Aan de hongerstaking van de tweehonderd Afghaanse asielzoekers in de kerk van Elsene kwam vorige week een einde. Ze mogen, afhankelijk van het feit of ze al dan niet kinderen hebben, tot maart of juni 2004 in België blijven. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ( VLD) gaf de Afghanen ook de toestemming om te werken nog vóór zij eventueel als vluchteling worden erkend.
...

Aan de hongerstaking van de tweehonderd Afghaanse asielzoekers in de kerk van Elsene kwam vorige week een einde. Ze mogen, afhankelijk van het feit of ze al dan niet kinderen hebben, tot maart of juni 2004 in België blijven. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ( VLD) gaf de Afghanen ook de toestemming om te werken nog vóór zij eventueel als vluchteling worden erkend. Misschien zullen een paar van de tweehonderd Afghanen in de voetsporen treden van Mohammad Racime. De 32-jarige Afghaan volgde een opleiding van NFTE (het Network for Training Entrepreneurship) en heeft vandaag een dameskledingboetiek in de Antwerpse Carnotstraat. De Trends-journalisten An Goovaerts en Alain Mouton maakten een doorlichting van de werking van NFTE (zie blz. 52). De Amerikaanse zakenman Steve Mariotti richtte in 1987 vol idealisme NFTE op nadat hij was overvallen door een groepje jongeren. NFTE moet kansarme jongeren op weg zetten naar het ondernemerschap. En ze dus weghouden van het overvallen van zakenlui en andere mensen. Misschien een idee voor Guido Dumarey, Daniel Weekers en Luc Onclin, die op bladzijde 38 getuigen hoe ze werden gecarjackt. NFTE levert een bijdrage aan, onder andere, de integratie van de hier neerstrijkende migranten. Het is in België geen achterafclubje. De steenrijke en erg discrete familie Brenninkmeyer van C&A is een van de steunpilaren. Belgacom, Citibank, Ernst & Young, Mitiska, Gimv en Interbrew zijn enkele van de structurele partners. In de raad van bestuur zetelen onder andere Dirk Bruneel ( Dexia), Herman De Bode ( McKinsey) en Luc Geuten ( Mitiska). De taak van NFTE zal steeds belangrijker worden, want de immigratie zal niet stilvallen. Een recente studie van Deutsche Bank stelt dat de uitbreiding van de EU een onmiddellijke, grootschalige migratie vanuit de Centraal- en Oost-Europese landen tot gevolg zal hebben. Meer dan 3 miljoen mensen zouden tegen 2015 verhuizen. Hoe moet de EU daarop reageren? Over die vraag boog zich Theo Veenkamp, strategiehoofd van het Nederlandse ministerie van Justitie. Hij schreef in het voorjaar samen met Tom Bentley en Alessandra Buonfino een boek met de titel People flow. Managing migration in a new European Commonwealth (uitgegeven door demos/open. democracy. net). De globalisering brengt onvermijdelijk een grotere stroom van mensen teweeg. Migratie is voor Veenkamp een teken van menselijke vitaliteit. Net zoals kapitaal de wereld rondgaat, trekken ook mensen daar naartoe waar er opportuniteiten zijn. Om die stromen op een positieve manier te kanaliseren en mensensmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen, ontwikkelt Veenkamp een denkmodel met als centrale nieuwigheid internationale transitcentra. Iedereen die naar de EU gaat, moet zich daar melden als bezoeker, werknemer, gesponsorde resident of vluchteling. Een vergunning zal automatisch worden verleend als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Bezoekers moeten voldoende geld hebben, werknemers een jobaanbod. Vluchtelingendossiers worden er snel behandeld. Vluchtelingen kunnen onderdak, advies en in sommige gevallen zelfs financiële steun in de vorm van leningen krijgen. Veenkamp pleit voor een positieve aanpak van de migratie, met als uitgangspunt het vrij verkeer van mensen. Een liberaal basisprincipe. Veenkamp biedt zijn ideeën niet aan als een beleidsplan, maar als bouwstenen voor verdere research. Een mooie uitdaging voor de hoofdzakelijk liberale denktanks die zich de jongste jaren in Brussel hebben gevestigd (en waarvan Trends-directeur Frans Crols op blz. 48 een overzicht schetst). Ze kunnen, voortbouwend op die ideeën, een revolutionair migratiebeleid ontwikkelen en dat aanbieden aan hun liberale denkgenoten Patrick Dewael en Guy Verhofstadt. Zodat in de toekomst 22 dagen lange hongerstakingen overbodig worden. Guido MuelenaerMigratie is een teken van menselijke vitaliteit. Net zoals kapitaal de wereld rondgaat, trekken ook mensen daar naartoe waar er opportuniteiten zijn.