Trends schreef in voor een tweedaags seminarie van Defense Week dat normaal eind deze maand had moeten plaatsvinden in Brussel. De kamikazes van Bin Laden en de bommen op Afghanistan zorgden ervoor dat deze brainstorming over European Defense & Security werd afgelast. Vragen voor de inleiders waren: hoe zal de Europese snelle interventiemacht samenwerken met de Navo-planners, hoe zal de interventiemacht doelmatig opereren gezien de beperkingen die neutrale EU-l...

Trends schreef in voor een tweedaags seminarie van Defense Week dat normaal eind deze maand had moeten plaatsvinden in Brussel. De kamikazes van Bin Laden en de bommen op Afghanistan zorgden ervoor dat deze brainstorming over European Defense & Security werd afgelast. Vragen voor de inleiders waren: hoe zal de Europese snelle interventiemacht samenwerken met de Navo-planners, hoe zal de interventiemacht doelmatig opereren gezien de beperkingen die neutrale EU-landen als Oostenrijk, Zweden, Ierland en Finland opleggen, hoe en waar zal de interventiemacht worden uitgerust? Belangrijker nog is de kwestie: wie zal voor de militaire macht van de Europeanen betalen? De Amerikaanse of de Europese belastingbetaler? Indien het de Europese belastingbetaler is, dan moet de volgende vraag luiden: in welke mate zullen in de volgende decennia de stijgende uitgaven voor defensie de begrotingen van de EU-landen bezwaren? Een gevolg van het stijgende geharrewar van een front van Europese groenen, socialisten, anarchisten en religieuzen over de oorlog tegen het terrorisme is dat de Amerikanen in de toekomst driemaal zullen nadenken voor ze Europa militair helpen. Als de Amerikanen deze logische conclusie trekken uit het heroplevende pacifisme van Europa, dan zal dat de Europeanen een flinke stuiver kosten. Het zeer rijke Duitsland is de belangrijkste profiteur van de bescherming door de Navo tijdens de Koude Oorlog en spendeert slechts 1,5% van zijn bruto binnenlands product aan defensie. Het nietige België doet minder.Op de Europese top in Gent schaarden de EU-leiders zich, ondanks geaarzel in de voorafgaande dagen, achter Washington. De peaceniks van Europa worden echter lawaaieriger. Op de carnavaleske Ronde van Gent van 10.000 antiglobalisten _ magertjes, de Arteveldestad telt 45.000 hogeschoolstudenten _ was het pacifisme present. Het Gebroken Geweer is een utopie, gepromoveerd door bange windbuilen. Wie de vrede wil, moet de oorlog voorbereiden en aandurven. De aanval op Amerika door moslims zal de VS nopen om de eigen veiligheidsprioriteiten te herzien. Experts van de National Defense University in Washington wijzen erop dat veel van het Navo-arsenaal dat de Europese Unie zou willen gebruiken schaars en duur Amerikaans oorlogstuig is. Kan de EU in de toekomst staat blijven maken op de beschikbaarheid van materieel dat de VS nodig heeft om internationale conflicten uit te vechten en crises op te lossen? Hoe meer Europese militaire bedelarij, lafheid en pacifisme, hoe sterker het antwoord neen zal zijn en we zelf in de portemonnee zullen moeten tasten. Frans Crols