Waarom moet u deze wetenschapper kennen?

Hij geeft les aan de KU Leuven in het departement literatuurwetenschappen en culturele studies. Thuis spreekt hij Nederlands, maar Franstalige lezers kennen Jan Baetens wellicht eerder als dichter. Hij kreeg in 2007 de driejaarlijkse prijs voor Poëzie van de Franstalige Gemeenschap. Voorts is hij bekend door zijn interesse in graphic novels, fotoromans en novelisatie, de omzetting van films in romans. Hij publiceert in het Frans en het Engels, op wetenschappelijk hoog niveau.
...