Als doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen en VITO, de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, bedacht Goedele Verreydt een innovatief concept om de verspreiding van verontreiniging in grondwater te meten. De method...

Als doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen en VITO, de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling, bedacht Goedele Verreydt een innovatief concept om de verspreiding van verontreiniging in grondwater te meten. De methode was zo revolutionair dat Verreydt die in 2017 samen met Tim Op 't Eyndt naar de markt bracht. "Initieel lag de focus van iFLUX op bodemsanering, maar al snel ontdekten we de nood om niet meer reactief, maar proactief aan slim grondwaterbeheer te doen", legt Tim Op 't Eyndt uit. "We geven overheden en bedrijven concrete meetresultaten en inzichten, waarmee zij hun problemen kunnen oplossen. We doen dat met een netwerk van sensoren dat naast kwalitatieve en kwantitatieve data in realtime ook de dynamiek van het grondwater in beeld brengt." Het afgelopen jaar verdubbelde het team van iFLUX naar zestien mensen, met dank aan een Europese EIC-accelerator om een aantal grote demonstratieprojecten uit te rollen. Het bedrijf maakt zich ook op voor een kapitaalronde van 1,5 miljoen euro.Voor Tim Op 't Eyndt is het duidelijk dat de technologie van de scale-up relevanter is dan ooit: "Als er droogteproblemen zijn, is grondwater daar een heel belangrijke schakel in", benadrukt hij. "De technologische revolutie wordt nu eindelijk ook gebruikt om ecologie en economie te combineren in een duurzame toekomst voor het water."