Precies één jaar geleden ruilde de West-Vlaming Ignace De Ro zijn job bij de Antwerpse producent van energie-efficiënte verlichtingsproducten Energetic Lighting voor de stoel van algemeen directeur bij de Ieperse beschutte werkplaats Westlandia. De praktijk bewees wat hij eigenlijk al langer wist: een beschutte werkplaats is een bedrijf als een ander maar met een sociale dimensie.
...

Precies één jaar geleden ruilde de West-Vlaming Ignace De Ro zijn job bij de Antwerpse producent van energie-efficiënte verlichtingsproducten Energetic Lighting voor de stoel van algemeen directeur bij de Ieperse beschutte werkplaats Westlandia. De praktijk bewees wat hij eigenlijk al langer wist: een beschutte werkplaats is een bedrijf als een ander maar met een sociale dimensie. IGNACE DE RO. "Vooral de naadloze overdracht van de taken is me bijgebleven. Dat was voornamelijk te danken aan de behulpzaamheid van de medewerkers. Zo is het aangenaam om in een nieuwe job te starten. Een andere positieve ervaring was het professionalisme van de hele organisatie en zeker ook van de raad van bestuur. Die bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers die een enorme zin voor verantwoordelijkheid tonen. Voor mij vormen ze een waardevol klankbord." DE RO. "Eigenlijk niet echt. Het is natuurlijk wel een feit dat het altijd moeilijker wordt om als bedrijf in onderaanneming van een zekere omvang - Westlandia telt meer dan 650 werknemers - voldoende werk binnen te halen dat geschikt is voor onze doelgroepmedewerkers. Vroeger kon onze sector nog rekenen op een zekere liefdadigheid, maar tegenwoordig is het ook voor ons continu bikkelen. De voortdurende verhuizing van productie naar het voormalige Oostblok en naar het Verre Oosten baart ons zorgen. Alles wat massaproductie en handenarbeid is, vertrekt naar de lagelonenlanden en die activiteiten zien we jammer genoeg niet snel meer terug." DE RO. "Klopt. We vissen in dezelfde vijver als andere bedrijven uit de sociale economie en er is natuurlijk ook de gezonde concurrentie tussen de beschutte werkplaatsen onderling. Het is niet altijd gemakkelijk zelfbedruipend te zijn. Dat wordt steeds belangrijker omdat de overheidssubsidies de jongste decennia dalen in onze sector." DE RO. "Het voorbije jaar hebben we zwaar ingezet op flexibiliteit via onze sociale dienst. Deze mensen helpen onze medewerkers om via een persoonlijk ontwikkelingsplan - en de opvolging daarvan - door te groeien naar andere taken. Maar ondanks alle inspanningen kunnen we dat niet onbeperkt doen. Voor de zwaksten blijft het moeilijk aangepast werk te vinden. We doen echter grote inspanningen om ook deze mensen aan het werk te houden. Een van de strategische keuzes bestaat erin volop te investeren in de modernste CNC-verspaningsmachines in onze metaalafdeling. Dankzij de hoge graad van automatisering, kunnen we ook de zwakkeren hier een toekomst bieden." In mei vinden sociale verkiezingen plaats. Hoe zit dat bij Westlandia? DE RO. "Ook daarin zijn wij niet anders dan de reguliere sector. Eind januari - met de nationale actie - heeft ook ons personeel gestaakt. Anderzijds hebben wij op bedrijfsniveau een goede samenwerking opgebouwd met de vakbonden. We streven ernaar om hen en ook alle andere stakeholders volledig te betrekken bij zowel de economische als de sociale aspecten van dit bedrijf." DVT"Vroeger kon onze sector nog rekenen op een zekere liefdadigheid, maar tegenwoordig is het ook voor ons continu bikkelen"