Met 89 % van de stemmen is Rob Lenaers, gedelegeerd bestuurder van de Geelse bouwonderneming Vanhout (dochter van Besix), tot nieuwe voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) verkozen.
...

Met 89 % van de stemmen is Rob Lenaers, gedelegeerd bestuurder van de Geelse bouwonderneming Vanhout (dochter van Besix), tot nieuwe voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) verkozen. Na vijf jaar de Vlaamse beroepsorganisatie te hebben geleid, zwaait de geboren en getogen Diepenbekenaar nu de vlag bij de Belgische aannemers. Lenaers staat voor een zware taak nu de sector moeilijke tijden beleeft : enerzijds minderen de opdrachten, anderzijds ondergraven dumpingprijzen de kwaliteit en rendabiliteit. Als eerste beleidsdaad heeft Lenaers zijn leden opgeroepen om wat meer realistische offertes in te dienen om elkaar niet dood te concurreren. Tijdens zijn ambtsperiode streeft hij drie objectieven na : een doorzichtiger structuur voor de confederatie, een aanpassing van het systeem voor aanbestedingen en een Maribel-operatie voor loonkostverlaging in arbeidsintensieve sectoren.Al op jonge leeftijd de nieuwe NCB-voorzitter is afkomstig uit een landbouwersgezin wordt Lenaers gebiologeerd door constructiewerken. Als vrijwilliger neemt hij deel aan de Bouworde in Oost-Europa, waar jongeren in ruil voor kost en inwoon meewerken aan sociale bouwprojecten. Tijdens zijn studies burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KU-Leuven loopt hij stage bij de aannemer Saterco (ex- Generale Maatschappij), waar hij het topografisch werk doet voor de aanleg van de autosnelweg tussen Bilzen en Luik. Zo start Lenaers in '64 zijn carrière bij het studiebureau Citep in Eupen, gespecialiseerd in fotogrametrie. Een jaar later stapt hij over naar het Brusselse Transporoute & Travaux van de familie Tedesco (ex-Saterco). Wanneer Lenaers in '69 een promotie mist omwille van zijn Nederlandse moedertaal, waagt hij de sprong naar de ambtenarij. Als ingenieur van het Wegenfonds zorgt hij ervoor dat het Peerdsbos bij de aanleg van de E10 tussen Antwerpen en Breda zoveel mogelijk gespaard blijft. Sinds '72 is hij actief bij aannemer Vanhout. Daar werkt Lenaers zich op van technisch directeur tot gedelegeerd bestuurder in '80. In '86 neemt Besix 90 % van de aandelen over. Op zo'n 20 jaar tijd verzesvoudigt de omzet van het bedrijf naar 1,8 miljard frank met 320 personeelsleden. Tussen '91 en '96 leidt Lenaers de pas opgerichte Vlaamse Confederatie van het Bouwbedrijf (VCB). Daar verdedigt hij met verve de belangen van de sector in milieu (Aquafin, Vlarem) en huisvesting (Domus Flandria). Ook geeft hij de aanzet tot de BTW-verlaging die eind vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd. Tussen twee werven en vergaderingen door durft hij nog wel eens tegen een balletje slaan op de Nippon-golfclub in Hasselt. ROB LENAERS (NCB) Streeft naar een doorzichtige structuur voor de Belgische bouwconfederatie.