Paradox: 's lands grootste portefeuille is uit deze rangschikking verdwenen. We hebben het inderdaad over Tractebel, dat met zijn 172 miljard frank de grootste portefeuille van het land heeft. Dat is de prijs die het bedrijf voor zijn metamorfose moet betalen. Tractebel is immers een volwaardige industriële onderneming geworden.
...

Paradox: 's lands grootste portefeuille is uit deze rangschikking verdwenen. We hebben het inderdaad over Tractebel, dat met zijn 172 miljard frank de grootste portefeuille van het land heeft. Dat is de prijs die het bedrijf voor zijn metamorfose moet betalen. Tractebel is immers een volwaardige industriële onderneming geworden. Vier vennootschappen hebben een portefeuille van meer dan 100 miljard, vijf boekten een nettoresultaat van meer dan 10 miljard. Logisch: 1997 was het jaar waarin de grote manoeuvres die hebben geleid tot de (her)verankering van Gevaert, de "concentratie van GBL op haar harde kern", waarvan de bank blijkbaar niet langer deel uitmaakt, en het optrekken van het belang van de Generale in Tractebel, de miljarden deden rollen. COBEPA.Voor zijn 40ste verjaardag realiseerde Cobepa een nettowinst van 37 miljard, de hoogste uit de geschiedenis van de groep. In 1981, toen Gevaert nog een industriële onderneming was, verwierf Cobepa een deel van het kapitaal. Onlangs heeft het zich met het akkoord van Almanij teruggetrokken uit Gevaert. Het streek daarbij wel een belangrijke meerwaarde op. Maar er was nog meer dan deze grote operatie alleen. Zo werd de Paribas Bank België verkocht aan Bacob, een "belangrijke verkoop in de geschiedenis van de groep", zelfs wanneer dit belang (14 %) "moeilijk te valoriseren bleek". GENERALE.De Generale Maatschappij van België realiseerde een winst van 23 miljard. Een groot deel hiervan was afkomstig uit de verkoop van de effecten van Accor en van de 6 miljoen aandelen van Union Minière. Als gevolg van deze laatste verkoop is de controle van de Generale over deze non-ferrospecialist verminderd tot slechts een "belangrijke invloed". Doel van dit manoeuvre: de bankschuld van de groep terugschroeven. In 1996 nam de Generale 26,4% van de Tractebel-aandelen die Electrafina en Royale Belge in handen hadden over voor een prijs van 49,6 miljard. Deze operatie, die met bankkredieten werd gefinancierd, leverde haar een meerderheidsbelang in Tractebel op. GBL.Om haar rijke en evenwichtige portefeuille van participaties zo actief mogelijk te benutten, ruilde GBL haar belang in de BBL in tegen ING-aandelen. Dat gebeurde bij het door ING in december 1997 gelanceerde openbare bod tot omruiling. De operatie leverde een meerwaarde van 15,4 miljard in haar rekeningen op. Profiterend van de beurseuforie van het begin van het jaar, haastte GBL zich om de helft van haar positie in ING op de beurs te verkopen. Dat resulteerde in een nieuwe meerwaarde van 3,5 miljard, een bedrag dat in de balans voor 1998 zal worden geboekt. Hetzelfde zal ook gebeuren met de opbrengst (18 miljard) van de verkoop van haar belang van 21% in Royale-Vendôme. Via deze vennootschap oefenden GBL en AXA-UAP gezamenlijk de controle uit over Royale Belge. GEMEENTEKREDIET.Het was hetzelfde gunstige beursklimaat dat de Holding van het Gemeentekrediet inspireerde om de tweede schijf (15,5 %) van Dexia Belgium naar de beurs te brengen. Na de beursgang van de eerste schijf bezat ze nog 65,5% van Dexia Belgium. FIM.De Federale Investeringsmaatschappij (FIM) haalt haar winst uit het Convergentieplan. In het kader van dit plan besliste de regering eind 1997 om het belang van de FIM in ALSK Bank en ASLK Verzekeringen terug te brengen tot het wettelijke minimum, met andere woorden: om één vierde ervan te verkopen. T.C.