Het voorbije jaar was thuiswerk de norm. Niet alleen gewone vergaderingen vinden plaats via Zoom of Microsoft Teams, er moest ook een oplossing worden gevonden voor raden van bestuur en algemene aandeelhoudersvergaderingen.Frédéric de Bueger sprong met zijn start-up Digital Meeting in die nichemarkt. "Ik voelde al voor de eerste lockdown dat er maatregelen zouden worden genomen."
...

Het voorbije jaar was thuiswerk de norm. Niet alleen gewone vergaderingen vinden plaats via Zoom of Microsoft Teams, er moest ook een oplossing worden gevonden voor raden van bestuur en algemene aandeelhoudersvergaderingen.Frédéric de Bueger sprong met zijn start-up Digital Meeting in die nichemarkt. "Ik voelde al voor de eerste lockdown dat er maatregelen zouden worden genomen." Vanwaar dat voorgevoel? FRÉDÉRIC DE BUEGER. "Mijn dochter in Australië vertelde me dat daar werd gevreesd dat fysieke meetings niet meer zouden kunnen plaatsvinden. Ik heb twintig jaar ervaring met aandeelhoudersvergaderingen en had direct het gevoel dat de participatie tijdens een pandemie sterk kon teruglopen. In maart 2020 heb ik Digital Meeting gelanceerd om zulke vergaderingen mogelijk te maken." Dat is toch niet moeilijk via gewone videoconferenties?DE BUEGER. "Ons systeem beperkt zich niet tot een gewone videovergadering. We hebben tools toegevoegd om veilig online te kunnen stemmen. Verder was er behoefte aan oplossingen om hackers tegen te houden. Ook de elektronische handtekening maakt deel uit van het pakket. De specialist in beeldservers EVS was onze eerste klant. Die wilde al in mei gebruikmaken van Digital Meeting, wat is gelukt. Een koninklijk besluit dat virtuele algemene vergaderingen toeliet, heeft ons ook geholpen." Essentieel is dat de aandeelhouders zich kunnen identificeren zonder dat er fraude mogelijk is. Hoe controleert u de identiteit? DE BUEGER. "We sturen een mail naar de aandeelhouders met een unieke toegang tot het platform. Beveiligd, maar zonder paswoord om een inbraak ter vermijden. Met Digital Meeting kun je ook de identiteitskaart opvragen voor een vergadering begint. De deelnemer aan de aandeelhoudersvergadering ontvangt aan het einde een aanwezigheidscertificaat en een overzicht van het stemgedrag." Heeft uw start-up nog een toekomst als die vergaderingen opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden? DE BUEGER. "We werken aan een hybride oplossing waarmee een aandeelhoudersvergadering kan worden georganiseerd met fysieke aanwezigen en deelnemers die thuis zitten. Hybride aandeelhoudersvergaderingen zijn een blijver." Hoeveel bedrijven hebben al gebruikgemaakt van het platform? DE BUEGER. "Zo'n vijftig. De prijs van onze tool ligt tussen 300 en 2500 euro per vergadering, afhankelijk van het aantal deelnemers. Het groeipotentieel is enorm. België telt 650.000 bedrijven en 150.000 vzw's. Niet iedereen is geïnteresseerd in onlinemeetings, maar er is veel groeimarge. Dit jaar willen we een commerciële structuur uitbouwen en meer samenwerken met sectorfederaties en werkgeversfederaties. Digital Meeting kijkt ook over de grenzen, in eerste instantie naar Luxemburg. Er bestaan vergelijkbare spelers, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, maar de concurrentie is nog niet zo groot."