Door het succes van de bitcoin associëren veel mensen blockchains vooral met geld en de financiële wereld. In werkelijkheid reiken de toepassingen veel verder. Moderne blockchains zijn volledig programmeerbaar, zoals een pc of een smartphone. Wat ze uniek maakt, is dat ze programmeurs de mogelijkheid bieden om code te schrijven die in hoge mate kan bepalen hoe die zich in de toekomst zal gedragen. De code van de bitcoin bijvoorbeld garandeert dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins kunnen bestaan, dat gebruikers van het netwerk dezelfde munt geen twee keer kunnen uitgeven, en nog een resem andere bepalingen waardoor deelnemers vertrouwen kregen in de munt.
...

Door het succes van de bitcoin associëren veel mensen blockchains vooral met geld en de financiële wereld. In werkelijkheid reiken de toepassingen veel verder. Moderne blockchains zijn volledig programmeerbaar, zoals een pc of een smartphone. Wat ze uniek maakt, is dat ze programmeurs de mogelijkheid bieden om code te schrijven die in hoge mate kan bepalen hoe die zich in de toekomst zal gedragen. De code van de bitcoin bijvoorbeld garandeert dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins kunnen bestaan, dat gebruikers van het netwerk dezelfde munt geen twee keer kunnen uitgeven, en nog een resem andere bepalingen waardoor deelnemers vertrouwen kregen in de munt. Het komende jaar zal duidelijk worden dat blockchains nog veel meer toepassingen aankunnen. In 2022 zullen gedecentraliseerde diensten de wurggreep van de grote techbedrijven op het internet beetje bij beetje doen lossen. Diversie 'web 3'-technologieën zullen de digitale economie drastisch verbeteren. Ethereum, uitgebracht in 2015, was de eerste blockchain die de ideeën van de bitcoin veralgemeende. Het kan programma's uitvoeren waarmee ontwikkelaars zowat elke applicatie kunnen bouwen. Diensten die gebaseerd zijn op Ethereum hebben functies die kunnen wedijveren met wat de gecentraliseerde techbedrijven aanbieden, maar dan zonder dat ze daar voordeel uit halen, en zonder centrale controlepunten. Daarnaast maakten blockchains het mogelijk om traditionele financiële functies zoals lenen of handel drijven te automatiseren. De eerste Ethereum-apps die op grote schaal aanvaard werden, waren gedecentraliseerde financiële apps (DeFi) zoals Compound, Maker en Uniswap. Bij DeFi handelen volledig geautomatiseerde protocollen de financiële functies af. Die protocollen zijn eigendom van en worden beheerd door gedecentraliseerde gemeenschappen in plaats van gecentraliseerde bedrijven. In 2021 zagen we hoe ondernemers de ideeën die begonnen waren bij de bitcoin en DeFi overgingen naar games, media, marktplaatsen en zelfs sociale netwerken. Centraal in die uitbreiding stond een nieuw concept: non-fungible tokens of NFT's. Die bestanden zijn gebaseerd op blockchains en vertegenwoordigen unieke items van digitale media, waaronder kunst, video's, muziek, games, teksten en code. NFT's bevatten documentatie van hun geschiedenis en herkomst en er kan code aan bevestigd worden die tot zowat alles in staat is. In het begin focuste het nieuws over NFT's op speculatie en geld. Mike Winkelmann, een digitale kunstenaar die bekendstaat als Beeple, lokte verbazing en schampere opmerkingen uit toen hij bij Christie's een NFT verkocht voor 69 miljoen dollar. Maar het echte verhaal is dat NFT's een cruciaal onderdeel vormen voor een nieuwe golf van web3-diensten die de economie van het internet radicaal veranderen. Ze halen waarde en controle weg bij de techreuzen en verdelen die onder de gebruikers, ontwikkelaars en kleine bedrijven. Web3-toepassingen snoepen marktaandeel af van de gevestigde gecentraliseerde operatoren. Braintrust, een marktplaats voor web3-talent die deelnemers beloont met tokens, slaat de handen in elkaar met werkgevers als Deloitte, NASA, Nike en Porsche. In 2022 zullen meer mensen inzien wat velen in de wereld van web3 al weten: de beste manier om de grote techbedrijven aan banden te leggen is door concurrentie, niet door regulering. Er zijn nu al beleidsmakers in Washington die beseffen dat web3 veel meer om het lijf heeft dan enkel cryptomunten of speculatie. Het komende jaar zullen meer leiders tot het inzicht komen dat er verstandige regelgeving nodig is die verantwoordelijke innovatie aanmoedigt en ondernemers de kans biedt de volgende generatie van het internet te bouwen.