Maurice Lippens, de voorzitter van de Compagnie Het Zoute, praat over de verhouding met Georges Jacobs. Het gerecht legt tegen deze gewezen topmedewerker van de Compagnie een corruptiedossier aan, op basis waarvan hijzelf en ook de Knokse stadssecretaris in voorhechtenis zitten. Welke consequenties trekt de Fortistopman zelf uit het dossier?
...

Maurice Lippens, de voorzitter van de Compagnie Het Zoute, praat over de verhouding met Georges Jacobs. Het gerecht legt tegen deze gewezen topmedewerker van de Compagnie een corruptiedossier aan, op basis waarvan hijzelf en ook de Knokse stadssecretaris in voorhechtenis zitten. Welke consequenties trekt de Fortistopman zelf uit het dossier? MAURICE LIPPENS (COMPAGNIE HET ZOUTE). "Een twintigtal jaar geleden ben ik me er rekenschap van beginnen geven dat de mogelijkheden tot verkavelen in het Zoute almaar beperkter werden. We moesten dus op zoek gaan naar andere vastgoedprojecten. Georges Jacobs werd me afgeschilderd als een personaliteit zonder weerga. Het is een Antwerpenaar met een onvoorstelbare neus voor immobiliënzaken, een kwaliteit waarover iedereen het binnen de sector nog altijd eens is. Hij moet een stuk grond maar zien om precies te weten hoe het moet worden ontwikkeld. Hij beschikt over een ongelooflijke technische bagage. Bovendien is hij ook een buitengewone verkoper. Ik heb hem achttien jaar geleden aangeworven en hem altijd zeer duidelijk de basisprincipes van de Compagnie diets gemaakt: niets in het zwart - en ik leg de nadruk niets - en geen enveloppen." LIPPENS. "Achteraf bekeken is men altijd te naïef. Maar ik herinner mij geen dossiers die tegen de verwachtingen in op een drafje werden goedgekeurd." LIPPENS. "Tot dusver geniet Georges Jacobs het vermoeden van onschuld. Jacobs had zijn bedrijf al toen hij bij ons kwam en hij wou het houden. We waren daar om redenen van transparantie niet erg enthousiast over, maar hij had de reputatie goed werk af te leveren en we hebben uiteindelijk ons akkoord gegeven. Met zijn talent, zijn technische bagage en zijn kennis hadden we het volste vertrouwen in hem. De komst van Philippe Muylle als directeur van de Compagnie vormde bovendien de gelegenheid om een onberispelijk intern controlesysteem in te voeren. "Aangezien Georges Jacobs voor de Compagnie werkte, was het ook normaal dat hem een titel werd toegekend en dat hij over visitekaartjes van de maatschappij beschikte."LIPPENS. "Ik heb dat gesuggereerd, maar dat heeft geen feitelijk gevolg gehad. Bovendien waren dat eigenlijk onze zaken niet." LIPPENS. "Ik val uit de hemel als men kan bewijzen dat het om een model zou gaan waaronder Belimco functioneerde. Maar ik voel me niet verantwoordelijk als iemand op zo'n manier misbruik heeft gemaakt van mijn vertrouwen en dat van de bestuurders."LIPPENS. "Ik ben gewend aan crisissen, of dat nu de affaire-De Benedetti was of de zaak-ABN Amro. Mijn broer heeft veel minder het hoofd moeten bieden aan dergelijke stormen, want hij bestuurt zijn gemeente als een verlicht despoot. Voor hem komen het politieke gegeven en de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar, en dat compliceert een en ander." NVY/HBR