De mensen liggen niet wakker van Cancún, zegt SP.A-voorzitter Steve Stevaert. "Dat is een gevaarlijke bewering," vindt Geert van Calster, professor aan het Instituut voorMilieu- en Energierecht aan de KU Leuven. "Vrije concurrentie bepaalt de toekomst van een regio of een land. Zelfs de discussie over nachtvluchten boven Zaventem is een handelsrechtel...

De mensen liggen niet wakker van Cancún, zegt SP.A-voorzitter Steve Stevaert. "Dat is een gevaarlijke bewering," vindt Geert van Calster, professor aan het Instituut voorMilieu- en Energierecht aan de KU Leuven. "Vrije concurrentie bepaalt de toekomst van een regio of een land. Zelfs de discussie over nachtvluchten boven Zaventem is een handelsrechtelijke vraag. Je moet dus niet zeggen dat niemand wakker ligt van de Wereldhandelsorganisatie." Om de internationale onderhandelingen goed op te volgen, gaf het Vlaams Gewest begin september het Brusselse advocatenkantoor DLA Caestecker en de KU Leuven de opdracht de betrokken ambtenaren te begeleiden. DLA-advocaat Van Calster schreef een inventarisatie en analyse van actuele knelpunten. "Zo konden we de discussies in Cancún goed volgen," beklemtoont Sabrina Bijlsma, adjunct-directeur van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer ( Aminal). "Maar tijdens de WTO-onderhandelingen bleek hoe moeilijk het was om vanuit de milieusector het Europese standpunt te beïnvloeden. Nochtans heeft Vlaanderen op dit vlak wel degelijk wat te bieden. Daarom gaan we nu samen met het bedrijfsleven, de niet-gouvernementele organisaties en de academische wereld rondetafelgesprekken organiseren om concrete ontwikkelingsprojecten uit te werken." Intussen zwelt het protest van de Derde Wereld tegen de westerse productnormen aan. Van Calster: "Volgens de ontwikkelingslanden zijn de milieukeuren een moderne vorm van protectionisme, verkleed in een groen jasje. Hierbij verwijzen ze steeds naar de definitie van duurzame ontwikkeling, die een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische waarden nastreeft. Maar de jongste jaren ligt de nadruk veelal op het milieu. Daarom eist het arme Zuiden vrijstellingen voor de strenge productnormen om hun eigen welvaartsgroei te verzekeren."Toch zien de professor en de ambtenaar win-winsituaties voor beide partijen. "Kijk maar naar de handelsgerichte ontwikkelingsprojecten met een milieudimensie, zoals het Vlaamse kastanjeproject in Brazilië. Dankzij de steun van onze regio hebben de lokale indianenstammen zonder financieel verlies hun illegale houtkap omgeschakeld naar een duurzame notenteelt."E.P.