Een pasklaar antwoord op die vraag is er niet. De verplichte bewaartermijn varieert en hangt vooral af van de aard van de documenten en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de "boeken en bescheiden" (bijvoorbeeld het register van de aandelen) na de afsluiting van de vereffening nog minstens vijf jaar moeten worden bewaard. In dat geval legt de wet een termijn op waaraan u zich moet houden. Daarnaast zijn er documenten die u wettelijk niet moet bewaren. U doet er wel goed aan contractuele documenten, zoals belangrijke e-mails,...