Stieren (beursoptimisten) en de jaren eindigend op een vijf hebben een bijzondere band. In de 20ste eeuw stond in elk decennium het jaar dat eindigt op een '5' voor een goed tot uitstekend beursjaar. In de laatste eeuw van het vorige millennium was het jaar '5' zelfs in vele decennia veruit het beste jaar.
...

Stieren (beursoptimisten) en de jaren eindigend op een vijf hebben een bijzondere band. In de 20ste eeuw stond in elk decennium het jaar dat eindigt op een '5' voor een goed tot uitstekend beursjaar. In de laatste eeuw van het vorige millennium was het jaar '5' zelfs in vele decennia veruit het beste jaar. Het jaar 2005 bij voorbaat uitroepen tot een goed beursjaar is geen dronkenmanseed, noch een voorspelling van een helderziende. Het gaat om een uitspraak op basis van één eeuw beursgeschiedenis aan de hand van de analyse van de Dow Jones-index, toch de belangrijkste beursindex van de afgelopen eeuw. Tradities zijn er in principe om in ere te houden, ook op de beursvloer. En de traditie geeft aan dat het jaar eindigend op een '5' garant staat voor een stijgend beursjaar. In elk decennium van de voorbije eeuw ! Geen enkele uitzondering op die regel. Terwijl normaal in een op drie beursjaren de markt het jaar lager eindigt dan het begonnen werd. Het verhaal is zelfs nog straffer. Niet alleen stijgt de Dow Jones-index telkens opnieuw, hij stijgt zelfs fors. Gemiddeld met liefst 34,6 % (zie overzichtstabel). Een fabuleus gemiddelde in vergelijking met het algemene gemiddelde de voorbije tien jaar van 6,3 %. Tien jaar geleden waren de verwachtingen allerminst hooggestemd voor het beursjaar 1995. Het jaar voordien hadden de financiële markten een heuse 'obligatiecrash' moeten doorstaan en was Wall Street ternauwernood uit de 'rode cijfers' gebleven. Het pessimisme overheerste dan ook nadrukkelijk. Maar het werd uiteindelijk toch het beste beursjaar van het decennium. En dat is geen alleenstaand feit. Ook de jaren 1915, 1945, 1975 en 1985 kroonden zich tot 'het beste beursjaar van het decennium'. Het jaar 1915 was zelfs het 'beste beursjaar van de 20ste eeuw' met een voor de Dow Jones onwaarschijnlijke klim van 81,7 % op amper twaalf maanden tijd ! Uitkijken dus maar of die fantastische gewoonte uit de voorgaande eeuw wordt doorgetrokken. De meeste waarnemers hebben er wel een goed oog in, zonder te kunnen spreken van een laaiend enthousiasme. Maar er zijn ook economisten en strategisten die naar onder meer het gevaar van de dollar en het daaraan gekoppelde ontsporende 'twin deficit' (begrotings- en handelstekort) verwijzen. Dus toch maar afwachten of al niet meteen aan het begin van een nieuwe eeuw de traditie op de helling wordt gezet. DANNY REWEGHS[ 2005 ]Het jaar eindigend op een '5' stond totnogtoe garant voor een fors stijgend beursjaar. In elk decennium van de voorbije eeuw zonder uitzondering op die regel.