Sinds oktober reist de Internet-academie de belangrijkste Vlaamse steden af om jongeren vertrouwd te maken met het Internet. Waar blijft de overheid ?
...

Sinds oktober reist de Internet-academie de belangrijkste Vlaamse steden af om jongeren vertrouwd te maken met het Internet. Waar blijft de overheid ?Het project toert als een circus doorheen het hele Vlaamse land. Zo'n 50.000 jongeren tussen de vijftien en achttien jaar vormen het publiek. De act : een halve dag onderduiken in de virtuele wereld van cyberspace. De Internet-academie met http://www.i-academie.be als obligaat website-adres is het eerste grootschalige initiatief in België om de schoolgaande jeugd met het wereldwijde Net vertrouwd te maken. "Je zou ervan versteld staan hoeveel jongeren nog nooit een pc van nabij hebben gezien," zegt Dirk De Grooff, directeur van het Leuvense multimediabedrijf HyperVision. Hij kwam twee jaar geleden op de idee om zo'n reizende academie uit de grond te stampen. "In het mediacentrum aan de KU-Leuven, waar ik les geef, vroegen leraars uit het middelbaar onderwijs massaal of we niet ter plaatse een demonstratie konden geven." De drempel moest laag zijn "de kostprijs per leerling bedraagt 250 frank," aldus De Grooff. En alles diende te gebeuren onder het goedkeurend oog van het onderwijs. "We zochten dus contact met de vier onderwijsnetten : zowel katholiek, vrij, stedelijk als provinciaal." Van zodra dit fiat binnen was, werden de sponsors aangezocht : Bacob, Olivetti (die zo'n 30-tal pc's ter beschikking stelde) en Lipton-Ice Tea. "Momenteel heeft Internet-academie al zo'n 13.200 leerlingen bereikt," schat Dirk De Grooff. "Het jaarbudget ligt op zo'n 5 miljoen frank. We zijn vorige maand in Antwerpen en Brugge van start gegaan. Hasselt en een locatie in Vlaams-Brabant zullen volgen. En vanaf '97 willen we ook Wallonië aandoen."Toch wel opvallend hoe de privé-sector actief is op een terrein waar de overheid (volgens velen) een belangrijke taak heeft te vervullen : namelijk, jongeren op educatieve wijze laten kennismaken met deze vorm van nieuwe media."Dit is geen winstgevend initiatief," beklemtoont Dirk De Grooff. HyperVision heeft wél twee medewerkers voltijds in het project meedraaien. "We komen net uit de kosten," zegt de Leuvense communicatiespecialist. "Trouwens, waarom zouden we niet overwegen om een aantal eindverhandelingsstudenten met de Internet-academie te laten meetoeren ? Zij zouden op wetenschappelijke wijze kunnen peilen naar de bekendheid van het Internet bij de jeugd van vandaag."DIRK DE GROOFF (INTERNET-ACADEMIE) Je zou ervan versteld staan hoeveel jongeren nog nooit een pc van nabij hebben gezien.