CASH. Kunt u ons kort uitleggen wat uw strategie is?

WILLEM DE VLUGT. Wij hanteren een long/shortstrategie. Dat betekent dat wij zowel inzetten op de stijging van de aandelenmarkten (het longgedeelte van ons fonds) als op de daling van die markten (het shortgedeelte). Aangezien wij op twee paarden wedden, tegelijkertijd op de stijging en de daling van de markten, beperken wij de risico's die inherent zijn aan onze portefeuille. De verdeling tussen het long- en het shortgedeelte in onze portefeuille is afhankelijk van onze visie op de markten op dat moment. In volle crisis in 2008 lag de focus van onze portefeuille op het shortgedeelte. Het is belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen het longgedeelte en het shortgedeelte van de portefeuille om de risico's te beperken en het rendement te optimaliseren.
...

WILLEM DE VLUGT. Wij hanteren een long/shortstrategie. Dat betekent dat wij zowel inzetten op de stijging van de aandelenmarkten (het longgedeelte van ons fonds) als op de daling van die markten (het shortgedeelte). Aangezien wij op twee paarden wedden, tegelijkertijd op de stijging en de daling van de markten, beperken wij de risico's die inherent zijn aan onze portefeuille. De verdeling tussen het long- en het shortgedeelte in onze portefeuille is afhankelijk van onze visie op de markten op dat moment. In volle crisis in 2008 lag de focus van onze portefeuille op het shortgedeelte. Het is belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen het longgedeelte en het shortgedeelte van de portefeuille om de risico's te beperken en het rendement te optimaliseren. DE VLUGT. Voor het longgedeelte van onze portefeuille concentreren we ons op kleine en middelgrote bedrijven met een maximale beurswaarde van 2,5 miljard euro. Wij kiezen die bedrijven op basis van drie criteria. In de eerste plaats moeten de fundamentals van de bedrijven van uitstekende kwaliteit zijn, vervolgens moet de waardering aantrekkelijk zijn maar moet de koers over een zeker opwaarts potentieel voor de komende twaalf maanden beschikken en ten slotte moet het management van het bedrijf ons kunnen overtuigen. Dat laatste punt is zeer belangrijk voor ons, vandaar ook onze talrijke bedrijfsbezoeken. Om die redenen is ons onderzoeksterrein beperkt tot de Benelux en Duitsland. Het contact met de bedrijven is voor ons essentieel. Opdat een aandeel in onze portefeuille wordt opgenomen, moeten uiteraard ook de andere criteria - de waardering en de kwaliteit van de fundamentals - vervuld zijn. Op dit moment hebben we dertig bedrijven in onze portefeuille en wij zijn niet van plan om dat aantal sterk te verhogen. DE VLUGT. Ja, heel regelmatig zelfs. Wij werken met koersdoelen op twaalf maanden. Zodra ons koersdoel bereikt is, verkopen we het aandeel. Daarom zijn wij alleen geïnteresseerd in goedkope bedrijven die beschikken over een katalysator op korte termijn die de koers van het aandeel zal doen stijgen. Wij hanteren geen 'buy and hold'-strategie (kopen en houden). DE VLUGT. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, hebben wij een monitoringsysteem voor het liquiditeits-risico geïmplementeerd. Wij willen er zeker van zijn dat we een positie kunnen liquideren binnen maximaal twee dagen voor het longgedeelte van onze portefeuille en binnen een halve dag voor het shortgedeelte. Let wel: voor het shortgedeelte werken wij alleen met zeer liquide aandelen die niet beperkt blijven tot small- en midcaps. Eveneens met het oog op het voorkomen van liquiditeitsproblemen, zullen wij nooit in meer dan 5 % van het aandelenkapitaal van een bedrijf beleggen. We zullen ook nooit meer dan 15 % van ons kapitaal in één bedrijf beleggen. DE VLUGT. Het risico en dus kapitaalbehoud is onze grootste zorg. Om tegenvallers te beperken, hebben we ook een automatisch stoplosssysteem geïmplementeerd. Zodra een aandeel 25 % minder goed presteert dan de MSCI Small Caps index, wordt het automatisch verkocht. DE VLUGT. Niet echt. Wanneer de aandelenmarkten in een haussetrend zitten, kunnen wij dankzij onze strategische keuzes voor ongeveer 70 % van de beursstijging meeprofiteren (vergeleken met de MSCI Small Caps index). Als de markten echter in een dalende trend zitten, dan slagen we erin om ons verlies te beperken tot 30 % van de daling van de MSCI Small Caps index. Dat heeft ons er in 2008 toe in staat gesteld de schade te beperken tot -12,2 %, terwijl de markten gemiddeld meer dan 30 % verloren. DE VLUGT. Toen we ons fonds in 2006 lanceerden, leek die doelstelling ons heel realistisch. Maar we konden op dat moment niet voorzien in wat voor woelige wateren de aandelenmarkten zouden belanden. Ondanks de extreme marktomstandigheden zijn we er toch in geslaagd om een rendement van gemiddeld 9 % per jaar te bieden. Dat is onder onze doelstelling, maar gezien het zware stormweer op de beurzen is het meer dan behoorlijk en ook een stuk beter dan de markt. De doelstelling van een jaarlijks rendement van 15 % blijft gelden. DE VLUGT. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereldeconomie opnieuw zal aantrekken in 2010. De consumptie zal niettemin aan de zwakke kant blijven. Wat de aandelenmarkten betreft, hadden we in 2009 een haussemarkt die vooral geconcentreerd was op aandelen die als eerste van het herstel konden profiteren en met fundamentals die soms op het randje waren. Dit jaar zijn de fundamentals opnieuw essentieel. Over het algemeen zal een aandeel alleen maar stijgen als de balans van het bedrijf gezond is en als de vooruitzichten goed zijn. Dat is waarom wij nu waardering hebben voor aandelen zoals Arseus. Dat bedrijf, dat actief is in de gezondheidszorg, beschikt over een gezonde balans en een management van goede kwaliteit. Het beantwoordt op alle vlakken aan onze selectiecriteria. "Met zijn long/shortstrategie mikt het fonds tegelijkertijd op een stijging en een daling van de markten en beperkt zo de risico's die inherent zijn aan de portefeuille." Willem de Vlugt