1550werknemers, van wie ongeveer 300 in België. Een twintigtal bedrijfstakken vallen onder Kuwait Petroleum Northwest Europe, het kleine imperium dat Gerrit Ruitinga vanuit Antwerpen beheert.
...

1550werknemers, van wie ongeveer 300 in België. Een twintigtal bedrijfstakken vallen onder Kuwait Petroleum Northwest Europe, het kleine imperium dat Gerrit Ruitinga vanuit Antwerpen beheert. De Belgische juridische entiteit dekt slechts een deel van de lading, en de grootste maatschappelijke bijdrage - 530,4 miljoen euro - komt hoofdzakelijk voort uit het doorstorten van 524 miljoen euro taksen op de petroleumproducten die het verkoopt, onder andere via de tankstations van het merk Q8. Dat belet niet dat Kuwait Petroleum de jongste jaren zeer goed boert in Noordwest-Europa. De afgelopen twee jaar deed de groep een vijftal kleinere overnames, met Mazout.be als laatste in de rij. Recentelijk werd met de Luikse keten Open een samenwerkingscontract gesloten. De wereldwijde smeermiddelenbusiness - productie, verkoop, marketing - wordt nu ook door Ruitinga en zijn team aangestuurd: drie fabrieken, in Antwerpen, het Engelse Leeds en in het Italiaanse Viguzzolo, goed voor 600 tot 700 miljoen euro omzet. "Dat gaat over smeerstoffen, basisoliën, aerosols (reukloze gassen voor cosmetica, nvdr.), en bitumen, de grondstof voor asfalt." Ook de luchtvaartactiviteiten - het leveren van kerosine aan vliegtuigen - worden nu geleid vanuit de Antwerpse Brusselstraat. Met aanzienlijke marktaandelen op de luchthavens van Frankfurt, Charles de Gaulle, Schiphol en Heathrow is het een tak van 2 miljard euro omzet. Tenslotte is er ook vooruitgang bij de bestaande activiteiten. "In het Luikse namen we zeven tankstations over, het aantal Q8 Easy's ging van 70 naar 124, en in totaal zitten we aan 385 tankstations", zegt Ruitinga. "Mijn ijkpunten bij het leiden van al die takken zijn steeds onze duurzame positie op lange termijn, ook ten opzichte van de concurrentie, de volumes en onze kosten." De langetermijnvooruitzichten blijven er onverminderd gunstig uitzien, vindt de Nederbelg, die al zeven jaar in de Scheldestad leeft. "We hebben niet de intentie om onze groei in de retail stop te zetten. "Waar ik me wel zorgen over maak, is de manier waarop in België wordt omgesprongen met de sociaaleconomische infrastructuur. Het is niet altijd gemakkelijk om hier te zijn als bedrijf." Ruitinga verduidelijkt: "Over de mensen ben ik zeer enthousiast: hoogopgeleid, flexibel, erg productief. Maar de structuur... Wanneer de lonen in een goed jaar tijd drie keer worden geïndexeerd, betekent dat 6 procent looninflatie, zonder dat wordt gekeken naar de concurrentiepositie met andere landen. Dan vraag ik me echt af of de vakbonden niet anders te doen hebben dan het verbeteren van de huidige arbeidsvoorwaarden. LUC HUYSMANS, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER