Trends verstuurde per e-mail een formulier met vier vragen (zie tabel op deze bladzijde) naar een vooraf geselecteerd panel van duizend top-CEO's of bedrijfsleiders en 1500 leden van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB).
...

Trends verstuurde per e-mail een formulier met vier vragen (zie tabel op deze bladzijde) naar een vooraf geselecteerd panel van duizend top-CEO's of bedrijfsleiders en 1500 leden van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Deze enquête wordt elk kwartaal herhaald, waarbij we een aantal algemene vragen stellen en terzelfder tijd ingaan op een aantal actualiteitsgebonden kwesties. Ditmaal werden daarvoor alleen de CEO's aangesproken. Het gaat hier natuurlijk om een zeer specifiek thema: we gingen na in welke mate de bedrijfsleiders gewonnen zijn voor een fusie tussen een of meer werkgeversorganisaties: VBO, VEV en Unizo aan Vlaamse kant, VBO, UWE en UCM aan Franstalige kant. Op die manier groeit de Trends CEO-/IAB-poll uit tot een betrouwbare driemaandelijkse barometer van de economische conjunctuur. Voor deze vijfde editie van de Trends CEO-/IAB-poll kwamen 958 geldige antwoorden binnen (459 CEO's en 499 IAB-leden). Alle adressen die voor de Trends CEO-poll worden gebruikt, zijn afkomstig uit de Trends Top 100.000. Voor de adressen van de accountants werkten we samen met het IAB. 1. Geef aan hoe het gesteld is met uw vertrouwen (1= laag, 10 = hoog) in: 03/06/09/12/TotaalCEO-IAB- 200220022002200203/2003pollpoll De economische conjunctuur5,95,85,25,04,34,14,4 De toekomst van uw bedrijf (*)7,37,26,86,76,36,75,9 De euro7,07,17,06,96,86,86,8 De dollar6,96,16,06,05,04,95,1 (*) Voor de IAB-leden: de ondernemingen waarvoor u werkt. 2. Hoe denkt u dat de volgende zaken zullen evolueren in de eerstvolgende drie maanden? (1= sterk dalend, 10=sterk stijgend) Totaal Totaal CEO-pollIAB-poll 12/200203/2003 De omzet van uw bedrijf (*)5,55,15,44,9 De tewerkstelling binnen uw bedrijf (*)4,84,75,04,4 Het investeringsbeleid van uw bedrijf (*) 4,84,34,74,0 (*) Voor de IAB-leden: het bedrijf waarvoor u werkt. 3. Binnen welke termijn zal volgens u het economisch herstel optreden? (in %) Totaal Totaal CEO-pollIAB-poll 12/200203/2003 3 maanden1,71,31,51 6 maanden19,318,123,513 12 maanden33,928,532,724,6 Meer dan 12 maanden4351,641,660,7 Geen antwoord2,10,60,70,7 4a. Bent u voor of tegen een fusie tussen het VEV en de kamers van koophandel? (vraag gesteld aan de Nederlandstalige respondenten, in %) CEO-poll (Vlaams) Voor70,2 % Tegen16,3 % Geen antwoord13,5 % 4b. Bent u voor of tegen een fusie tussen het VEV en Unizo? (vraag gesteld aan de Nederlandstalige respondenten, in %) CEO-poll Voor50,3 % Tegen36,5 % Geen antwoord13,3 % 4c. Bent u voor of tegen een fusie tussen UWE en UCM? (vraag gesteld aan de Franstalige respondenten, in %) CEO-poll Voor49,5 % Tegen34 % Geen antwoord16,5 % 4d. Bent u voor of tegen een fusie tussen UWE en de kamers van koophandel? (vraag gesteld aan de Franstalige respondenten, in %) CEO-poll Voor58,8 % Tegen21,6 % Geen antwoord19,6 % 4e. Bent u voor of tegen een fusie tussen UWE, VEV en VBO, waarbij UWE en VEV de regionale armen van het VBO worden? (in %) TotaalNederlands-Frans- taligentaligen Voor45,842,856,7 Tegen37,240,923,7 Geen antwoord1716,319,6 4f. Bent u voor één grote werkgeversorganisatie of voor twee werkgeversorganisaties: één voor de grote en één voor de kleine ondernemingen? (in %) TotaalNederlands-Frans- taligentaligen Eén35,736,533 Twee5857,559,8 Geen antwoord6,36,17,2