De samenwerkingsverbanden van de mediabedrijven staan onder druk. Bij Belga begint het adviesbedrijf Coopers & Lybrand aan een audit. De Sportcentrale werd opgedoekt omdat de Vum en de Regionale Uitgeversgroep hun concurrent De Persgroep (onder meer Het Laatste Nieuws) willen isoleren. Belga en de Sportcentrale waren/zijn constructies om de kosten van de nieuwsgaring te spreide...

De samenwerkingsverbanden van de mediabedrijven staan onder druk. Bij Belga begint het adviesbedrijf Coopers & Lybrand aan een audit. De Sportcentrale werd opgedoekt omdat de Vum en de Regionale Uitgeversgroep hun concurrent De Persgroep (onder meer Het Laatste Nieuws) willen isoleren. Belga en de Sportcentrale waren/zijn constructies om de kosten van de nieuwsgaring te spreiden over de Belgische kranten en audiovisuele media. Belga heeft een aparte bedrijfscultuur: de aandeelhouders zijn tegelijkertijd klant en eigenaar en de bestuurders laten vaak eerder hun belang als klant doorwegen dan hun verantwoordelijkheid voor de gang van de zaken van het bedrijf Belga. Al enkele jaren worden sporen bewandeld om de omzet van Belga te diversifiëren. Belga had/heeft een voorsprong in electronic publishing en onder meer Central Station - een elektronische knipseldienst die nadien niet van de grond kwam (het initiatief werd uitgewerkt door de uitgevers, zonder Belga) - was een idee van het agentschap. De diversificatie slaagde niet, evenmin als de poging om het aandeelhouderschap open te trekken naar een carrier, bijvoorbeeld Belgacom.De tarieven van Belga zijn over de voorbije vijftien jaar betrekkelijk stabiel gebleven. Om de winstgevendheid en de toekomst van de onderneming te waarborgen werd een Tarievencommissie opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Om de discussies op basis van feiten te voeren werd voor dit najaar een adviesbedrijf ingehuurd om Belga door te lichten. Door de bestuurders van Belga - de klanten - wordt aangestuurd op een eventuele abonnering per interessegebied: krant X koopt enkel het binnenlandse nieuws, radiostation Y enkel de buitenlandse berichten enzovoort. Kan echter een nationaal persagentschap dat een alerterings- en vangnetfunctie heeft overleven als de dienstverlening gekortwiekt wordt? De omzet zakt meteen en dus de inkomensbasis om nieuwsjagers te betalen die alziend dienen te zijn. Belga produceert gemiddeld 300 berichten per dag. Het Belgische nationale persagentschap heeft vijftig redacteuren (de helft N, de helft F) op het centrale kantoor. Er zijn aandeelhouders die de prijzen tot 30% willen drukken. Een minderinkomen van 30% kan niet opgevangen worden met minieme besparingen. De vrees van de redacteuren is dat zij het kind van rekening zouden worden en dat een derde van hen de laan zal uitmoeten.De verhouding tussen de journalisten en de leiding van Belga - directeur-generaal Rudi De Ceuster - is gespannen. Bij Belga hebben de syndicaten tanden.