Nu duidelijk is hoe Antwerpse politici en politiemannen met Visa-kaarten omspringen, wilden we ook wel eens weten waaraan de doorsnee Belgische bedrijfsleider zijn centen uitgeeft. Hoeveel keer per jaar gaat hij op reis? Hoe vaak gaat hij uit eten? En verwent hij zichzelf graag met een dure hifiketen?
...

Nu duidelijk is hoe Antwerpse politici en politiemannen met Visa-kaarten omspringen, wilden we ook wel eens weten waaraan de doorsnee Belgische bedrijfsleider zijn centen uitgeeft. Hoeveel keer per jaar gaat hij op reis? Hoe vaak gaat hij uit eten? En verwent hij zichzelf graag met een dure hifiketen? Om het antwoord hierop te kennen, stuurden we per e-mail een reeks vragen naar 9600 bedrijfsleiders die we selecteerden uit de Trends Top-100.000, de lijst met de 100.000 grootste ondernemingen in België. Uiteindelijk kregen we 1141 antwoorden terug. Meer dan de helft van de respondenten is lid van de raad van bestuur of het directiecomité, ruim een derde is zelfstandige en de rest (8 %) is hoger kaderlid, lid van het middenkader of iets anders. Enig idee of uw inkomen gelijke tred houdt met dat van uw collega's? Dan bekijkt u best eens de volgende resultaten. Uit onze enquête blijkt dat het gros van de Belgische bedrijfsleiders bruto tussen 5000 en 10.000 euro per maand verdient. Dat de vrouwen in de enquête (7,8 procent van de respondenten) minder verdienen, zal wellicht niet verbazen: ongeveer dubbel zoveel mannen als vrouwen (16 % tegenover 6,7 %) gaat elke maand naar huis met een brutosalaris van meer dan 10.000 euro. Omgekeerd zijn er twee keer zoveel vrouwen als mannen (18 % tegenover 9 %) die het met minder dan 2500 euro per maand moeten stellen. Naast de vrouwen blijken ook zelfstandigen achter het net te vissen. Ze verdienen relatief het minst, terwijl ze doorgaans het meeste aantal uren werken. Wie nu al wegdroomt bij de lonen van sommige topmanagers, moeten we meteen teleurstellen: de gemiddelde ondernemer presteert per week tussen 50 en 60 uur, en zo'n 37 % van de respondenten werkt zelfs meer dan 60 uur. Bovendien blijft hij ook tijdens de weekends aan de slag. Opmerkelijk is dat vooral degenen met de allerhoogste en allerlaagste inkomens een werkweek hebben van meer dan 60 uur. Dat zijn respectievelijk de directeuren en de zelfstandigen. Deze overuren worden niet altijd gelijk beloond. Bijna 80 % van de respondenten die bruto meer dan 10.000 euro per maand verdienen, blijkt namelijk directeur of bestuurslid te zijn. Dat terwijl 70 % van degenen die minder dan 2500 euro verdienen zelfstandige is. Het middenkader en hoger kader horen meestal bij de middenmoot, met een maandsalaris tussen 5000 en 10.000 euro. Bedrijfsleiders mogen dan soms veel geld verdienen, veel tijd om het uit te geven blijft er niet over. Geen wonder dat er van het vaak royale maandsalaris 'slechts' 100 tot 250 euro wordt uitgegeven aan vrijetijdsbesteding - een bedrag dat weliswaar geen rekening houdt met uitgaven voor reizen, restaurantbezoek, de aanschaf van een hifiketen, computer of 4x4-voertuig. Op reis gaan met het gezin is nog steeds in bij managers en kaderleden. Zo'n 32 % van de respondenten ging vorig jaar twee keer op vakantie (goed voor een jaarlijks reisbudget tussen 2000 en 4000 euro). Eén vijfde ging vorig jaar drie keer op reis, en 15 % zelfs vier keer. Zo'n 60 % wist nog niet of die frequentie dit jaar zou worden opgedreven of afgebouwd, maar dat heeft wellicht alles te maken met de oorlog in Irak en de slechte economische situatie. In eigen land blijft het restaurantbezoek het eveneens goed doen, zowel in zakelijke als privé-context. Sinds begin dit jaar is 29 % van de managers al meer dan tien keer op restaurantbezoek geweest met vrienden en familieleden. 42 % ging tussen één en vijf keer dineren; 25 % tussen de vijf en tien keer. De meerderheid (67 %) besteedt op restaurant tussen 25 en 50 euro per persoon. Niet geheel onlogisch is dat bedrijfsleiders nog vaker op restaurantbezoek gaan voor het werk: 43 % bezocht sinds begin 2003 al meer dan tien keer een restaurant met collega's of zakenrelaties. Hoewel de antwoorden vatbaar zijn voor interpretatie, merken we dat 20 % van de Belgische ondernemers minder dan 500 euro per jaar besteedt aan zakelijke kleding. Ook vrijetijdskleding is niet altijd de eerste bekommernis van bedrijfsleiders: 32 % van de respondenten besteedt er per jaar niet meer dan 500 euro aan. Kijken we naar de budgetten tussen 500 en 1000 euro, dan stijgen de percentages in de twee categorieën (zakelijke en vrijetijdskleding) naar 45 %. Zo'n 34 % van de Franstalige en Nederlandstalige managers ten slotte geeft jaarlijks meer dan 1000 euro uit aan zakelijke kleding. Ongeveer 22 % wil er ook tijdens zijn vrije tijd goed uitzien en schaft jaarlijks voor meer dan 1000 euro vrijetijdskleding aan. Dit kleedgeld gaat overigens voor bijna een kwart naar merkkleding. Aan technische speelgoedjes geeft de bedrijfsleider dan weer wél graag geld uit. Kwaliteit mag gerust een prijs hebben, zo vinden de geënquêteerden. 20 % van de Belgische managers bezit bijvoorbeeld een televisietoestel dat meer dan 1500 euro kost. En een derde heeft thuis een televisietoestel waarop een prijskaartje kleeft van 1000 tot 1500 euro. Van de personen die een hifi-installatie bezitten, houdt 38 % het bij een keten tussen 500 en 1000 euro. 36 % heeft voor goede muziek meer dan 1000 euro over. Opmerkelijk is dat 46 % van de respondenten geen dvd-speler bezit. Ongeveer 11 % van de managers zegt thuis ook niet over een computer te beschikken. Van zij die er wel een hebben, zegt 49 % voor dat ding meer dan 1250 euro te hebben betaald. Gadgets zoals personal digital assistants ( pda's) lijken vooralsnog weinig populair bij de beslissingsnemers: 61 % van de managers beweert geen pda te bezitten. En wat gsm's betreft: 42 % van de managers heeft er zelf nog geen gekocht. Wie er wel privé een aanschaft, betaalt daar gemiddeld tussen 150 en 400 euro voor. Zo'n 49 % van de respondenten kan rekenen op een bedrijfswagen van meer dan 35.000 euro. 33 % van de managers zegt geen privé-wagen te bezitten, 50 % heeft er één en 12 % van de geënquêteerden heeft zelfs twee privé-wagens in de garage staan. Maar ook hier houden managers het relatief bescheiden: het prijskaartje van de privé-wagen bedraagt in 25 % van de gevallen minder dan 20.000 euro. Natuurlijk past niet iedereen in het plaatje van de doorsnee bedrijfsleider. De minderheid van vrouwelijke deelneemsters aan de enquête bijvoorbeeld wijkt op bepaalde punten duidelijk af van de norm. Vrouwelijke managers verdienen niet alleen minder, ze gaan ook minder vaak om zakelijke redenen uit eten. Zowel zakelijk als privé besteden vrouwen meer aan kleding en zijn ze gevoeliger voor merken. Wat betreft de gadgets zijn ze juist minder patserig. De vrouwelijke bedrijfsleiders bezitten relatief minder elektronica. Wat ze wel hebben aan tv's, gsm's en dvd-spelers, zit meestal in een lagere prijscategorie. Bovendien hebben de dames meestal een goedkopere bedrijfsauto en privé-wagen. Hoewel ze meer en meer werken, ook tijdens de weekends, nemen de Belgische managers ook ruimschoots de tijd om geld uit te geven.Vrouwelijke managers verdienen niet alleen minder, ze gaan ook minder vaak om zakelijke redenen uit eten.