Met zijn tweet over het rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaat Frank Vandermarliere, chief economist van de technologiefederatie Agoria, in tegen het gangbare idee dat de elektriciteitsprijs te hoog is. "Dat gevoel leeft, omdat er ook taksen, heffingen en netkosten bijkomen, maar hier gaat het over de component energie: de prijs die de producent ontvangt."
...

Met zijn tweet over het rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaat Frank Vandermarliere, chief economist van de technologiefederatie Agoria, in tegen het gangbare idee dat de elektriciteitsprijs te hoog is. "Dat gevoel leeft, omdat er ook taksen, heffingen en netkosten bijkomen, maar hier gaat het over de component energie: de prijs die de producent ontvangt." "Als er niets verandert, stevenen we af op een black-out", analyseert hij. "Energiebedrijven worden betaald voor de energie die ze leveren, en te weinig voor het ter beschikking stellen van capaciteit. De prijs dekt meestal gevallen nog de brandstof-, maar niet de kapitaalkosten, waardoor het niet interessant is te investeren in productiecapaciteit. Bovendien duurt het een hele tijd eer nieuwe energiecentrales operationeel zijn." Het probleem is niet typisch Belgisch, maar er is geen Europese aanpak, betreurt Vandermarliere. "Er gebeuren verschillende dingen in verschillende landen, maar ongecoördineerd. Optimaal is een Europese bevoorradingsstrategie, maar daar staan we nog ver vanaf." Er zijn ook nagenoeg geen signalen dat de elektriciteitsprijs snel zou herstellen. Mocht dat toch gebeuren, dan waarschuwt het IEA dat de daaruit volgende hogere eindfactuur het niet gemakkelijker maakt voor gezinnen en het Europese concurrentievermogen. "Maar die kans lijkt klein. Bedrijven gaan hun investeringsplannen niet wijzigen omdat de stroomprijs één of twee dagen stijgt." Hoewel 80 procent van de investeringen naar hernieuwbare energie gaat, is dat geen oplossing op korte termijn, stipt Vandermarliere aan. "Europa mikt op 30 procent groene energie in 2030. 70 procent moet dus van andere bronnen komen, maar daar moet je dan ook in investeren. Het zal langer duren dan gedacht voor we naar 80 procent hernieuwbaar gaan. Europa stelt 2050 voorop." Om de betrouwbaarheid te verzekeren, schat de IEA dat voor 100 gigawatt nieuwe centrales nodig zijn tegen 2025. Dat is in energietermen morgen. "Staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet heeft dat ingezien. Hij heeft een systeem opgezet om twee nieuwe gasgestookte centrales tijdelijk te subsidiëren. Het is jammer dat Europa zelf geen verantwoordelijkheid opneemt, maar het de lidstaten wel moeilijk maakt door te eisen dat bijvoorbeeld een Nederlandse centrale ook van de Belgische subsidies moet kunnen genieten." "Verwacht ook niet dat import alles oplost. België kan 3500 megawatt importeren, maar het is niet gegarandeerd dat er altijd iemand zal zijn die wil exporteren. Als er dan een probleem is, en je hebt te weinig binnenlandse productie, dan kunnen de netbeheerders niet anders dan mensen en bedrijven afschakelen." In Tweetspraak belicht de redactie een opmerkelijke tweet van de voorbije week. @HUZZY10"Energiebedrijven worden nu betaald voor de energie die ze leveren, en te weinig voor het ter beschikking stellen van capaciteit"