Tijdens het begrotingsconclaaf van de federale rege...

Tijdens het begrotingsconclaaf van de federale regering is beslist het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang op te trekken tot 14 euro per dag, om de combinatie werk en gezin nog te vergemakkelijken. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.