De 0800-lijnen kennen meer en meer succes in de bedrijfswereld. Echt verwonderlijk is dat niet : de gratis nummers bieden zowel voor de gebruiker als voor het bedrijf voordelen.
...

De 0800-lijnen kennen meer en meer succes in de bedrijfswereld. Echt verwonderlijk is dat niet : de gratis nummers bieden zowel voor de gebruiker als voor het bedrijf voordelen.Sinds 23 december 1995 heeft het oude 078-nummer definitief plaats geruimd voor de gratis 0800-lijnen. Naast België, Noorwegen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waar het 0800-nummer al wordt gebruikt sinds 1967 zullen ook Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Portugal binnenkort beschikken over gratis 0800-nummers. "Dat moet de internationale telecommunicatie vereenvoudigen," zegt Jean-Luc Devisscher, product marketing manager bij Belgacom voor de nummers 0800 en 0900. De inzet is hoog : het aantal klanten van 0800-lijnen neemt in België nog dagelijks toe. Het aantal is tussen januari 1994 en mei 1995 bijna verdubbeld. En zelfs al lijkt het ritme nu af te zwakken tegen april verwacht men ongeveer 2000 klanten toch blijft de toename hoog naarmate de bedrijven de voordelen van de formule en de nieuwe toepassingsmogelijkheden ontdekken. GRATIS.Bovenaan het lijstje met voordelen staat uiteraard het feit dat de lijn gratis is voor de gebruiker. Die zal minder aarzelen om contact op te nemen met het bedrijf dat hem of haar interesseert. "Doordat het gratis is, voelen de mensen zich zekerder. Ze krijgen niet de indruk dat we ze aan het lijntje willen houden," aldus Astrid Geerts, verantwoordelijke Telemarketing bij Assurances Corona, één van de eerste bedrijven die een groen nummer bij Belgacom aanvroeg. De onderneming biedt de dienst aan en neemt alle kosten op zich : het beschikbaar stellen van het nummer (2651 frank, btw inbegrepen), het maandelijkse basisbedrag (3314 frank, btw inbegrepen), en uiteraard de kost (variabel in functie van het uur en de zone vanwaar de oproep gebeurt) van alle gesprekken. Verschillende opties kunnen uiteraard een zware stempel drukken op het budget.Een tweede voordeel is het gebruiksgemak : "Een telefoongesprek verloopt veel eenvoudiger, persoonlijker en uiteraard ook sneller dan geschreven communicatie," zegt Astrid Geerts. "En ook het bedrijf wint erbij. Het onderscheidt zich immers van de concurrentie door een supplementaire dienst aan te bieden. Bovendien leren ze hun klanten op een veel persoonlijker basis kennen. Opdrachten, informatie, reacties op promotiecampagnes enzovoort kunnen uitstekend worden uitgevoerd via een 0800-lijn," meent Jean-Luc Devisscher. De resultaten lijken ook een impact te hebben op de omzetcijfers : volgens Belgacom zou een aantal bedrijven zijn activiteit contact met klanten met meer dan 40 % hebben zien stijgen. De groene nummers hebben snel een aantal nieuwe troeven aangebracht : de voornaamste zijn het gemak en de snelheid waarmee een gratis nummer beschikbaar wordt (binnen het uur als dat nodig is). Het geval- Bayer is daarvan een mooi voorbeeld : in mei 1994 stelde Bayer vast dat één van zijn producten een mankement vertoonde. De chemiereus is er toen binnen de twee uur in geslaagd om drie groene nummers te krijgen, de eindgebruiker gerust te stellen en een oplossing voor te stellen. Daardoor kon worden verhinderd dat het merkimago van het Duitse bedrijf al te grote schade opliep. Ook het uniforme karakter geeft het groene nummer een uniek cachet mee : een discretie over de bestemming van de oproep is gegarandeerd. Een Vlaming zal moeilijk het prefix draaien van een bedrijf in de Ardennen (communicatiekosten, transportproblemen, taalgrens, cultuurverschillen...), maar hij zal geen seconde twijfelen om een groen nummer te draaien. Hij kan zelfs niet eens nagaan waar het bedrijf zich bevindt. Hetzelfde principe kan op internationaal niveau een rol spelen als het groene nummer in niet minder dan 36 landen beschikbaar is. De klant die via dit nummer opbelt, denkt iemand van het eigen land op te bellen terwijl de oproep hem direct in contact kan brengen met een buitenlandse firma die over dergelijk nummer beschikt. Op deze manier biedt Viking Direct, een Frans bedrijf dat bureaumateriaal verkoopt, aan alle klanten een 0800-nummer aan, waardoor ze direct met Frankrijk verbonden zijn zodra ze dit nummer vormen. Deze manier van werken opent uiteraard nieuwe markten die eerlang moeilijk toegankelijk waren via de traditionele middelen. Het systeem laat toe aan grote bedrijven om de communicatiekosten te beperken en het beheer ervan te vergemakkelijken : het volstaat dat de dochterondernemingen, vertegenwoordigers, technische diensten en andere die in het buitenland zitten, hun moederbedrijf via het 0800-nummer opbellen opdat alle telefoonrekeningen rechtstreeks naar het moederbedrijf worden opgestuurd. Een goede manier om de onkostennota's te beperken... VOORKEURTARIEF.Iedere dag nog worden er nieuwe toepassingen gevonden voor het systeem. Belgacom probeert de nieuwe troeven ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken : opleidingen over het technisch gebruik van de 0800-lijnen, raad voor een optimaal gebruik van alle mogelijkheden van het groene nummer, oprichting van telebusinessagentschappen en binnenkort ook de organisatie van seminaries die de verschillende diensten toelichten om de klantencontacten met bedrijven te optimaliseren.Hoewel in de praktijk alleen de grote bedrijven zich momenteel lijken te interesseren voor de groene nummers, moeten ook kmo's en zelfstandigen de voordelen van een dergelijke dienst inzien. Daartoe heeft Belgacom een voorkeurtarief uitgewerkt. Voorwaarde is alleen dat de toegang tot het nummer beperkt wordt tot de inwoners van hun verzorgingsgebied.FRÉDÉRIC RAEVENSJEAN-LUC DEVISSCHER (BELGACOM) 0800-nummer als hulpmiddel om de klanten via persoonlijke contacten te beheren.