Vijftig dagen zorgeloos

De RSZ-rekening is het eenvoudigst te maken, dankzij de vernieuwde regeling die geldt vanaf dit jaar. Elke jobstudent mag verspreid over een jaar vijftig kalenderdagen werken zonder dat hij socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Wel levert hij 2,71 procent in aan solidariteitsbijdrage, de werkgever 5,42 procent. Opgelet: ook een halve werkdag, ziektedagen, betaalde feestdagen en kleinverletdagen worden meegeteld als gewerkte dag. Zodra dit studentencontingent op is, moet er vanaf dag 51 normaal bijgedragen worden: 13,07 procent. U kunt raadplegen hoe...

De RSZ-rekening is het eenvoudigst te maken, dankzij de vernieuwde regeling die geldt vanaf dit jaar. Elke jobstudent mag verspreid over een jaar vijftig kalenderdagen werken zonder dat hij socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Wel levert hij 2,71 procent in aan solidariteitsbijdrage, de werkgever 5,42 procent. Opgelet: ook een halve werkdag, ziektedagen, betaalde feestdagen en kleinverletdagen worden meegeteld als gewerkte dag. Zodra dit studentencontingent op is, moet er vanaf dag 51 normaal bijgedragen worden: 13,07 procent. U kunt raadplegen hoeveel dagen uw zoon of dochter al heeft gewerkt op studentatwork.beVoor de kinderbijslag mogen jongeren tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden onbeperkt werken. Pas nadien moeten loongrenzen in het oog gehouden worden. Jongeren die voltijds secundair onderwijs volgen of hoger onderwijs mogen tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal maximaal 240 uren per kwartaal werken. Tijdens het derde kwartaal mag de jongere onbeperkt werken als hij verder studeert. Voor jongeren in het deeltijds secundair onderwijs mag het inkomen niet meer bedragen dan 509,87 euro bruto per maand. Wordt er een grens overschreden, dan vervalt de kinderbijslag voor die maand of dat kwartaal. Reken het zelf uit op www.xerius.be/kinderbijslag/hoeveel-mag-een-student-werken/Of de nieuwe regeling ook het zwartwerk kan doen afnemen, is nog niet duidelijk. Vorig jaar verklaarde 13 procent van de studenten zonder contract te werken; bij de -18-jarigen was dat zelfs 20 procent. In kleine bedrijven loopt het aantal zwartwerkers op tot 34 procent. In de horeca werkt 22 procent in het zwart.Tijdens de zomermaanden piekt het aantal jobstudenten, tot 66 procent van de studenten ondervraagd door Randstad in 2011. Die zomer gingen er in België meer dan 420.000 jongeren aan de slag. 190.000 deden dit via een uitzendkantoor. Het aantal studenten dat tijdens het jaar in een bedrijf werkt, steeg van 45 procent in 2010 naar 47 procent in 2011. De populairste jobs zijn winkelbediende, administratief bediende, horecamedewerker, magazijnier, productiearbeider, animator en redder. Er bestaat geen algemeen geldend jobstudentenloon. Wel hebt u als jobstudent recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers met dezelfde functie in het bedrijf. Een 16-jarige moet minimaal 1030,68 euro bruto per maand verdienen. Dat loopt op tot 1472,40 euro voor een 21-jarige. Overuren worden extra betaald. Zolang de student niet meer dan 8996,26 euro bruto verdient in 2012, betaalt hij zelf geen belastingen. Ook blijft hij fiscaal ten laste van zijn ouders wanneer hij niet meer dan maximaal 6227,50 euro (voor kind van gehuwde of wettelijk samenwonende ouders) of 7890 euro (bij alleenstaande ouder) bruto belastbaar loon verdient.HANS HERMANS