Veel mensen geloven dat ze gelukkig zullen zijn als ze succesvol zijn. Maar het is net andersom. De positieve emoties die het gevolg zijn van betrokkenheid, voldoening en waardering op het werk, bieden tal van voordelen. Onze hersenen werken beter, we zijn creatiever en flexibeler, hebben meer energie, nemen betere beslissingen en kunnen beter om met complexiteit. Gelukkige mensen presteren beter dan hun ongelukkige collega's.
...

Veel mensen geloven dat ze gelukkig zullen zijn als ze succesvol zijn. Maar het is net andersom. De positieve emoties die het gevolg zijn van betrokkenheid, voldoening en waardering op het werk, bieden tal van voordelen. Onze hersenen werken beter, we zijn creatiever en flexibeler, hebben meer energie, nemen betere beslissingen en kunnen beter om met complexiteit. Gelukkige mensen presteren beter dan hun ongelukkige collega's. Drie courante valkuilen - ambitie, verplichtingen en overwerk - weerhouden ons ervan gelukkig te zijn en voldoening te vinden in onze loopbaan. Zo saboteren we onszelf op het werk. Ambitie is goed als ze je ertoe aanzet je best te doen, maar ze kan er ook toe leiden dat je tot elke prijs wil winnen en hypercompetitief wordt. De druk van verplichtingen kan ertoe leiden dat je op je werk doet wat van je verwacht wordt in plaats van wat je zou willen doen. Het zorgt er soms voor dat mensen keuzes maken die hun potentieel in de kiem smoren. Te veel overwerk zuigt ons dan weer mee in een negatieve spiraal. Meer werk leidt tot meer stress, waardoor onze hersenen trager werken en onze emotionele intelligentie daalt. Onze prestaties lijden daaronder. Om de controle weer in handen te nemen, moet u eerst kijken in welke valkuilen u bent getrapt. Of het nu om verplichtingen, overwerk of ambitie gaat, de vraag is: hoe raakt u er weer uit? De voorbije decennia zijn onderzoekers het erover eens geraakt dat emotionele intelligentie twaalf vaardigheden omvat (zie kader De 12 vaardigheden van emotionele intelligentie), die kunnen helpen de geluksvalkuilen te vermijden of eruit te ontsnappen. Drie ervan zijn heel nuttig om een einde te maken aan een verkeerde ingesteldheid. Emotioneel zelfbewustzijn, ten eerste, is het vermogen uw gemoedstoestand en gevoelens te herkennen en te begrijpen hoe ze uw gedachten en acties beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld beseffen dat het ongemak dat u voelt wanneer u opziet tegen een verplichting voor het werk - zoals een e-mail beantwoorden om 20 uur - betekent dat u bang bent uitgesloten te worden. Als u dan wat dieper graaft, zult u misschien inzien dat die angst weinig te maken heeft met uw huidige werksituatie. Het is mogelijk gewoon een oude mentale gewoonte die geen nut meer heeft. Om daar iets aan te doen, hebt u de volgende vaardigheid nodig. Emotionele zelfcontrole is nodig om het ongemak te verdragen dat ontstaat wanneer u beseft wat u zichzelf aandoet. Als u bijvoorbeeld weet dat u 's avonds uw e-mails checkt uit onzekerheid, zult u geen positief gevoel hebben over zichzelf. Als u dat gevoel negeert, blijft u vastzitten. Zelfcontrole biedt u de mogelijkheid dingen te doen die buiten uw comfortzone liggen. De derde vaardigheid is organisatorisch bewustzijn, of inzicht in uw werkomgeving. Dat kan u helpen het onderscheid te maken tussen wat uit uw binnenste komt en wat afkomstig is van anderen of de onderneming. Stel dat uw collega's haast dag en nacht e-mails lezen en versturen en dat uw overwerk voortvloeit uit de druk om daarin mee te gaan en niet uit onzekerheid. Dan moet u een keuze maken. U kunt beslissen tegen de normen in te gaan en het overwerk een halt toe te roepen, of u kunt doorgaan op een manier die indruist tegen uw waarden en schadelijk is voor uw gezondheid en gezinsleven. Emotionele intelligentie gebruiken om obstakels voor geluk te verwijderen, is de eerste stap op weg naar meer voldoening op het werk, maar het is niet voldoende voor wie gelukkig wil zijn op werk. Deze drie zaken helpen daarbij. We moeten actief op zoek gaan naar betekenis en zingeving in onze dagelijkse activiteiten, hoop koesteren en vriendschappen opbouwen op het werk. De passie voor een bepaald doel scherpt onze energie, intelligentie en creativiteit aan. Dat heeft voor een stuk te maken met de werking van onze hersenen. Onderzoek heeft aangetoond dat we door de positieve gevoelens van werk dat we de moeite waard vinden, slimmer, innovatiever en flexibeler worden. Zo deed de hoogleraar in de psychologie Dan Ariely een studie waarin de deelnemers betaald werden om Lego-miniaturen te bouwen, waarna een aantal voor hun neus weer werd afgebroken. Deelnemers van wie de creaties bleven bestaan, maakten gemiddeld 50 procent meer Lego-miniaturen dan deelnemers van wie de creaties werden vernietigd, ondanks een identieke betaling. We zetten ons meer in wanneer we een impact hebben, ook al is die klein. We willen ons inzetten voor een doel dat we belangrijk vinden. We willen creëren en innoveren. We willen problemen oplossen en onze werkomgeving verbeteren. We willen leren en groeien. Uit onderzoek blijkt dat betekenisvol werk net zo belangrijk en mogelijk is voor een conciërge, een kaderlid of een CEO. Naarmate u ontdekt welke aspecten van uw baan echt voldoening schenken, moet u kiezen waaraan u uw tijd wilt besteden. Dankzij hoop kunnen we omgaan met complexiteit, stress, angst en frustratie, en begrijpen we hectische organisaties en levens. Dat komt voor een stuk omdat hoop de werking van onze hersenen positief beïnvloedt. Onderzoek wijst uit dat wanneer we optimistisch zijn, ons zenuwstelsel overschakelt van 'vluchten of vechten' naar 'kalm en klaar om te handelen'. Werkgevers praten vaak over hun visie om de werknemers optimistisch te stemmen, maar zelfs de beste toespraken zijn zelden voldoende begeesterend om de toehoorders op lange termijn hoopvol te stemmen. Om gelukkig te zijn op het werk moeten we het gevoel hebben dat onze verantwoordelijkheden en kansen aansluiten op een persoonlijke visie, een visie die verband houdt met onze waarden, verlangens en overtuigingen. Planning is een belangrijk onderdeel van hoop. Het zet ons aan tot concrete, praktische acties die samenhangen met de manier waarop we ons leven en onze loopbaan willen zien verlopen. Hoop heeft niets te maken met illusies of fantasie. Het is een krachtige, positieve emotionele ervaring die leidt tot moed, doordachte plannen en concrete acties. Goede relaties vormen de ruggengraat van succesvolle organisaties. Wie om elkaar geeft, is immers niet karig met zijn tijd, talent en middelen. Het onderzoeksbureau Gallup stelde vast dat hechte werkrelaties de tevredenheid van de werknemers verhogen met meer dan 50 procent en dat de kans dat iemand zich maximaal inzet op het werk, zeven keer groter is bij personen met een beste vriend op het werk. Wederzijds respect motiveert ons om conflicten op te lossen. Wanneer we ervan overtuigd zijn dat we aanvaard worden om wie we zijn, dat we een belangrijke rol spelen en dat we deel uitmaken van een team, zullen we ons meer inzetten voor gezamenlijke doelstellingen. © Annie McKee Harvard Business Review/NYT SyndicateWe zetten ons meer in wanneer we een impact hebben, ook al is die klein. Veel mensen geloven dat ze gelukkig zullen zijn als ze succesvol zijn. Maar het is net andersom. Betekenisvol werk is net zo belangrijk voor een conciërge, een kaderlid of een CEO.