De Limburgers zijn de propersten aller Vlamingen maar hun provincie is de vuilbak van Vlaanderen. Meer dan de helft van het industriële bedrijfsafval dat er in '94 werd gestort, kwam uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brabant én Wallonië.
...

De Limburgers zijn de propersten aller Vlamingen maar hun provincie is de vuilbak van Vlaanderen. Meer dan de helft van het industriële bedrijfsafval dat er in '94 werd gestort, kwam uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brabant én Wallonië.Meer dan de helft van het industrieel bedrijfsafval dat vorig jaar in Limburgse stortplaatsen werd gedumpt, kwam niet uit de provincie. Ook het huishoudelijk afval uit heel België overspoelt Limburg. Op het Remo-stort in Houthalen is 43 procent van het meer dan 800.000 ton huishoudelijk afval dat er in '94 een plaats vond, afkomstig van buiten de provincie. Dit blijkt alvast uit een studie van het Diepenbeekse Lisec, in opdracht van het Limburgse provinciebestuur. Zo wordt er de voorbije jaren veel meer huisvuil opgehaald dan vroeger. In 1990 werd in de provincie Limburg 305 kilo huisvuil ingezameld per inwoner ; in heel Vlaanderen was dat gemiddeld 367 kilo. Drie jaar later is dat Vlaamse gemiddelde gestegen tot 450 kilo per inwoner per jaar, maar halen de Limburgers 457 kilo per jaar. Limburgers blijken meesters in het selektief inzamelen : 72 kilo in 1990, 175 kilo in 1993. De Limburgers selekteren niet alleen meer dan de rest van Vlaanderen ; ze doen het ook steeds meer. Zodanig zelfs dat de afstand tussen hen en de andere Vlamingen almaar groter wordt.De komende jaren zijn er, volgens de onderzoekers, aardig wat problemen te verwachten. De hoeveelheid huisvuil per Limburger zal, steeds volgens de Lisec-studie, tegen 2000 stijgen tot in totaal 550 kilo, waarvan 247 kilo selektief verzameld.Ook het bedrijfsvuil zal tegen de eeuwwende alleen maar toenemen : 14 miljoen ton in Vlaanderen, waarvan 2,7 miljoen ton in Limburg. Opmerkelijk hier is dat in Limburg procentueel meer afval wordt gestort dan in Vlaanderen (37,3 % tegenover 32,1 %), maar veel minder verbrand (1,7 % tegenover 4,7 %). Tegen 2000 zal alleen de hoeveelheid puinafval danig inkrimpen ; een gevolg van de verplichting om voor de volgende eeuw drie vierde van het bouw- en sloopafval te recupereren. Op het vlak van de kompostering van groenafval zou er een kapaciteitstekort kunnen ontstaan ; qua verbranding van huishoudelijk afval niet. De verbranding van industrieel afval zou dan weer wel voor problemen kunnen zorgen, zo meent Lisec.Tussen de regels door kan uit de studie worden afgeleid dat de geplande oven op de Ford-terreinen in Genk overbodig is ; tenzij hij wordt gebruikt voor de verbranding van industrieel afval. Milieuminister Theo Kelchtermans, lid van de CVP, de partij die bij de laatste verkiezingen uit de Limburgse deputatie werd geweerd, denkt daar evenwel anders over.LIMBURG. Dé vuilbak van Vlaanderen.