Na een turbulente periode haalde Voka West-Vlaanderen in het najaar van 2016 Bert Mons in huis om rust in de tent te brengen. Mons werkte eerder bij Agoria en ging in de regio van Kortrijk van start met een ambitie: zorgen dat de ondernemers kunnen ondernemen.
...

Na een turbulente periode haalde Voka West-Vlaanderen in het najaar van 2016 Bert Mons in huis om rust in de tent te brengen. Mons werkte eerder bij Agoria en ging in de regio van Kortrijk van start met een ambitie: zorgen dat de ondernemers kunnen ondernemen. BERT MONS. "We amuseren ons. We hebben vanaf de eerste dag de lat hoog gelegd. In maart hebben we een nieuw strategisch plan goedgekeurd dat ons moet toelaten nog beter en nog meer proactief in te spelen op de behoeften en de ambities van de West-Vlaamse ondernemingen. Nu werkt het hele team aan de uitvoering van dat plan. Met 3400 leden is Voka West-Vlaanderen de grootste Kamer van Koophandel in Vlaanderen. Onze uitdaging is een groeipad op maat aan te reiken. De juiste dingen doen en de juiste snaar raken, zowel bij onze ondernemers als bij de beleidsmakers." MONS. "De voldoening halen we uit de contacten met de ondernemers en hun medewerkers. We proberen het verschil te maken met onze acties. Dat alles geeft ongelooflijk veel energie. West-Vlaamse ondernemers zijn ambitieus en dus moet Voka West-Vlaanderen dat ook zijn. Het is nooit genoeg en het kan altijd beter. "Maar we moeten nog meer inzetten op het samenbrengen van lokale overheden en stakeholders, zodat zij met één stem spreken met beleidsmakers in Brussel. Dat geldt voor dossiers die het lokale niveau overstijgen en belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de hele regio." MONS. "De West-Vlaamse ondernemers verbazen mij nog elke dag. West-Vlaanderen, dat is één brok ondernemerschap. Het is een regio van sterke, familiale kmo's, maar ook van creatieve starters. Dat jonge geweld verhoogt de aantrekkelijkheid van de regio en creëert kansen voor kruisbestuiving met gevestigde ondernemers. Daar zet Voka ook op in. De regio heeft ook heel wat sterke groeiers die tot de wereldtop behoren. Dat potentieel kunnen we nooit genoeg in de schijnwerpers zetten. We moeten aan iedereen de mogelijkheden om hier te wonen, te werken, te leven en te ondernemen duidelijk maken. MONS. "Ik draai al een tijdje mee in de wereld van politici en beleidsmakers. Ik geloof dat iedereen op haar of zijn terrein gaat voor meer welzijn en welvaart in onze regio. Dat de wereld met een duizelingwekkende snelheid verandert, moet je onze ondernemers niet vertellen. Daar anticiperen zij dagelijks op. De snelheid waarmee zij beslissingen moeten nemen, staat in schril contrast met het beslissingsproces op de verschillende beleidsniveaus. Daarom mijn oproep aan onze politici om met dezelfde daadkracht, durf en creativiteit als ondernemers de uitdagingen aan te pakken. Er is een langetermijnvisie nodig over partijgrenzen en legislaturen heen. Alleen zo kunnen we tot duurzame economische ontwikkeling komen." MONS. "Het gaat snel, maar ik zou het niet anders willen. Wij organiseren 200 netwerkevents per jaar waarmee we zo'n 12.000 ondernemers bereiken." KC"Er is een langetermijn- visie over partijgrenzen en legislaturen heen nodig om tot duurzame economische ontwikkeling te komen"