Anglo-Belgian Corporation, fabrikant van dieselmotoren, combineert traditie met een globale toekomstvisie. In Burundi leverde het Gentse bedrijf zopas een elektriciteitscentrale. In Indonesië is een contract van 280 miljoen frank in voorbereiding.
...

Anglo-Belgian Corporation, fabrikant van dieselmotoren, combineert traditie met een globale toekomstvisie. In Burundi leverde het Gentse bedrijf zopas een elektriciteitscentrale. In Indonesië is een contract van 280 miljoen frank in voorbereiding.Op 26 augustus meldt het Franse persbureau AFP vanuit Bujumbura in Burundi dat Hutu's de hoogspanningslijnen naar de hoofdstad hebben gesaboteerd. Gevolg : Bujumbura zonder stroom. Maar de AFP-correspondent rondt zijn bericht af met een positieve noot : de stroom zal prompt weer worden opgewekt. AFP meldt het niet, maar dat laatste is te danken aan de Gentse KMO Anglo-Belgian Corporation (ABC), dat eerder dit jaar een back-up elektriciteitscentrale van 5,2 Megawatt, gestuurd met in de Arteveldestad aangemaakte dieselmotoren, aan Burundi leverde. Op 3 januari van dit jaar, op een ogenblik dat de Quatre Bras het reizen naar Bujumbura formeel ontraadde, streek Luc Duyck in Burundi neer om de laatste punten en komma's van een contract van ruim 100 miljoen frank in te vullen. In de lente van dit jaar, en na het overvliegen van zo'n 130 ton aan materiaal, was de Belgische centrale in dit woelig gebied in Centraal-Afrika operationeel. Een huzarenstukje, ook al omdat ABC enkel een fabrikant is van middelsnel lopende dieselmotoren. "De stap naar een geïntegreerde stroomgroep, zeg maar centrale, was gezien onze knowhow maar een bruggetje," zegt Luc Duyck. "Onze fabriek in Gent stuurt ook al beperkte hoeveelheden zélf aangemaakte kilowatts door het net voor Electrabel." De back-up centrale was voor Burundi prioriteit nummer één. In zoverre zelfs dat Bujumbura alles vanuit de eigen schatkist heeft betaald. Elektriciteit is voor het Centraal-Afrikaanse land levensnoodzakelijk, zowel vanuit humanitair oogpunt (opwekking van licht, drinkwatervoorziening) als om de industrie aan de klap te houden. "Iedereen had zijn bedenkingen bij deze deal," zegt Luc Duyck. "Vooraf werd gezegd dat we dagdromers waren, achteraf heette het dat er alleen maar hommeles zou van komen. Maar alles, van de bouw ter plaatse (onder onze supervisie) tot de betalingen, verliep zo goed als vlekkeloos." DRUK.Het is halfelf 's morgens en achter de vergulde letters ABC op de toegangsdeuren gonst het van de bedrijvigheid. De receptioniste holt van her naar der, een secretaresse brengt een kennelijk dringende fax naar zijn bestemming, kaderleden spreken achter glas druk gesticulerend door de telefoon. In de ontvangsthal liggen keurige viertalige kleurenfolders, met alle basisinformatie over ABC, te wachten op geïnteresseerde lezers. Om twaalf uur 's middags valt de "molen" heel even stil, om amper dertig minuten later opnieuw te beginnen draaien. Onder het toeziend oog van zowel het vroegere als het huidige koningspaar, opent gedelegeerd bestuurder Luc Duyck in de vergaderzaal met een zucht van verlichting : "Dit bedrijf heeft eindelijk weer perspectief. Vijftien jaar geleden kwam ik hier binnen na een faillissement, klom langzaam maar zeker op de ladder en draag nu sinds zeven jaar de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Wat we nu meemaken, is een opsteker voor mij en de honderdvijftig werknemers naast mij."ABC heeft, vanuit traditie (zie kader), een naam vergaard als ontwikkelaar en producent van dieselmotoren voor de scheepvaart, voor de visserij en voor warmtekrachtkoppeling via "stroomgroepen". Maar het verdwijnen van de meeste Vlaamse scheepswerven heeft ABC voor problemen geplaatst. "Vermits ook de orders vanuit de visserijsector en de binnenscheepvaart langzamerhand opdrogen, waren we wel verplicht om het buitenland op te vrijen," zegt Luc Duyck. "Ik meen dat dit de voorbije jaren met succes is gebeurd."De Gentse KMO met de goed (want erg internationaal) klinkende naam, blijft zich voor de productie in de thuisbasis verankeren, maar het commerciële netwerk is de Gentse haven steeds meer ontgroeid. Luc Duyck somt voor de vuist op waar ABC de voorbije jaren commerciële steunpunten heeft neergepoot : daar horen de obligate Europese markten bij (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Griekenland, Denemarken), maar ook minder evidente lokaties als Bangladesh, Taiwan, Indonesië, Singapore, Pakistan, Syrië, Turkije, Zaïre, Burundi, Congo. Voordeel ook in deze branche : de concurrentie is niet wijdverspreid en de West-Europese fabrikanten van dieselmotoren toornen inzake kwaliteit (de Gentse dieselmotoren worden geacht probleemloos 150.000 uren vol te maken, terwijl een dieselmotor voor een doorsnee wagen goed is voor amper 5000 uren) boven iedereen uit. De concurrenten van ABC zijn de Duitsers Mak (Kiel) en Deutsche Motoren (Mannheim) en de Nederlands-Finse combinatie Stork-Wartsila. "Qua prijzen bevinden we ons grotendeels in dezelfde vork," zegt Duyck. "De Duitse loonkost bevindt zich op eenzelfde peil als de Belgische. Twee derden van ons budget van 300 miljoen frank gaat naar lonen. Export is nu goed voor negentig of meer procent van onze omzet. Ja, we leveren nog wel eens een aantal motoren voor Jan De Nul, of voor een sleepboot voor de Stad Antwerpen, of voor een Belgische vissersboot of een binnenschip, maar de Belgische orders zijn onvoldoende op zich. De buitenlandse activiteiten brengen wel eens niet verwachte nevenaspecten mee. In Zaïre werden we recent betaald via een lot kobalt. Dan moet ABC willens nillens optreden als trader, iets waarvoor we trouwens niet terugschrikken." ORDERS.ABC, gehuisvest op indrukwekkend veel ruimte (alles bijeen zo'n 5 hectare), heeft ook dito mogelijkheden qua productie : op jaarbasis 100 motoren aanmaken behoort tot de mogelijkheden, maar blijft voorlopig nog wel een droom. In 1995, niet het meest schitterende jaar uit het recente verleden, passeerden maar 29 motoren de revue, terwijl er dat nog 48 waren in 1992. "Veertig motoren op jaarbasis is een minimum," zegt Luc Duyck. "Vroeger was de Boelwerf alleen al goed voor minimum tien motoren. Dit jaar zitten we ruimschoots goed. Burundi was een opsteker : vier motoren, maar ook de volledige uitwerking van een stroomgroep. Zaïre wacht ook op zes van onze motoren en Indonesië wil zelfs vijf centrales, zoals die in Burundi, geleverd zien. Dat contract, ter waarde van 280 miljoen frank, bevindt zich in de eindfase. Dit jaar zullen we vermoedelijk de kaap nemen van de vijftig motoren. Vanuit België mogen we in de eerstkomende weken een reuzenorder van de NMBS verwachten. De Spoorwegen kopen negentig, met dieselmotoren aangedreven locomotieven ( nvdr zie ook Inside)." EXOTISCH.Anglo Belgian Corporation is, zo leren we uit de officiële gegevens van de Balanscentrale, eigendom van de Luxemburgse holding Ogepar. Claude Froidbise zit namens Ogepar de raad van bestuur van ABC voor. Froidbise houdt adres in Kinshasa en is een Belg die in de gewezen Belgische kolonie zijn business opbouwde. Ook vandaag is hij er nog erg actief, onder meer als vertegenwoordiger van een aantal Belgische bedrijven. In Centraal-Afrika heeft hij uitstekende contacten. Zo hielp hij voor ABC het pad effenen in Bujumbura via de plaatselijke firma Procubu (ex- Eternit). Volgens Luc Duyck is ABC nu stilaan aan "een tweede jeugd" toe. Niet alleen het aardig gevulde orderboek, maar ook strategische plannen wijzen in die richting. Zo staat ABC, naar eigen zeggen, op het punt om zowel in eigen land als in het buitenland zijn vleugels uit te slaan via een aantal overnames. "De namen blijven in deze fase nog beter binnenskamers," zegt Luc Duyck.KAREL CAMBIEN ANGLO-BELGIAN CORPORATION Rijk verleden, maar ook strategie voor de toekomst.DIESELMOTOR Dit jaar haalt ABC waarschijnlijk 50 stuks, en dat is ruim boven wat het bedrijf nodig heeft om te overleven.