In een poging om het computer- en internetgebruik aan te moedigen, werd enkele jaren geleden een campagne 'internet voor iedereen' gelanceerd. In het kader daarvan konden particulieren een erkend informaticapakket als het ware vrij van btw aanschaffen. De btw moest wel worden betaald, maar werd in de vorm van een belastingkrediet terugbetaald. Dat krediet was verrekenbaar met de personenbelasting. De campagne liep van begin januari 2006 tot halfweg april 2007.
...

In een poging om het computer- en internetgebruik aan te moedigen, werd enkele jaren geleden een campagne 'internet voor iedereen' gelanceerd. In het kader daarvan konden particulieren een erkend informaticapakket als het ware vrij van btw aanschaffen. De btw moest wel worden betaald, maar werd in de vorm van een belastingkrediet terugbetaald. Dat krediet was verrekenbaar met de personenbelasting. De campagne liep van begin januari 2006 tot halfweg april 2007. Een tijdje geleden besliste de regering deze draad weer op te nemen. Opnieuw zal een erkend informaticapakket kunnen worden aangekocht, waarbij de betaalde btw in de vorm van een verrekenbaar belastingkrediet teruggegeven wordt. Het pakket dat op deze manier aangekocht kan worden, luistert in de nieuwe campagne naar de naam Start2Surf@home. De nieuwe campagne loopt tot eind april van volgend jaar, en had al op 1 mei van dit jaar van start moeten gaan. Maar om verschillende redenen zullen de erkende pakketten ten vroegste rond deze tijd in de winkels verschijnen. De nieuwe campagne kampt overigens nog met andere problemen. Zo kan op dit ogenblik niemand met zekerheid zeggen hoe hoog het belastingvoordeel precies zal zijn. Dat heeft te maken met het feit, dat de leveranciers - anders dan in de eerste campagne - een meer gedifferentieerd aanbod kunnen doen: zij zullen onder de voormelde benaming niet alleen een erkend basispakket kunnen aanbieden; maar daarnaast ook pakketten die meer uitgebreid zijn (bijvoorbeeld pakketten met een groter beeldscherm, enzovoort). De prijs van die meer uitgebreide pakketten zal, net als de prijs van een basispakket, binnen officieel vastgestelde grenzen moeten blijven. Blijkbaar is het de bedoeling dat het belastingkrediet maximaal gelijk is aan de btw die betaald wordt bij de aanschaf van een basispakket; ook als men een meer uitgebreid pakket aankoopt. Maar de manier waarop de Franse versie van de wet geformuleerd is, zorgt voor verwarring. Hij geeft de stellige indruk dat het belastingkrediet bij aankoop van een meer uitgebreid pakket, niet beperkt is tot de btw op het basispakket, maar wel gelijk is aan de btw die men voor het meer uitgebreide pakket betaalt; met dien verstande dat het belastingkrediet nooit hoger kan zijn dan de wettelijk vastgestelde grens van 147,50 euro bij aankoop van een desktop-pc en 172 euro bij aankoop van een draagbare pc. De Franse versie van de wet is manifest niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Maar de tekst laat aan duidelijkheid niet veel te wensen over. Het is bijgevolg (ook voor Nederlandstalige) belastingplichtigen niet verboden om zich op de meer voordelige Franse versie van de wet te beroepen, om op die manier - bij aankoop van een meer uitgebreid pakket - een hoger belastingkrediet op te eisen. In het beste geval is het fiscale voordeel dubbel zo groot. Bijzonder merkwaardig is dat de verdelers van computers zeer weinig tijd wordt gegund om hun informaticapakketten te laten erkennen. De erkenningsprocedure staat te lezen in een koninklijk besluit van 12 juli 2009 dat pas op 4 september in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Het geeft de gegadigden slechts tien werkdagen tijd om een erkenningsaanvraag met begeleidend dossier in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de publicatie van het koninklijk besluit. Dit betekent dat men slechts tijd had tot 18 september. Alle aanvragen die later worden ingediend zijn laattijdig en komen dus normaal gezien niet in aanmerking. Waarom zo'n haast? Ook de Raad van State heeft zich in zijn advies over het ontwerp-KB afgevraagd, waarom de termijn om een erkenning aan te vragen zo kort is. In het verslag aan de koning antwoordt de bevoegde minister nietszeggend, dat de potentiële aanvragers "een voldoende termijn wordt gelaten" om een dossier in te dienen. Die minister is niet de minister van Financiën maar wel zijn collega, Vincent Van Quickenborne, die bevoegd is voor ondernemen en vereenvoudigen. Misschien vindt de minister een termijn van tien werkdagen ook een vereenvoudiging. Maar het ruikt vooral naar onzin. Het valt immers niet te begrijpen waarom niemand nadien nog een geldige erkenningsaanvraag kan indienen. Volgens de minister moest het nu allemaal snel gaan, omdat de wettelijke termijn waarin men een computer met fiscaal voordeel kan aankopen al afloopt op 30 april 2010. Maar de vraag is dan wel, waarom de minister niet zelf een tikkeltje sneller is geweest. Volgens de wet moest het al vanaf 1 mei 2009 mogelijk zijn een computer met fiscaal voordeel aan te schaffen. Waarom is het KB dat de erkenningsprocedure vastlegt, dan pas halfweg juli genomen, en pas begin september gepubliceerd? DE AUTEUR IS ADVOCAAT EN HOOFDREDACTEUR VAN FISCOLOOG. Jan Van DyckIedereen die het wil, kan zich op de meer voordelige 'Franse' wettekst beroepen.