WIE

Werner Annaert (50)
...

Werner Annaert (50) Administrateur-generaal bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Werner Annaert studeerde toegepaste economische wetenschappen en startte zijn loopbaan bij het advieskantoor BDO. Hij was ook adviseur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en coördinator van Interafval. Daarnaast was Annaert een tijd adviseur voor afval- en bodemsanering op het kabinet van Leefmilieu en general manager van het toenmalige Go4Circle, de federatie van privaatrechtelijke milieubedrijven. De voorbije 4,5 jaar was hij director materials and development bij Veolia Belux. "De rode draad door mijn carrière is het vele overleg met OVAM", zegt Annaert. "Deze carrièreswitch is dan ook allesbehalve toevallig." "Als administrateur-generaal ben ik de eindverantwoordelijke van OVAM en leg ik rechtstreeks verantwoording af aan de Vlaamse minister van Omgeving. Ik ben ook een centrale figuur in het afval- en materialenbeheer in Vlaanderen, net als in bodemsanering", zegt Annaert. "Voor mij draait het ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor het gewest waar ik woon. Ik kan de kennis en de ervaring die ik door de jaren heb verworven ter beschikking stellen aan mijn regio en aan een organisatie die ik sterk waardeer. Dat is heel aanlokkelijk." "Vlaanderen is een topregio in afvalbeheer en bodemsanering, ook dankzij OVAM", gaat Annaert door. "Graag wil ik met de medewerkers op de ingeslagen weg doorgaan. Er zijn heel wat uitdagingen. Er is het PFAS-probleem, en daarnaast zijn de financiering van de bodemsanering en de realisatie van een circulaire economie een uitdaging voor heel Vlaanderen. De functie zal me de mogelijkheid geven daar heel actief aan mee te werken." "Fietsen, wandelen en geschiedenis."