD VAN BESTUUR ZETELEN." ONCLIN. "KWATONGEN ZEGGEN DAT IK DAT NOG DOE. DOOR TONEELSPELEN LEER JE PLANKENKOORTS TE OVERWINNEN EN TE SPREKEN IN HET PUBLIEK." ONCLIN. "PIERRE RICHARD IS EEN GOEDE STRATEEG, GEEN DOENER, GEEN WROETER, MAAR ZEER OPEN. WIJ HEBBEN INZAKE DE ONDERLINGE VERSTANDHOUDING NIETS OP PAPIER GEZET. DE PROBLEMEN IN EEN GEZIN BEGINNEN ALS DE NOTARIëLE STUKKEN BOVENKOMEN. HIJ WAARDEERT MIJN RETAILEXPERTISE EN VERTROUWT OP MIJN OPINIE OVER BANKVERZEKERINGEN. PIERRE KAN WEL BETER DAN IK ZEGGEN: DE GROEP ZOU BINNEN VIJF JAAR DAAR MOETEN STAAN. DAT HOUDT MIJ NIET ZOVEEL BEZIG. IK ZEG NIET DAT IK IEDERE DAG MET MIJN HANDEN IN DE MODDER WIL ZITTEN, MAAR JE MOET ER TOCH KORT BIJ ZIJN, ZEKER IN DE RETAIL EN VERZEKERINGEN. WIJ ZIJN DUS COMPLEMENTAIR, HOEWEL WE SOMS KORTE EN HEVIGE RUZIES HEBBEN. MAAR DAT IS NORMAAL Hé." ONCLIN. "ZELFS EEN BESLISSING OVER DE GROOTSTE MILJARDENDOSSIERS HEEFT HAAR EMOTIONELE KANTEN. IK HEB HIER OOIT NOG EEN DIRECTIELID GEHAD DAT IN ALLE STATEN WAS WEGGELOPEN. IK MOEST HEM TERUGHALEN UIT DE LIFT. GELUKKIG ZOU HIJ NIET BUITEN ZIJN GERAAKT, WANT DE NACHTWAKER WAS WEG. JE HEBT JURISTEN, FISCALISTEN, RISICOMANAGERS EN DIE LEVEREN ONS DE RAPPORTEN. MAAR DAN GAAN TWEE, DRIE TOT VIJF MENSEN MET AL HUN GEVOELENS ONDERHANDELEN EN DAN KOMEN DE COMPLEXEN BOVEN." ONCLIN. "ALS IK EEN WEDDE ZOU HEBBEN VAN 10 OF 15 MILJOEN EURO, WAARVAN DRIEKWART IN AANDELENOPTIES, DAN ZOU DIE OPENHEID VERANTWOORD ZIJN. NU IS DAT TREITEREN. MIJ STOORT HET DAT JE MENSEN DIE HIER DERTIG JAAR SAMENWERKEN EN VANDAAG ROND DE DIRECTIETAFEL ZITTEN, VERDENKT VAN EIGENBELANG. IN DE TRANT VAN: TIENS, DIE PROVISIE GAAN WE NIET NEMEN WANT ZO KRIKKEN WE DE WINST OP ONZE AANDELENOPTIES OP. IK HEB ER MOEITE MEE DAT DE PUBLIEKE OPINIE DENKT DAT MIJN COLLEGA'S OF IK DAT ZOUDEN DOEN." Frans Crols,, Piet Depuydt [{ssquf}], fcrols@trends.be"Vandaag bedraagt onze groepsomzet in verzekeringen 3,5%. Een verdubbeling lijkt me noodzakelijk. We houden mogelijke acquisities in de gaten.""We zijn een jaar te laat op de markt gekomen met onze Tak 23-producten. Dat jaar zal ik nooit meer kunnen inhalen.""Ik heb de rust gekend van een bedrijf dat niet op de beurs noteerde. Maar vandaag zit je met trimestriële resultaten en word je geroosterd.""Pierre Richard zegt dat er dit jaar geen substantiële aankopen zouden gebeuren. Maar als je de beurskoersen van de verzekeraars ziet, zou er wel eens een opportuniteit kunnen opduiken."