Volgens sommigen luidt de echte voornaam van GDF Suez-topman Mestrallet niet Gérard, maar Alexander. Die uit het versje: 'Mijn naam is Alexander. Alles voor mij, en niets voor een ander'. Wie het resultaat van de gesprekken tussen de Franse energiegroep en de Belgische regering bekijkt, kan alleen bewondering opbrengen voor het onderhandelingstalent van Mestrallet en de zijnen.
...

Volgens sommigen luidt de echte voornaam van GDF Suez-topman Mestrallet niet Gérard, maar Alexander. Die uit het versje: 'Mijn naam is Alexander. Alles voor mij, en niets voor een ander'. Wie het resultaat van de gesprekken tussen de Franse energiegroep en de Belgische regering bekijkt, kan alleen bewondering opbrengen voor het onderhandelingstalent van Mestrallet en de zijnen. Of wij dat ook zullen doen wanneer we de rekening krijgen gepresenteerd, is een andere vraag. Het akkoord is overgoten met een flouartistique die ook al de drie Pax Electrica's kenmerkte. Met die rekening bedoelen we zelfs niet noodzakelijk degene die bij u en mij in de brievenbus valt. Want daarvoor wordt een Opvolgingscomité in het leven geroepen. Dat zal jaarlijks controleren dat 'de prijzen die door alle operatoren voor de huishoudens worden gehanteerd, in geen enkel geval het gemiddelde van de prijzen in de naburige landen overschrijden'. Daarover zal een speciaal verslag worden uitgebracht aan de minister van Energie. Jammer dat niet wordt gezegd wat er dan met dat rapport gebeurt. Spijtig ook dat nergens iets vermeld staat over de energieprijs voor ondernemingen. Laat staan dat al uitgeklaard is op welke manier dit comité moet samenwerken met de federale energieregulator CREG. Maar passons. De echte rekening is dat de concurrentie door dit bilaterale akkoord niet wordt gestimuleerd. Onder druk van een dreigement dat GDF Suez zijn aanwezigheid in België stelselmatig zou afbouwen, werd de levensduur van de drie oudste kerncentrales met tien jaar verlengd. Dat GDF Suez zelf zijn kip met de gouden eieren zou slachten, mag nochtans worden betwijfeld. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers werd erop gewezen hoe belangrijk de Belgische nucleaire energie had bijgedragen tot de winst. Ook de beloftes over 10.000 aanwervingen en 500 miljoen euro investeringen in hernieuwbare energie klinken vooral vaag. Experts wijzen op de omgekeerde leeftijdspiramides bij sommige dochterbedrijven van de groep - veel gepensioneerden die de komende jaren sowieso moeten worden vervangen - en op de toch al geplande investeringen in windmolenparken. Netto komt de bijdrage voor GDF Suez neer op ongeveer 400 miljoen euro, een fractie van wat de CREG had berekend als nucleaire rente. Daarnaast is er nog een veiligheids- aspect: investeringen op twintig jaar worden door een andere bril bekeken dan op tien jaar, wat de reden is waarom in de Verenigde Staten steevast met twintig jaar wordt verlengd. Ten slotte toont het akkoord vooral het gebrek aan politieke visie en daadkracht. Omdat Paul Magnette niet de minister wou zijn die de kernuitstap heeft afgevoerd, werd gekozen voor een verlenging met tien jaar van de drie oudste centrales. De facto wordt de feitelijke beslissing over de kernuitstap dus naar een volgende regering overgeheveld. Door niét over de vier recentste kernreactoren te beslissen, blijft de onzekerheid voor potentiële investeerders in stroomproductie bestaan. Dat is op termijn misschien wel de grootste factuur. BriefingConcurrenten hekelen mist rond deal GDF Suez, blz. 22Door Luc HuysmansDat GDF Suez zelf zijn kip met de gouden eieren zou slachten, mag worden betwijfeld.