De waarheid heeft haar rechten: zowel het aanbod als de accommodatie van de Oostendse Wellingtonrenbaan waren het voorbije decennium flets. Aimé Desimpel, sinds vorig jaar voorzitter van de Koninklijke Renvereniging Oostende, wil van Oostende de hoofdstad van de hippofielen maken. Hij hoopt de komende jaren zo'n kwart miljard te investeren in nieuwe infrastructuur. Voor een groot deel met overheidssubsidies.
...

De waarheid heeft haar rechten: zowel het aanbod als de accommodatie van de Oostendse Wellingtonrenbaan waren het voorbije decennium flets. Aimé Desimpel, sinds vorig jaar voorzitter van de Koninklijke Renvereniging Oostende, wil van Oostende de hoofdstad van de hippofielen maken. Hij hoopt de komende jaren zo'n kwart miljard te investeren in nieuwe infrastructuur. Voor een groot deel met overheidssubsidies. De zakenman plant op het terrein een Multifunctioneel Centrum voor het Paard van zo'n 1,5 hectare (op een totaal van 33 hectare). "Dit wordt geen klassiek museum," waarschuwt hij. "Wél creëren we een hightechspektakel dat via stereoscopische beelden de geschiedenis van het paard schetst. De bezoeker maakt virtueel mee hoe een renpaard wordt gezadeld en naar de finish rent. Via een driedimensionele projectie heeft de toeschouwer het gevoel zelf een jockey te zijn." Het Roeselaarse architectenbureau Buro II werd onlangs laureaat van eenideeënwedstrijd rond het project. Zijn ontwerp voorziet onder meer een boogvormig verzonken complex ter hoogte van het beschermde Duivenkasteel. Dat wordt geïntegreerd tot een expositieruimte met horecafaciliteiten. Het gebouw omsluit een eveneens verzonken buitensite met verschillende paddocks voor dressuur, paardencircus en oefenritten. "We budgetteren een investering van 180 miljoen frank: 96,5 miljoen voor de architectuur en 83,5 miljoen voor het 3D- edutainment dat door het Gentse Vartec wordt uitgewerkt," aldus Desimpel. De zakenman-politicus hoopt op 110 miljoen subsidie van onder meer de provincie, het Kustactieplan en Interreg III. "Zelf brengt de vzw Vlaams Centrum van het Paard, dat ook zal instaan voor de exploitatie van het nieuwe complex, de resterende 70 miljoen in. Dit jaar nog denken we de bouwvergunning - dit stukje hippodroom staat op het gewestplan ingekleurd als zone voor eendagsrecreatie - en aanbesteding rond te krijgen. In Pasen 2001 kunnen de deuren open." Dit jaar nog investeert de exploitant 14 miljoen in de renovatie van de hoofdingang en de koninklijke loge van de renbaan. Volgend jaar wordt de grote tribune grondig aangepakt. Kostprijs: 50 miljoen."De verkoop van recentelijk gebouwde garageboxen onder onze privé-parking laat ons toe die ingrijpende facelift van de renbaan te financieren," aldus Kurt Nachtegael, die aan het hoofd staat van ADS-Leisure Group in de Groep Desimpel. Nachtegael mikt op zo'n 150.000 bezoekers per jaar met de nieuwe investeringen. "Met dat aantal hebben we gegarandeerd een rendabele uitbating. Heel het project past trouwens in onze optiek - en die van de provincie en het Kustactieplan - om ook buiten het seizoen zoveel mogelijk mensen naar de renbaan te halen. De renbaan wordt meer en meer het decor voor megamanifestaties zoals popconcerten, internationale loopwedstrijden en historische evocaties."