Stad Antwerpen bouwde een net waarlangs orders en goederen de bestemmeling 60 % sneller bereiken.
...

Stad Antwerpen bouwde een net waarlangs orders en goederen de bestemmeling 60 % sneller bereiken.Stel, u werkt in een bedrijf dat jaarlijks meer dan 60 miljoen bestellingen plaatst goed voor een budget van 500 miljoen frank en u beschikt niet over een automatisch orderverwerkingssysteem. In die toestand verkeerde de Centrale Aankoop en Logistiek ( CAL) van de Stad Antwerpen vóór 1 januari '95, datum waarop het nieuwe order- en communicatienet Orkonet operationeel werd. "Je kan er zeker van zijn dat de meeste andere Vlaamse steden zich nog steeds in die Middeleeuwen bevinden," zegt Frank Van Zoom, directeur van de CAL. "Daar wordt elke bestelling nog minutieus op papier gezet vooraleer ze wordt verstuurd. Zowel Gent als Leuven hebben al geïnformeerd hoe ze hun ordersysteem naar ons model kunnen aanpassen." Terwijl Antwerpen tot voor twee jaar gebruik maakte van diverse magazijnen om een 1100-tal klanten te bedienen stadsdiensten zoals de politie, scholen, kinderkribben, musea en bibliotheken is vandaag alle voorraadbeheer gebundeld in één complex, de Luchtbal ten noorden van de stad. Dit magazijn, met een oppervlakte van 5000 m² en vijf kilometer legplanken, bewaart nu ongeveer 7000 producten : van kantoormateriaal tot sanitair, elektriciteits- en schoolbenodigdheden allerhande. "De overige 60.000 goederen die af en toe worden gevraagd hebben een te lage rotatiesnelheid en worden niet meer gestockeerd. Ook zij zullen eind volgend jaar in het Orkonet worden ingevoerd en dan zal eenieder die dit wil op eigen houtje rechtstreeks bij leveranciers kunnen bestellen," plant Van Zoom. Antwerpen experimenteert hier ook met EDI ( electronic data interchange) de Kamer van Koophandel subsidieert. "Maar de wettelijke drempel voor EDI-gebruik ligt nog erg hoog," merkt Van Zoom op. "De elektronische handtekening wordt door overheidsdiensten nog steeds niet als écht erkend." Alles sneller én efficiënter laten verlopen, dat was de reden waarom Stad Antwerpen Orkonet een regionaal web van 500 tot 600 lokale pc's heeft geïnstalleerd. En het werkt. "Het volledige traject, vanaf het plaatsen van de order tot de uiteindelijke levering, loopt nu 60 % sneller," zegt Van Zoom. Antwerpen telt nu zo'n 4000 personeelsleden die (bij gelegenheid) uniformen of veiligheidskledij dragen. De CAL houdt hiervan boekhouding, facturatie en levering bij. Met Orkonet kan straks elke werknemer met een persoonsnummer, lichaamsmaten en kledijbudget in de computer worden opgeslagen.Frank Van Zoom vertelt wat hij van plan is : "Vanaf 1 januari '97 geven we iedere hulpagent de kans om, met 30.000 frank aankoopbudget ( nvdr op jaarbasis), wanneer hij dit wil bij de kleermaker of winkelier aan te kloppen om een kepie, broek of hemd te vervangen. Wij zorgen daarna voor de facturatie en controle. We hopen zo in de toekomst overtollige of overbodige bestellingen te vermijden en opnieuw fiks te besparen." FRANK VAN ZOOM (CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK, ANTWERPEN) De politie mag straks zelf bij de kleermaker aankloppen.