"De Zeewacht" vierde onlangs haar honderdste verjaardag. Maar van ouderdomskwaaltjes heeft deze regionale krant nog geen last.
...

"De Zeewacht" vierde onlangs haar honderdste verjaardag. Maar van ouderdomskwaaltjes heeft deze regionale krant nog geen last.Een honderdjarige die nog monter oogt : kan dat eigenlijk ? Eddy Brouckaert, directeur van het jubilerende kustweekblad De Zeewacht, moet er in ieder geval niet lang over nadenken. "De Zeewacht is een regionaal weekblad met wortels in de negentiende eeuw. En toch staan we ontegensprekelijk klaar voor de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw," aldus de directeur. Ook in het Internet-tijdperk blijft het geschreven woord zijn plaats opeisen. Niet alleen de nationale kwaliteitskranten zitten in de lift, ook de regionale weekbladen. Merkwaardig is dat vooral West-Vlaanderen daarbij de kroon spant. Zo haalt De Krant van West-Vlaanderen (negen regionale edities, waaronder De Zeewacht) een oplage van 100.000 exemplaren. In het noorden van de provincie zijn de uitschieters Het Brugsch Handelsblad (25.000 exemplaren) en De Zeewacht (15.000 exemplaren). Het eerste exemplaar van De Zeewacht rolde op 6 december 1896 van de persen bij de Oostendse drukkerij-uitgeverij Elleboudt. In 1980 verhuisde De Zeewacht naar de Roularta Media Group. "We groeien nog steeds," stelt Eddy Brouckaert vast. "Toen de regionale televisie begin de jaren negentig haar opwachting maakte, voorspelden de doemdenkers een sombere toekomst voor ons. Welnu, daarvan is niets in huis gekomen. Het voorbije jaar steeg de oplage van onze krant zelfs met 3 %." De tijd dat De Zeewacht of andere regionale bladen effectief op de politieke besluitvorming wogen, ligt al een tijdje achter de rug. "Deze bladen horen thuis in het info- en entertainmentcircuit," aldus Brouckaert. "Maar voor veel mensen zijn regionale kranten onmisbaar geworden. Wellicht omdat ze het sociale leven in al zijn geledingen ontleden. Iedereen kan er zich in herkennen."Aan De Krant van West-Vlaanderen werken ruim 400 personen mee : enkele tientallen beroepsjournalisten, aangevuld met een legertje freelancers, correspondenten en fotografen. De Zeewacht richt zijn focus op het kustgebied, van de Panne tot voorbij De Haan, plus het naburige hinterland. Of zo'n blad toekomst heeft ? "Zeker en vast," vindt Eddy Brouckaert. "Onlangs nog hebben we aan De Zeewacht, net zoals bij de andere regionale edities, een provinciale dimensie gekoppeld. In een aparte katern krijgen de lezers van de kust nu nieuws over de rest van de provincie West-Vlaanderen. En omgekeerd krijgen bijvoorbeeld Kortrijkzanen iets te lezen over het noorden van de provincie. Die formule slaat aan. Wellicht leggen we er zelfs de basis mee voor een nieuw product." Van regionaal weekblad naar regionaal dagblad ? Eddy Brouckaert : "Dat is een mogelijke denkpiste."EDDY BROUCKAERT (DE ZEEWACHT) Regionale televisie heeft geen negatieve impact gehad op de regionale weekbladen.