"Dertig jaar geleden kon je in Engeland middeleeuwse handschriften kopen en die met een behoorlijke winst op een Duitse veiling verkopen. Die tijd is voorbij. Oude handschriften drijven wereldwijd op eenzelfde prijsniveau," vertelt Johan Devroe over de evolutie in de wereld van de oude boeken. Devroe zit al sinds 1972 in het vak en is medestichter en vennoot van het Brusselse veilinghuis Roma...

"Dertig jaar geleden kon je in Engeland middeleeuwse handschriften kopen en die met een behoorlijke winst op een Duitse veiling verkopen. Die tijd is voorbij. Oude handschriften drijven wereldwijd op eenzelfde prijsniveau," vertelt Johan Devroe over de evolutie in de wereld van de oude boeken. Devroe zit al sinds 1972 in het vak en is medestichter en vennoot van het Brusselse veilinghuis RomanticAgonyAuctionsDevroeenStubbe, dat zich sinds zeven jaar toespitst op de openbare verkoop van oude en zeldzame boeken, prenten, atlassen, tekeningen, manuscripten en autografen. Met succes: de omzet steeg de jongste drie jaar gestaag van 1,3 naar 1,9 miljoen euro, de winst van 44.500 euro naar 172.400 euro. Eind november organiseerde het huis zijn succesvolste veiling totnogtoe, met een omzet van een klein miljoen euro. Het kopstuk was een Venetiaanse editie uit 1477 van de Divina Commedia van Dante, die voor 36.000 euro over de toonbank ging. "Werken van lokale schrijvers en kunstenaars verkoop je nog altijd het best in het land van oorsprong. Brieven van James Ensor of Karel van de Woestijne kun je bijvoorbeeld beter in België veilen," aldus Devroe. "Maar voor min of meer courante werken - naslagwerken, kunstboeken, tentoonstellingscatalogi - heeft de doorbraak van het internet de prijzen naar beneden gehaald." "Het is erg moeilijk om op kwalitatieve, zeldzame boeken een prijs te zetten," vindt Devroe. "Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de prijzen blijven stijgen, met af en toe een hype. Vijftien jaar lang gingen de prijzen voor moderne geïllustreerde boeken door het dak, om nadien weer te kelderen." Al heeft elke categorie zijn toppers. Zo telde een verzamelaar 550 euro neer voor een pamfletje waarmee de Mechelse politie in de achttiende eeuw de bewoners waarschuwde voor een exhibitionist. Devroe: "Sinds de recente beurscrisis investeren steeds meer mensen een deel van hun kapitaal in kunstvoorwerpen en oude boeken, juist als alternatief voor obligaties of aandelen."Katrien Vanderschueren"Sinds de recente beurscrisis investeren steeds meer mensen in kunstvoorwerpen en oude boeken als alternatief voor obligaties of aandelen."