Een telefoonrekening die 5000 euro per maand goedkoper uitvalt, gewoon omdat je een andere operator inschakelt. Het is maar een van die opvallende resultaten die de vzw Bintexco voor elkaar kreeg. Het letterwoord staat voor Business Intelligence Exchange Corporation. De vereniging heeft dan wel geen winstoogmerk, ze weet wél hoe je minder kosten maakt: tussen de leden van Bintexco worden informatie en kennis uitgewisseld op commercieel, financieel, fiscaal en strategisch vlak. Die leden zijn zaakvoerders van negen bedrijven uit heel uiteenlopende sectoren.
...

Een telefoonrekening die 5000 euro per maand goedkoper uitvalt, gewoon omdat je een andere operator inschakelt. Het is maar een van die opvallende resultaten die de vzw Bintexco voor elkaar kreeg. Het letterwoord staat voor Business Intelligence Exchange Corporation. De vereniging heeft dan wel geen winstoogmerk, ze weet wél hoe je minder kosten maakt: tussen de leden van Bintexco worden informatie en kennis uitgewisseld op commercieel, financieel, fiscaal en strategisch vlak. Die leden zijn zaakvoerders van negen bedrijven uit heel uiteenlopende sectoren. "We zijn in 1996 begonnen," vertelt Herman Schelfhaut, die samen met Roger Vercambre en Dirk Geerinckx aan de wieg van Bintexco stond. "We brengen zaakvoerders samen uit totaal verschillende sectoren. Het is letterlijk taboe, totaal uitgesloten, dat we concurrerende bedrijven zouden opnemen binnen Bintexco. Want we wisselen onderling zeer vertrouwelijke informatie uit." Het begon in 1996 allemaal met informatie over de verzekeringspolissen. De zaakvoerders vergeleken onderling de kostprijs van hun polis, gingen na welke de beste, de interessantste, en/of de goedkoopste was. Het leverde vanaf het startjaar meteen een jaarlijkse bonus van duizenden euro's op. Oorspronkelijk waren er met Geerinckx, Schelfhaut en Vercambre drie leden; later werden dat er negen. Groeien kan nog, al legt de vereniging de grens bij vijftien leden-zaakvoerders. De band binnen Bintexco is hecht, want nog geen enkele ondernemer haakte in de afgelopen zes jaar af. Het zijn stuk voor stuk groeibedrijven.Hoe selecteert u de leden?Bintexco is in en rond Dendermonde gegroeid. Maar die regionale bundeling is geenszins een bewuste beperking. Meer nog: leden uit Limburg of West-Vlaanderen zijn best welkom. Al is een formule waarbij er verschillende kernen van diverse Bintexco's groeien in een aantal regio's, een uitstekende zaak. "Wij zijn veel meer dan zomaar een aankoopvereniging," beklemtoont Schelfhaut herhaaldelijk. "Maar in ons zesjarig bestaan bespaarden wij samen al miljoenen euro's. De impact voor banken en verzekeringskantoren wordt aanzienlijk wanneer KMO's in heel Vlaanderen zich naar het voorbeeld van Bintexco via diverse kernen organiseren en hun dossiers vergelijken."De voorwaarde is wel dat je met gelijke munitie schiet. Want niet iedereen wordt zomaar lid van Bintexco. De KMO's hebben een omzet die rond de 6,25 miljoen euro schommelt. Daardoor behandelen ze vergelijkbare dossiers. Bovendien zijn alleen de zaakvoerders van bedrijven lid. Zij worden vooraf financieel doorgelicht en nemen verplicht ontslag in geval van faillissement van (een van) hun vennootschappen. Natuurlijk houdt ook Bintexco één keer per jaar een copieus diner, waarop ook de echtgenotes worden uitgenodigd. Maar het is nadrukkelijk geen plezierclub, wel een zakelijke vereniging. Want, lezen de statuten: wie als lid onvoldoende deelneemt aan wederzijdse kennisoverdracht, wordt onverbiddelijk gedropt.Wat wordt uitgewisseld?Bintexco vergadert tien keer per jaar - de zomermaanden worden overgeslagen. De leden ontvangen de overige leden om beurten in hun bedrijf. Eén vooraf afgesproken thema komt aan bod, waaraan een hele avond wordt gewijd. Op de eerstvolgende vergadering van Bintexco komt een gastspreker uit de financiële wereld een uiteenzetting geven over overnametechnieken. Hij zal de financiële, fiscale en juridische facetten van overnames belichten. "Het strategische luik blijft een individuele zaak," zegt Schelfhaut. "Iedere zaakvoerder maakt voor zichzelf uit waarom hij een bepaald bedrijf wil overnemen, en in hoeverre dat binnen zijn concept past."Naast een gastspreker komt ook wel eens een expert van het bedrijf aan het woord: de chief financial officer (CFO), de directeur operaties of de marketingman. Een goed gecontroleerde marketingstrategie, waarbij ondoordacht reclame maken wordt vermeden, betekent al gauw een besparing van duizenden euro's. "De belangrijkste vraag blijft: is die kennis relevant? De vergelijking en eventuele overdracht van kennis staan altijd centraal," aldus Schelfhaut. "Maar we moeten geenszins tot een consensus komen. Het kan best dat we het tijdens zo'n vergadering onderling oneens zijn - dat maakt Bintexco ook zo boeiend." De activiteiten van de diverse bedrijven zijn immers erg verschillend. Iedereen pikt dus uit de vergadering wat in de eigen onderneming implementeerbaar is. Het is soms elementaire informatie, die misschien niet onmiddellijk van toepassing is voor een van de entrepreneurs, maar op termijn wél de rendementswaarde kan bevorderen.Wat zijn de voordelen?De voorbije zes jaar kwam bij Bintexco een brede waaier aan thema's aan bod. Een heet hangijzer was het afgelopen jaar de aansprakelijkheidsverzekering voor de ondernemer - gezien de gewijzigde wetgeving rond corporate governance geen sinecure. Ook investeringsdossiers worden vergeleken. Daarbij kan het zijn dat leden van Bintexco samen naar dezelfde aannemer stappen voor de aankoop van hekwerk of betonvloeren. Alweer maakt dat het prijskaartje interessanter. Vandaag van de baan maar in 2001 heel precair, was de schaarste op de arbeidsmarkt. "We hebben toen via een Nederlands uitzendkantoor Poolse arbeiders gevonden," zegt Schelfhaut. "Omdat we samen een aantal arbeiders 'kochten', kregen we betere voorwaarden."Het is maar een greep uit het lijstje onderwerpen die de voorbije jaren aan bod kwamen. Stonden nog geprogrammeerd: motivatie van het personeel - geen synoniem voor loonsverhoging -, het beheer van het wagenpark, zakendoen via het internet, een analyse van de leveranciers van software. En natuurlijk de kredietschaarste. "We handelen als KMO preventief tegen de arrogantie van de Belgische monopolistische grootbanken," sneert Schelfhaut. "Ik heb mijn samenwerking met Fortis in zes maanden volledig teruggeschroefd. Fortis meet zich de arrogantie aan om gezonde bedrijven mee te sleuren in zijn beleid van kredietschaarste." De leden van Bintexco zijn geen einzelgängers. Herman Schelfhaut bijvoorbeeld is erg actief binnen de Oost-Vlaamse Kamer van Koophandel, die hij prijst om haar dynamiek. Bintexco is dus geen verweermiddel tegen een gebrekkig werkende Kamer. "In 1996 hebben we voorgesteld om Bintexco als module in de Kamer binnen te loodsen. De Kamer was heel enthousiast, maar het is er dan toch niet van gekomen." Geen nood, want de negen ondernemers dromen al van diverse lokale Bintexco's, gespreid over heel Vlaanderen. En dat dan in samenwerking met de lokale Kamers. Wolfgang Riepl [{ssquf}]wolfgang.riepl@trends.beKennisuitwisseling tussen bedrijven van gelijke grootte kan u miljoenen euro's besparen.