LEIDERS HEBBEN en geven visie. Leiders inspireren, door hun woorden en hun voorbeeld. Veronderstel dat je vindt dat je wat te veel manager en te weinig leider bent. Wat moet je dan doen? Niemand wordt, naar mijn weten, met visie geboren. Hoe leer je dan een visie te ontwikkelen en die uit te dragen? Visie brengen is nog het eenvoudigste. Bestudeer hoe Barack Obama of Nelson Mandela (Belgische voorbeelden zijn delicaat) hun boodschap brachten. Als dat te veel moeite kost, ik kan je even helpen: spreek rustig en traag, gebruik sterke beelden en mooie contrasten, beklemtoon het positieve, gebruik verheven doelstellingen (idealen), en vooral: herhaal, herhaal en herhaal nog eens je centrale, eenvoudige boodschappen. En lieg niet. Over dat thema zijn heel veel boeken geschreven, meestal met 'charisma' in de titel. Elke act...