Ik ga met pensioen, maar ben van plan om te blijven werken. Ik heb ergens opgevangen dat het fiscaal interessant kan zijn om een vennootschap op te richten. Maar loop ik dan niet het risico om mijn pensioen kwijt te spelen?

Het is mogelijk om een pensioen te ontvangen én een beroep uit te oefenen als werknemer of zelfstandige. De inkomsten die de activiteit oplevert, mogen evenwel niet boven bepaalde grensbedragen uitkomen (u vindt die op www.rvponp.fgov.be, de website van de Rijksdienst voor Pensioenen). Verdient u te veel, dan worden uw pensioenrechten ofwel proportioneel verminderd (als de overschrijding minder dan 15 % bedraagt) ofwel geschorst.
...

Het is mogelijk om een pensioen te ontvangen én een beroep uit te oefenen als werknemer of zelfstandige. De inkomsten die de activiteit oplevert, mogen evenwel niet boven bepaalde grensbedragen uitkomen (u vindt die op www.rvponp.fgov.be, de website van de Rijksdienst voor Pensioenen). Verdient u te veel, dan worden uw pensioenrechten ofwel proportioneel verminderd (als de overschrijding minder dan 15 % bedraagt) ofwel geschorst. Een gepensioneerde moet zijn activiteit binnen dertig dagen na het begin ervan aangeven bij de RVP (als hij een werknemerspensioen krijgt) of bij het RSVZ (als hij een zelfstandigenpensioen krijgt). Die meldingsplicht geldt echter niet als hij ouder is dan 65 jaar (tenzij de grensbedragen worden overschreden). Door een vennootschap op te richten, kunt u deze beperkingen omzeilen. Volgens de wet tellen honoraria die aan een vennootschap worden betaald (en waarop btw verschuldigd is) namelijk niet mee voor de berekening van de grensbedragen. Het volstaat dus dat u zich als gepensioneerde - via uw vennootschap - niet méér uitbetaalt dan het grensbedrag en dat u het saldo van de honoraria in de vennootschap laat (daarop moet dan 33 % vennootschapsbelasting worden betaald). Nadien kunt u dit bedrag uitkeren. Hetzij in de vorm van dividen-den (onderworpen aan roerende voorheffing en op onregelmatige tijdstippen uit te betalen, zo niet kan de fiscus ze bestempelen als loon van de bedrijfsleider), hetzij in de vorm van een liquidatiebonus wanneer u de vennootschap vereffent (op het saldo is dan een eenmalige belasting van 10 % verschuldigd). De starters-bvba is een interessant alternatief omdat u zo'n vennootschap - mits aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten is voldaan (onder meer een notariële akte) - kunt oprichten met slechts een euro kapitaal. Een vennootschap heeft ook het voordeel dat u de sociale bijdragen (als werknemer of als zelfstandige) laag kunt houden. Tot slot kan een vennootschap ook een uitstekend instrument zijn om aan successieplanning te doen. De gepensioneerde kan zijn erfgenamen bijvoorbeeld aandelen geven van de vennootschap en zichzelf laten aanstellen als statutair zaakvoerder van de bvba. Een statutair zaakvoerder kan alleen in heel specifieke gevallen worden afgezet. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.Christophe Delmarcelle, advocaat bij Bird & Bird