Volledig elektrische wagens kunnen tot tien keer sneller laden aan een laadpaal dan via een klassiek stopcontact. Maar ook voor wie met een plug-inhybride rijdt, is zo'n investering het overwegen waard. "Het is mogelijk een plug-inhybride 's nachts volledig op te laden via het gewone stopcontact", weet Sander Hereijgers, de CEO van Pluginvest. "Maar via een laadpaal gaat het een pak sneller."
...

Volledig elektrische wagens kunnen tot tien keer sneller laden aan een laadpaal dan via een klassiek stopcontact. Maar ook voor wie met een plug-inhybride rijdt, is zo'n investering het overwegen waard. "Het is mogelijk een plug-inhybride 's nachts volledig op te laden via het gewone stopcontact", weet Sander Hereijgers, de CEO van Pluginvest. "Maar via een laadpaal gaat het een pak sneller." "Bovendien is het veiliger", vindt Hereijgers. "De bekabeling voor stopcontacten in een woning is doorgaans niet gedimensioneerd voor een urenlange belasting op hoog vermogen. Je riskeert dat het circuit overbelast geraakt. Een laadpaal wordt afzonderlijk aangesloten aan je zekeringskast, waardoor overbelasting wordt vermeden." Slimme toestellen kunnen het vermogen sturen in functie van het verbruik van je woning. "Met de nakende invoering van het capaciteitstarief, dat rekening zal houden met je verbruikspieken, is dat zeker een pluspunt." De invoering van het capaciteitstarief was gepland voor 1 januari, maar werd uitgesteld naar 1 juli. As het van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) afhangt, komt er opnieuw uitstel, want zij vindt het op dit moment niet verantwoord sommige kleine verbruikers met een nog hogere energiefactuur op te zadelen. "Een slim laadstation, inclusief standaardinstallatie en keuring, vind je bij ons vanaf 1.350 euro exclusief btw", zegt Sander Hereijgers. "Graafwerken, ingrijpende aanpassingen van uw elektriciteitsinstallatie en extra opties kunnen de prijs opdrijven. Voor de duurste modellen moet je een budget tussen 1.600 en 2.000 euro exclusief btw voorzien." "Voor de installatie van een laadstation bij een privéwoning geldt hetzelfde btw-regime als voor andere werken aan die woning", weet Kris Eeckhout, btw-specialist bij KPMG. "In principe betaal je 21 procent btw, maar wanneer het pand minstens tien jaar oud is, geldt een tarief van 6 procent. De laadpaal moet wel in je woning of aan de buitengevel geïnstalleerd worden, of in of aan de garage of carport die bij je woning hoort." Koopt u een laadpaal, dan komt u in aanmerking voor een eenmalige belastingvermindering via uw jaarlijkse aangifte. Die heeft betrekking op de totale uitgaven voor het laadstation (aankoop, plaatsing, verplichte keuring en eventuele aanpassing van uw elektriciteitsinstallatie), inclusief btw. Het fiscaal voordeel wordt met de jaren afgebouwd. De korting bedraagt: ? 45 procent van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. ? 30 procent in de loop van 2023. ? 15 procent van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024. De vermindering wordt berekend op maximaal 1.500 euro per belastingplichtige en per laadstation. Het belastingvoordeel bedraagt in 2022 jaar dus hoogstens 675 euro (1.500 euro x 45 procent). Om op dit fiscaal voordeel aanspraak te kunnen maken, gelden enkele voorwaarden: ? U laat de laadpaal plaatsen door een erkende installateur. ? U kiest voor een slimme laadpaal die de laadtijd en het laadvermogen softwarematig laat sturen door een centraal beheerssysteem. Een slim laadstation kan het opladen bijvoorbeeld uitstellen tot de daluren, opdat de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt. ? De laadpaal wordt geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van uw woning. Ofwel bent u de eigenaar van het pand, maar u mag evengoed de huurder, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn. Tweede verblijven komen niet in aanmerking. ? Het laadstation wordt gevoed met hernieuwbare energie. Ofwel van eigen productie (zonnepanelen of warmtepomp), of van een leverancier die 100 procent groen is, of met een mix van beide. ? De installatie wordt goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme. Investeert uw vennootschap in een laadpaal, dan zijn de uitgaven niet onderworpen aan de fiscale aftrekbeperking voor autokosten. Ze kan de investering dus in principe voor 100 procent afschrijven. Mogelijk komt uw bedrijf zelfs in aanmerking voor een verhoogde kostenaftrek van: ? 200 procent bij een investering vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. ? 150 procent bij een investering vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024. Voor die verhoogde kostenaftrek gelden ook voorwaarden: ? Het betreft een slimme laadpaal. ? De laadinfrastructuur is publiek toegankelijk. Iedereen mag op eigen kosten zijn wagen komen opladen aan de laadpaal van uw bedrijf. Die paal mag ook aan uw woning - uw gezinswoning, maar ook bijvoorbeeld uw tweede verblijf - geïnstalleerd worden, zolang hij maar publiek toegankelijk is. ? Uw onderneming schrijft de laadpaal over minstens vijf jaar af. Uw vennootschap kan de btw recupereren ten belope van het werkelijke beroepsgebruik. De niet-aftrekbare btw kan ze mee opnemen in de verhoogde kostenaftrek. Werkt u in dienstverband, dan kan uw werkgever ervoor kiezen samen met een bedrijfswagen ook in een laadinfrastructuur bij u thuis te voorzien. U betaalt daarop geen extra belastingen of socialezekerheidsbijdragen, want het belastbare voordeel van alle aard geldt enkel voor de bedrijfsauto. De terugbetaling van de laadkosten is onbelast als aan enkele voorwaarden is voldaan: ? Het betreft een slimme laadpaal die het verbruik doorgeeft aan de werkgever. ? De car policy voorziet in een terugbetaling van de afgenomen elektriciteit. ? Enkel de elektriciteit die wordt gebruikt om de batterij op te laden, wordt terugbetaald. Dat kan volgens de werkelijke kosten, maar in de praktijk wordt vaak gewerkt met een forfait dat bepaald wordt door de energieregulator CREG. Verlaat u binnen vier jaar na de installatie van de laadpaal het bedrijf, en mag u die gratis houden? Dan wordt u alsnog belast op een voordeel van alle aard, op de installatieprijs verminderd met 25 procent per verstreken jaar. "Een laadpaal kan ook deel uitmaken van een cafetariaplan", zegt Olivier Vanneste, bij KPMG. "Je werkgever kan er ook voor kiezen je privé-investering in het laadstation al dan niet deels te vergoeden. Weet dat u in al die scenario's geen aanspraak kunt maken op de belastingvermindering via uw privé-aangifte. Dat kan wél wanneer uw werkgever het laadstation cash vergoedt en dat bedrag volledig wordt onderworpen aan belastingen."