Luc Coene is niet alleen een centrale bankier. Aan het hoofd van een instelling met ruim 2000 werknemers mag hij zich gerust ook een CEO noemen. De Nationale Bank is dan wel het nationale rentebeleid kwijt sinds de invoering van de euro, de bank beschikt nog altijd over een omvangrijke studiedienst, fabriceert statistieken, organiseert het betalingsverkeer, en specialiseert zich binnen het eurosysteem in het cashmanagement en het beheer van onderpand. Sinds 1 april komen bovendien 200 werknemers van de CBFA - nu Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - over voor het toezicht op de banken.
...

Luc Coene is niet alleen een centrale bankier. Aan het hoofd van een instelling met ruim 2000 werknemers mag hij zich gerust ook een CEO noemen. De Nationale Bank is dan wel het nationale rentebeleid kwijt sinds de invoering van de euro, de bank beschikt nog altijd over een omvangrijke studiedienst, fabriceert statistieken, organiseert het betalingsverkeer, en specialiseert zich binnen het eurosysteem in het cashmanagement en het beheer van onderpand. Sinds 1 april komen bovendien 200 werknemers van de CBFA - nu Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - over voor het toezicht op de banken. TRENDS. Voelt u zich meer een CEO dan centraal bankier? LUC COENE. "Het is een combinatie van de twee. Je leidt een bedrijf van 2000 man, maar er is ook de inhoudelijke rol van centrale bankier die je moet opnemen. Wat ik het liefste doe? Het inhoudelijke is natuurlijk het dankbaarste aspect van de job. Maar het andere werk moet ook gebeuren. De beslissingen worden trouwens collectief genomen door het directiecomité. Ik kan wel de agenda sturen, maar dat comité beslist collectief. We denken er ook aan om de functie van COO of secretaris-generaal weer in te voeren zodat de gouverneur en het directiecomité een pak van de organisatorische taken zou kunnen uitbesteden. "Ik denk dat in vergelijking met mijn voorganger meer hands-on ben. Dat ligt nu eenmaal in mijn natuur. Ik ken mezelf: ik ben nogal een controlefreak, ik wil de zaken van meer nabij opvolgen dan mijn voorganger deed." Wat zijn uw prioriteiten voor de komende drie jaar als gouverneur? COENE. "Ik stel drie prioriteiten. Eén: de integratie van het prudentieel toezicht, zowel menselijk als inhoudelijk. We willen tot een kruisbestuiving van het micro- en macroprudentiële toezicht komen. Tijdens de crisis hebben we gemerkt dat de centrale banken wel de liquiditeiten moesten verschaffen, maar eigenlijk niet wisten hoe slecht de banken ervoor stonden. "Ten tweede wil ik de bank in het eurosysteem positioneren. De centrale banken van de eurozone specialiseren zich meer en meer. België wil zich, samen met de Nederlanders, focussen op cash en collateral management. De bedoeling is dat wij op die domeinen het systeem beheren voor de hele eurozone. "En ten derde willen we de bank intern aanpassen, zodat ze optimaal kan functioneren. Over vijf jaar zal ook hier de vergrijzing toeslaan: we gaan een pak mensen en kennis verliezen. We moeten nu al kijken hoe we de gaten in de organisatie gaan vullen en hoe we de doorstroming kunnen verzekeren, zodat de ervaring in huis blijft." De bank moet meer en meer optreden als scheidsrechter in een aantal discussies, zoals de nota's over de staatshervoming of de problematiek van de winsten uit kernenergie. Behoort dat tot de taak van de NBB? COENE. "Het te veel en te snel bevragen van de nationale bank brengt risico's met zich. Als men onze mening vraagt over de kerncentrales, dan is het toch kantje boord. De bank kan een rol spelen als objectieve neutrale waarnemer, om debatten en cijfers te objectiveren. Maar daar moet het stoppen. De rest is politieke invulling. Ik wil daar toch wat meer op de rem staan. De NBB mag zich niet laten meeslepen in een ontwikkeling die de onafhankelijkheid van de instelling kan bedreigen."