Formeel is Gilbert De Swert op brugpensioen sinds 30 juni. Hij zal echter nog wel het dossier van de welvaartsvastheid van de uitkeringen afronden (tegen 15 september moeten de sociale partners een advies aan de regering uitbrengen). Maar voor de rest is de studiedienst van het ACV nu in handen van Chris Serroyen.
...

Formeel is Gilbert De Swert op brugpensioen sinds 30 juni. Hij zal echter nog wel het dossier van de welvaartsvastheid van de uitkeringen afronden (tegen 15 september moeten de sociale partners een advies aan de regering uitbrengen). Maar voor de rest is de studiedienst van het ACV nu in handen van Chris Serroyen. Serroyen (46) is geboren en getogen in Niel, waar hij nog steeds woont met zijn echtgenote en twee kinderen. Hij vatte de kandidaturen Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Antwerpse universiteit Ufsia aan. De licenties deed hij aan de KU Leuven. Later haalde hij, toen hij al voor het ACV werkte, nog een bijzondere licentie Sociaal Recht aan de VUB. Toen Chris Serroyen in 1981 afstudeerde, had hij twee mogelijkheden: de studiedienst van het ACV of het Centrum voor Sociaal Beleid van wijlen Herman Deleeck. Het veld of de wetenschap? De keuze werd mede bepaald door de perspectieven. "Bij Deleeck was het een tijdelijke functie en hij kon me geen garanties geven," zegt Serroyen. "Maar ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor het ACV."De carrière van inmiddels 25 jaar bij het ACV bleef beperkt tot de studiedienst. "Maar ik heb verschillende watertjes doorzwommen," zegt hij. "Ik heb de interne vakbondswerking, de non-profit en het collectief arbeidsrecht als terreinen gehad. In 1992 ben ik me gaan toeleggen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sociale economie kwam erbij en vanaf 1996 levenslang leren."Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid staat Serroyen af aan nieuwkomer Peter Van Der Hallen, nu nog coördinator van het Steunpunt Werkgelegenheid-arbeid-vorming. En Serroyen is al volop de federale dossiers aan het instuderen. Niet dat die hem totaal vreemd zijn, want de ACV-studiedienst heeft geen strikte opdeling tussen Vlaamse en federale materies. De werf arbeidsmarktbeleid van premier Verhofstadt volgt hij trouwens al sinds het begin in mei. Serroyen krijgt meteen een warme start in september. In oktober is er het statutaire congres van het ACV en daarna moet het sociale overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord op volle toeren gaan draaien. Zullen de speeches van Luc Cortebeeck nu saaier worden en geen De Swertiaanse spitsvondigheden meer bevatten? "Dat moeten jullie maar beoordelen bij Lucs eerstvolgende speech," antwoordt Serroyen. G.M.