Sinds vorige woensdag kunt u bepaalde belastingzonden weer opbiechten bij het Contactpunt Regularisaties. Het voordeel is dat de boetes daar vastliggen en u dus weet waar u aan toe bent. Het moet wel gaan om ontdoken federale belastingen of niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen. In de praktijk gaat het vooral om beroepsinkomsten waarop niet of onvoldoende belastingen zijn betaald, onroerende, roerende, diverse inkomsten en btw.
...

Sinds vorige woensdag kunt u bepaalde belastingzonden weer opbiechten bij het Contactpunt Regularisaties. Het voordeel is dat de boetes daar vastliggen en u dus weet waar u aan toe bent. Het moet wel gaan om ontdoken federale belastingen of niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen. In de praktijk gaat het vooral om beroepsinkomsten waarop niet of onvoldoende belastingen zijn betaald, onroerende, roerende, diverse inkomsten en btw. Gewestelijke belastingen, zoals erfbelasting en registratierechten kunt u nog niet regulariseren. Daarvoor is het akkoord van de gewesten nodig. Naar verluidt is er wel al een principeakkoord, zodat regulariseren in die dossiers wellicht mogelijk wordt in het najaar. Wie een gemengd dossier heeft (federale en gewestelijke materie) moet ook wachten. Uit de eerste dossiers die binnenkomen bij de fiscale kantoren en vermogensplanners blijkt dat heel wat mensen met een fiscaal verjaard kapitaal zitten. Het gaat dan om zwart en grijs geld dat vergaard is voor 2009 en waar sindsdien niets meer is bijgestort. Grijs geld was wit geld, waarvan de opbrengsten niet correct zijn aangegeven. Doorgaans zitten die kapitalen in een tak21- of tak 23-levensverzekering, zodat er ook geen roerende inkomsten waren en men ook geen inkomsten moest aangeven in de aangifte voor de personenbelasting. Dat komt omdat heel wat verzekeraars indertijd hun klanten hebben aangeraden hun zwart geld in een Luxemburgse tak21 of tak23 te steken en er dan na acht jaar - als de fiscale verjaringstermijn voorbij was - mee boven water te komen. Wat ze er niet bij vertelden, is dat er wel een fiscale maar geen strafrechtelijke verjaring is. Bovendien blijkt nu dat je met dat soort 'witgewassen' geld bij geen enkel Belgische bank terechtkunt. Wie zijn dossier in 2016 indient bij het Contactpunt Regularisaties, betaalt 36 procent op de waarde van de portefeuille of levensverzekering op datum van 31 december 2008. Dat valt goed mee, omdat 2008 een heel slecht beursjaar was. Wie de aangifte in 2017 indient, zal niet alleen 37 procent betalen, maar ook op de waarde op 31 december 2009, wat dus sowieso een stuk duurder zal uitkomen. Elk jaar wordt de boete iets hoger (zie tabel). Die 36 procent op fiscaal verjaarde kapitalen is een koopje voor wie in het zwart heeft gewerkt. Maar voor mensen met een grijs kapitaal, waarvan ze de oorsprong niet kunnen bewijzen is dat eigenlijk een te hoog tarief. Bij de vorige regularisatiewet werd een onderscheid gemaakt tussen gewone en ernstige en georganiseerde fiscale fraude, waarvoor een hoger boetetarief gold. Nu geldt voor alle vormen hetzelfde tarief. Op de fiscaal niet-verjaarde inkomsten, rechten en btw-handelingen geldt een heffing tegen het gebruikelijke belastingtarief, verhoogd met een boete van 20 procentpunt. De regularisatie van niet-verjaarde sociale bijdragen van zelfstandigen kan door de betaling van de normale bijdrage te verhogen met 15 procentpunt. Voor de fiscaal niet-verjaarde roerende inkomsten (inkomsten geïnd vanaf 2009) komt boven op het normale belastingtarief een boete van 20 procentpunt. In 2013 was dat nog 15 procentpunt. Die boete stijgt de volgende jaren naar 22 procentpunt in 2017, 23 procentpunt in 2018, tot 25 procentpunt in 2020. Heel wat mensen die nog moeten regulariseren, zitten echter met 'grijs' geld. Die moeten bewijzen dat het om oorspronkelijk wit geld gaat. Wie het geluk heeft 'verjaard' kapitaal te hebben (kapitaal voor 31/12/2008) kan er dan nog met 36 procent vanaf komen, maar anders is de kans groot dat u het als beroepsinkomen moet aangeven, wat de regularisatie heel duur maakt. JOHAN ADRIAENS