Tien jaar geleden werd voor de eerste maal de sanering bevolen van een oude arseenfabriek in hartje Limburg. Vandaag staat deze site, een berucht blackpoint, nog steeds te verkrotten en veroorzaakt ze een toenemende arseenvervuiling.
...

Tien jaar geleden werd voor de eerste maal de sanering bevolen van een oude arseenfabriek in hartje Limburg. Vandaag staat deze site, een berucht blackpoint, nog steeds te verkrotten en veroorzaakt ze een toenemende arseenvervuiling.In 1971 werd in Bocholt-Reppel een oude arsenicumfabriek gesloten en in 1973 werden de terreinen verkocht aan de huidige eigenaars. In 1985 erkende Ovam het gebied als blackpoint een zwaar verontreinigde grond die prioritair gesaneerd moet worden waarop twee jaar later ook het groene licht voor een sanering volgde. Jos Claessens, oppositieleider in de Bocholtse gemeenteraad en VLD-fractieleider in de Limburgse provincieraad, maakt zich behoorlijk boos over de besluitvorming in dit dossier. "Met de bodemreiniging wordt er onbegrijpelijk lang getalmd," stelt hij. " Lisec ( Limburgs Studiecentrum voor Ecologie en Bosbouw) kreeg in 1987 de opdracht om groententuinen te onderzoeken in de buurt van het fabrieksterrein. Een onderzoek van de Bodemkundige dienst van België in 1988 leerde ons al dat de gewassen op de landbouwgronden in Reppel grote hoeveelheden arseen bevatten. Het terrein moest grondig worden gesaneerd. Sinds 1987 echter werd de sanering tegengehouden door de eigenaars het aannemingsbedrijf Eikenaar en de transportbedrijven Weltjens en Smeets omdat ze niet wensten op te draaien voor de kosten van iets dat ze niet hadden veroorzaakt. In 1992 besliste de vrederechter van Bree dat Ovam de terreinen niet mocht betreden op straffe van 1 miljoen frank boete per dag en per overtreding. De eigenaars kregen het gedaan dat Ovam niet gemachtigd was tot een ambtshalve sanering van de gronden. Dat decreet werd echter gewijzigd en op basis daarvan besliste de Raad van State begin 1997 dat Ovam toch een sanering mag uitvoeren. Maar ondertussen bleef de uitspraak van de vrederechter van Bree wel overeind." Bezoek je vandaag het fabrieksterrein, dan wordt de verregaande verkrotting overduidelijk. "De giftigheidsgraad van het puin overschrijdt de toegelaten norm voor arseen met minstens 1000- tot 2000-maal," zegt Jos Claessens. "Regen en wind hebben er vrij spel. Het giftig afval ligt open en bloot op het terrein en kan zich vrij verspreiden, de vervuiling blijft zich verder zetten. Eind november verklaarde het kabinet van Milieuminister Kelchtermans dat er enkel moet worden gewacht op de uitspraak van de vrederechter om de sanering aan te vangen. Maar de sanering wordt vertraagd door nalatigheid van de overheid : tot vandaag zijn de gepaste juridische stappen achterwege gebleven. Noch de minister, noch Ovam beweegt. Ook de gemeentelijke overheid doet niets om de bevolking op de grote gevaren van het aanwezige arseen te wijzen. Arm Vlaanderen."JOS CLAESSENS (FRACTIELEIDER NIEUWE UNIE GEMEENTERAAD BOCHOLT) Het niet saneren van de verkrotte arseenfabriek van Reppel houdt een sluipend gevaar in voor de volksgezondheid.