Vorige week kregen de Kortrijkzanen via hun stadskrant het nieuwe mobiliteitsplan in de bus. Dit is een nieuwe stap van een intensieve communicatiecampagne van de stad in samenwerking met Focus & Slangen. De joint venture van het Kortrijkse Focus Advertising (390 miljoen frank omzet in 1997) en het Hasseltse Slangen en Partners (550 miljoen frank omzet) bestaat één jaar en verwacht in 1998 een omzet van 40 miljoen frank.
...

Vorige week kregen de Kortrijkzanen via hun stadskrant het nieuwe mobiliteitsplan in de bus. Dit is een nieuwe stap van een intensieve communicatiecampagne van de stad in samenwerking met Focus & Slangen. De joint venture van het Kortrijkse Focus Advertising (390 miljoen frank omzet in 1997) en het Hasseltse Slangen en Partners (550 miljoen frank omzet) bestaat één jaar en verwacht in 1998 een omzet van 40 miljoen frank. "Aanvankelijk vreesden sommigen dat het samenbrengen van creatievelingen aanleiding kon geven tot botsende ego's. Dat viel mee," getuigt Klaas Fremaut, samen met Peter Claes gedelegeeerd bestuurder. "Onze moederondernemingen werken in beide uithoeken van Vlaanderen en hebben ongeveer dezelfde bedrijfscultuur. De samenwerking met een Brussels kantoor zou waarschijnlijk minder vlot verlopen." Focus & Slangen richt zich op West- en Oost-Vlaamse gemeentelijke overheden, intercommunales en toeristische diensten. "Heel wat bedrijven en instellingen hebben een sterke regionale reflex bij de keuze van een communicatiepartner," ervaart Fremaut. "Dat heeft bijna altijd te maken met de overtuiging dat een bureau in de eigen omgeving een snellere service kan leveren en een betere kijk heeft op de lokale situatie.""Instellingen en bedrijven die communicatieve ondersteuning nodig hebben, moeten zich vaak tevredenstellen met een bureau dat gespecialiseerd is in louter commerciële campagnes," meent Fremaut. "Bij Focus & Slangen kunnen we de knowhow terzake van twee bureaus combineren. Bij Focus Advertising zijn we sterk in commerciële campagnes, zoals voor Sony Broadcast and Professional, Artic (roomijs) en Caroline Biss (damesmode)." Slangen profileert zich als specialist inzake overheidscommuncatie. Het bureau tekende onder andere voor de communicatie van De Lijn, provinciebesturen, ministeries, het NCMV, het Gemeenschapsonderwijs en de CVP. De eerste opdracht voor de nieuwe joint venture was de imagocampagne voor de Stad Kortrijk. "Daarvoor had Focus Advertising onvoldoende expertise in huis," geeft Fremaut toe. "Beide partners van Focus & Slangen zagen opportuniteiten in een samenwerking. Onze kennis van de lokale West-Vlaamse markt en hun institutionele ervaring is verrijkend." Voor Kortrijk wordt een campagne van 45 miljoen frank gemaakt, gespreid over drie jaar. Naast een nieuwe huisstijl en diverse themacampagnes (bijvoorbeeld rond cultuur) moet ook het bereik van de stadskrant verhoogd worden. "Dat doen we bijvoorbeeld door de lay-out te verbeteren en door de frequentie van de uitgave te verlagen," aldus Fremaut. "Beter één goede stadskrant per maand dan één slechte per week."