Hoe groter de fuif, hoe groter de kater. Ik werkte in 1994 een jaar in Ierland op Trinity College. Daar was het departement Computerwetenschap- pen een spin-off begonnen, Iona Technologies. Toen ik een jaar later terugkeerde naar Leuven, waren spin-offs hot en was er steun voor start-ups.
...

Hoe groter de fuif, hoe groter de kater. Ik werkte in 1994 een jaar in Ierland op Trinity College. Daar was het departement Computerwetenschap- pen een spin-off begonnen, Iona Technologies. Toen ik een jaar later terugkeerde naar Leuven, waren spin-offs hot en was er steun voor start-ups. In het spoor van internet is informaticabeveiliging in tien jaar vanuit het niets een substantiële markt geworden. De eerste vijf jaar met een enorme groei en euforie. De jongste vijf jaar met stabilisatie, realisme, herstructureringen en consolidatie. Ubizen heeft die evolutie gevolgd, maar dan extreem. Van zeer sterke groei is Ubizen naar herstructuringen en naar stabilisatie gegaan. Nu zitten we in een proces van consolidatie. Het verschil met de vorige tien jaar is dat nu iedereen in onze sector nuchter is, en dat er weer op basis van feiten en niet op basis van sentimenten gewerkt kan worden. De vraag is nu wat de plaats van Ubizen in de Cybertrust-groep zal zijn. Ik ben optimistisch over het potentieel en de continuïteit van onze jarenlange investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Wordt informaticabeveiliging nog zo hot als in 1999-2000? Dat hangt af van de horizon die de belegger kiest. In 2000 wou men betalen voor de winst uit 2010. Nu kijkt men niet verder dan 2005. Maar security is nog altijd een groeimarkt. De wetgeving ter zake zal de sector ook extra wind in de zeilen bezorgen. Het oprukkende digital rights-management (het beheer van digitale rechten) is een toepassing die security nodig heeft en dus zeker geen bedreiging voor Ubizen of Cybertrust. Integendeel, het kan zelfs dé killer application zijn die technologie zoals digitale certificaten nodig heeft. Natuurlijk zullen er dan nieuwe spelers in de markt komen. Als Microsoft de perfecte beveiligingstoepassing schrijft, zal dat een negatief effect hebben op onze industrie. Maar ik denk dat ze daar nog een enorme weg af te leggen hebben. Toepassingsleveranciers zullen altijd de gekende problemen oplossen. Wij zoeken oplossingen voor de problemen die nog niet gekend zijn. Digital rights-management controleert wie welke informatie gebruikt. Hoever mag je gaan met registreren? De fundamentele vraag over privacy is niet opgelost. Daar moet een maatschappelijk debat over worden gevoerd, maar dan wel internationaal. Stel dat de Belgische of Europese wetgeving daarover heel strikt wordt, dan zullen veel toepassingen verhuizen naar landen waar het beleid minder restrictief is. Nu ken ik al voorbeelden van bedrijven die hun computersystemen om die reden in het buitenland beheren. De volgende tien jaar gaat er niet zoveel innovatie gebeuren in de ICT-sector zelf. Het is nu tijd om de vele vernieuwingen van de afgelopen tien jaar effectief te gebruiken en goed te laten werken. Het zijn de toepassingen van de eindgebruikers (bijvoorbeeld bij de overheid en in de medische sector) die nu het tempo van de markt gaan bepalen. Technologie speelt een ondergeschikte rol. Er komen fundamentele veranderingen in de werkomgeving. De toepassing van ICT in de medische sector zal ons gemiddeld langer en kwaliteitsvoller laten leven. De kinderen van nu zullen op hun vijftigste misschien weer naar school gaan om daarna nog een carrière op te bouwen in een volledig andere sector. Ik zie me op mijn vijftigste iets anders doen dan nu. In welke sectoren ik persoonlijk investeer? Ik ben voorzichtig vandaag. Niet pessimistisch, neen, maar zolang de Amerikanen hun begroting niet in de hand nemen, zijn er geen fundamenten om investeringsbeslissingen op te baseren. Als de dollar naar 1,5 euro gaat, heb je zoveel verschuivingen, dat ik de toestand wat te warm vind momenteel. "B.L."De kinderen van nu zullen op hun vijftigste misschien weer naar school gaan om daarna nog een carrière op te bouwen in een andere sector."