1 Roland Berger liet een enquête uitvoeren. Wat is het gemiddelde bedrag dat werkgevers toekennen aan een maaltijdcheque?
...

1 Roland Berger liet een enquête uitvoeren. Wat is het gemiddelde bedrag dat werkgevers toekennen aan een maaltijdcheque? BRUNO COLMANT. "Volgens een studie uitgevoerd door Listen in 2022 krijgt 62 procent van de werknemers het maximale bedrag van 8 euro, 30 procent krijgt 6 tot 8 euro en slechts 8 procent krijgt minder dan 6 euro. Wij denken dat de gezinnen met een verhoging van het maximum tot 12 euro per dag de inflatie het hoofd kunnen bieden. Vandaag wordt er voor 2.588 miljoen euro aan maaltijdcheques toegekend. Dat bedrag zou stijgen tot 3.649 miljoen euro." 2 Zijn werkgevers bereid het bedrag op te trekken? Ze moeten de lonen ook al aanpassen aan de inflatie. COLMANT. "Ongeveer 66 procent van de werkgevers zei in september dat ze het bedrag van de maaltijdcheques zouden optrekken, als ze daartoe de kans kregen. Het zou kunnen dat de hoge inflatie van de voorbije maanden die bereidheid wat heeft aangetast. Ongeveer 55 procent van de werkgevers die maaltijdcheques van 8 euro geven, zou al tevreden zijn met een verhoging van het plafond naar 10 euro. Let wel, de verhoging zou een optie moeten zijn voor bedrijven, geen verplichting." 3 Wat zijn de voordelen van een verhoging van het bedrag per maaltijdcheque? COLMANT. "Meer koopkracht betekent meer consumptie, meer btw- en andere belastinginkomsten, meer bedrijfswinsten, meer jobcreatie, meer bijdragen aan de sociale zekerheid en minder werkloosheidsuitkeringen. Aangezien een maaltijdcheque enkel wordt toegekend voor effectief gewerkte dagen betekent een verhoging van het bedrag ook een verhoging van de stimulans om te komen werken."