Eén jaar is advocate Geneviève Boliau voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. Dit officiële orgaan van de Vlaamse advocaten werd op 1 juni 2002 opgericht. "Toen we nog verenigd waren in de Vereniging van Vlaamse Balies ging alles veel sneller," getuigt Boliau. "Nu neemt het wat tijd voordat we een beslissing kunnen nemen. Het officiële statuut maakte ons wat ambtelijker. Positief is dan weer dat we wettelijk erkend zijn als de spreekbuis van de Vlaamse advocatuur."
...

Eén jaar is advocate Geneviève Boliau voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. Dit officiële orgaan van de Vlaamse advocaten werd op 1 juni 2002 opgericht. "Toen we nog verenigd waren in de Vereniging van Vlaamse Balies ging alles veel sneller," getuigt Boliau. "Nu neemt het wat tijd voordat we een beslissing kunnen nemen. Het officiële statuut maakte ons wat ambtelijker. Positief is dan weer dat we wettelijk erkend zijn als de spreekbuis van de Vlaamse advocatuur." De VVB was als voorganger van de Orde een echte strijdvereniging, met als belangrijkste doelstelling een verregaande autonomie van de georganiseerde advocatuur in Vlaanderen. Niet dat de aangesloten balies allemaal uit flaminganten bestonden. Boliau zelf, bijvoorbeeld, kwam maar geleidelijk tot het inzicht dat een splitsing noodzakelijk was. Als gewezen stafhouder van Brussel Nederlands werd ze te veel geconfronteerd met hardleerse Franstalige confraters. Boliau: "De werking van de Nationale Orde was vastgeroest. De rechtscultuur in Noord en Zuid verschilt volledig, zodat zelfs praktische afspraken over de werking van het beroep moeilijk waren." De OVB vaardigde onlangs een vrij verregaand verbod uit op multidisciplinaire praktijken ( MDP's), kantoren waar accountants, advocaten en consultants geïntegreerd samenwerken. Dat heeft niets te maken met oubollig protectionisme, zoals de MDP's zelf beweren, dixit Boliau. "Dergelijke praktijken schaden de essentie zelf van het beroep, de onafhankelijkheid," meent ze. Het is onduidelijk in hoeverre dit reglement door de Brusselse advocatuur (de vestingsplaats van de meeste MDP's) zal worden toegepast. De lokale balies zijn immers zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de deontologische regels. Eind deze maand staat de 'integrale kwaliteitszorg' op de agenda van een OVB-congres. "We willen advocatenkantoren ertoe aanzetten om zich als efficiënte ondernemingen te organiseren op het vlak van opvang, transparantie en facturatie van erelonen."Het kantoor van Boliau specialiseert zich in internationaal personen- en vermogensrecht (echtscheidingen met een extraterritoriaal karakter, bijvoorbeeld). Ze is een klassieke advocaat, die wars is van de vedettenallures die sommige confraters zich aanmeten. Voor haar personalia verwijst de 56-jarige Antwerpse ons door naar het rijksregister. Met moeite wil ze kwijt dat ze getrouwd is en twee kinderen heeft. "Ik wil echt geen Bekende Vlaming worden en vermeng mijn privé-leven niet met mijn beroep," klinkt het overtuigd. Als we naar haar hobby vragen, laat ze haar reserve varen. Gepassioneerd steekt ze van wal over haar inzet voor de positie van (klassieke) musici. "Briljante Vlaamse artiesten moeten vandaag door het gebrek aan belangstelling, opportuniteiten en erkenning uitwijken naar het buitenland," zegt Boliau, die zelf een muzikale opleiding genoot, voorzitter is van het Brussels International Youth Orchestra en bestuurslid van Jeugd en Muziek Brussel. "Ooit wil ik nog meewerken aan de opbouw van een sociaal-economische omgeving, waarin de muzikanten kunnen openbloeien en verloond worden zoals het hen toekomt." H.B. n"Het officiële statuut maakte ons wat ambtelijker, maar we zijn nu wettelijk erkend als de spreekbuis van de Vlaamse advocatuur."