Waar in Vlaanderen wonen de meeste pendelaars ? In Halle-Vilvoorde. En waar verplaatsen ze zich amper voor een baan ? In Noord-Limburg.
...

Waar in Vlaanderen wonen de meeste pendelaars ? In Halle-Vilvoorde. En waar verplaatsen ze zich amper voor een baan ? In Noord-Limburg.Het arrondissement Halle-Vilvoorde telt het grootste aantal pendelaars ; de Noord-Limburgse beroepsactieve mannen daarentegen bieden zich het minst van alle Vlaamse mannen aan op de arbeidsmarkt.Tot die conclusie komt het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming ( WAV) in een studie over de subregionale arbeidsmarkten in Vlaanderen. De studie is een momentopname van de arbeidsmarkt in de vijf Vlaamse provincies en in de achttien Subregionale Tewerkstellingsdiensten ( STD's) op 30 juni 1994. Per STD werden drie arbeidsmarktindicatoren de activiteits-, de werkgelegenheids- en de werkloosheidsgraad én de pendelgraden per arrondissement onderzocht. De activiteitsgraad geeft aan welk deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (van 20 tot 59/64 jaar) een job heeft of er één zoekt. Zo bedraagt de gemiddelde activiteitsgraad voor vrouwen in Vlaanderen 68,3 % ; voor mannen is dat 79,3 %. De actiefste vrouwen wonen in Vlaams-Brabant en rond Aalst en Oudenaarde. De mannen participeren het meest in de arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen, het Ieperse en het Roeselaarse. De mannen uit Noord-Limburg en de vrouwen uit Antwerpen, Oostende en Sint-Niklaas daarentegen zijn het minst actief.De werkgelegenheidsgraad dan. Die geeft de verhouding weer tussen het aantal beschikbare jobs in een bepaalde streek en het aantal kandidaten voor die jobs. Over heel Vlaanderen zijn er honderd vrouwelijke kandidaten per 75 aangeboden jobs ; de mannen hebben het iets makkelijker met honderd kandidaten per 89 jobs. In Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Gent en Roeselare is er, in vergelijking met de lokale beroepsbevolking, een relatief groot aantal beschikbare jobs. In Aalst, Dendermonde en Tongeren is dat geenszins het geval. Dat betekent echter niet dat de werkloosheid er het hoogst is : een aantal inwoners kan immers ook elders werken.En dan zitten we meteen bij de werkloosheidsgraad, het aantal werkzoekenden in de totale beroepsbevolking. Bij de vrouwen ligt die werkloosheidsgraad over heel Vlaanderen op gemiddeld 13,5 % ; bij de mannen op 6,7 %. De werkloosheid is het hoogst in de provincies Antwerpen en Limburg ; in de steden Gent en Antwerpen heerst, ondanks een relatief hoog aantal lokale jobs, een hoge werkloosheid, vooral onder mannen.Conclusie, ook al lijkt dat geen echt nieuws : heel wat jobs in een bepaalde streek worden ingevuld door pendelaars uit een andere streek. De pendelgraad geeft per arrondissement het aandeel weer van de werkende beroepsbevolking actief buiten de grenzen van het eigen arrondissement. In Halle-Vilvoorde pendelt maar liefst 57 % van de werkende bevolking, in Tongeren 51 %, in Antwerpen amper 16,9 %. Werk in eigen streek ?PENDELAARS Halle-Vilvoorde telt er het meest.