Van de Belgische huisartsen vindt 67,9 % dat er onvoldoende rusthuisbedden beschikbaar zijn (zie figuur 1). Het probleem leeft sterker in Vlaanderen, waar 72,1 % tekorten ziet, tegen 61,3 % bij de Franstaligen.
...

Van de Belgische huisartsen vindt 67,9 % dat er onvoldoende rusthuisbedden beschikbaar zijn (zie figuur 1). Het probleem leeft sterker in Vlaanderen, waar 72,1 % tekorten ziet, tegen 61,3 % bij de Franstaligen. Dat blijkt uit een exclusieve enquête die het weekblad Trends/Tendances samen met de Huisarts/Le Généraliste uitvoerde bij de Belgische huisartsen. De 427 artsen die antwoordden, zijn bevoorrechte waarnemers van de sector. Ze hebben meestal een rol in de keuze van het rusthuis en blijven hun patiënten vaak opvolgen in hun nieuwe woonomgeving. Tijdens die (rust)huisbezoeken kunnen artsen als geen ander de verschillen in het Belgische aanbod observeren. Luxueus leven is het zeker niet in onze ouderlingenhomes. Slechts in 1,9 % van het aanbod vinden de artsen de levensomstandigheden luxueus (zie figuur 2). Daar staat tegenover dat er in het algemeen tevredenheid bestaat over de kwaliteit van onze rusthuizen. Vooral in Vlaanderen waar 80 % goede punten krijgt. In het Franstalige landsgedeelte haalt volgens het artsenkorps 42,3 % met moeite de moderne levensstandaard. Het menu is niet de eerste oorzaak: in ruim de helft van de rusthuizen vinden de dokters de maaltijden goed, bijna 40 % noemt ze middelmatig (zie figuur 3). Toch beschouwt de bevraagde groep ze in 17,2 % als een besparingspost voor de instellingen. De sector van de rusthuizen heeft een bondgenoot in het artsenkorps als het gaat over de personeelsbezetting. Beiden vinden die te krap. Eén op twee van de ondervraagde artsen vindt dat er amper voldoende personeel is en 28,7 % houdt het op een gewoon personeelstekort (zie figuur 4). De opleiding van dat personeel is volgens 61,6 % van de artsen voldoende (zie figuur 5). Toch klagen 27,2 % van de ondervraagden dat het personeel in de rusthuizen die ze bezoeken onvoldoende is gekwalificeerd. Blijkbaar geldt dit vooral in het Franstalige landsgedeelte: 36,1 % vindt het personeel te weinig gekwalificeerd, tegen 21,7 % in Vlaanderen. Rusthuizen nemen steeds meer 'behoeftige' ouderlingen op. Te veel zware gevallen geeft echter een kwalijke reputatie. In 44,3 % van de rusthuizen vinden de artsen dat er een evenwicht is tussen gezonde oudjes en zwaar zieke bewoners. In bijna evenveel gevallen is er een licht overwicht van zwaarbehoeftigen. De rusthuizen waar het tussen de zware gevallen zoeken is naar een 'gezonde' rusthuisbewoner zijn blijkbaar, met 11,2 %, in de minderheid. Eén op drie huisartsen klaagt dat de medische infrastructuur in het rusthuis helemaal niet op peil staat. Maar al bij al vinden artsen de verhouding prijs-kwaliteit in de Belgische rusthuizen redelijk goed. Ruim 66 % van de artsen vindt dat de rusthuisbewoners in alle of in de meeste rusthuizen waar voor hun geld krijgen (zie figuur 6). EXTRA INFORMATIE OP WWW.TRENDS.BE De volledige enquête met in totaal 27 vragen