HET HERSTELPLAN van de Vlaamse regering om de solvabiliteit van de bedrijven te vrijwaren, is lovenswaardig. Maar een pijler ervan, het Welvaartsfonds, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) levert 240 ...

HET HERSTELPLAN van de Vlaamse regering om de solvabiliteit van de bedrijven te vrijwaren, is lovenswaardig. Maar een pijler ervan, het Welvaartsfonds, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat moet achtergestelde leningen en kapitaal verschaffen aan start-ups en innovatieve bedrijven. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) levert 240 miljoen euro, aangevuld met 260 miljoen euro spaargeld van particulieren. Het doet denken aan het ARKimedesfonds. De Vlaamse regering richtte dat in 2005 op om jonge ondernemingen te steunen. Een belastingvoordeel moest privébeleggers verleiden om in te stappen. Een aandeel was 250 euro waard, maar dat daalde naar 81,88 euro door waardeverminderingen van de bedrijven waarin ARKimedes was gestapt. Het fonds werd stopgezet. De beleggers hebben er hun broek niet aan gescheurd, want de aandelen genoten voor 90 procent een Vlaamse overheidsgarantie. De factuur van 45 miljoen euro was voor de belastingbetaler. Met het Welvaartsfonds kan het ook zo aflopen. Of erger, want voor die beleggers is er geen overheidsgarantie. Wie zal risicoloos spaargeld steken in een fonds met achtergestelde leningen - de laatste in de rij als het misloopt - zonder kapitaalbescherming en met een beperkte fiscale vrijstelling van 2,5 procent? Welke risico's willen mensen in deze onzekere tijden nemen met hun spaargeld? PMV en de Vlaamse regering wijzen erop dat dit risico normaal is, omdat het om risicokapitaal gaat. Akkoord, maar dan kun je beter op een klassieke manier beleggen. Via de beurs kun je gemakkelijk in- en uitstappen. Het zal minder eenvoudig zijn uit het Welvaartsfonds te stappen, als je het geld zelf nodig hebt.